Meil on hea meel teatada, et portaali TED uus versioon võetakse kasutusele 29. jaanuaril 2024 (esialgne kuupäev – kinnitamisel!) Olete huvitatud uutest funktsioonidest, täiendustest ja mõjust, mida need kasutajatele kaasa toovad? Kutsume teid lugema meie artiklit, et teha lähemalt tutvust peamiste uute muudatuste ja funktsioonidega.

E-vormide teadete kuvamist mõjutavad mõned vead. Tegeleme probleemi lahendamisega. Seni saate külastada meie temaatilist veebilehte, et saada rohkem teavet ja juhiseid.

Registreerimine 14. detsembril 2023 toimuvale TEDi andmete taaskasutajate neljandale seminarile on avatud.

Tarned - 84398-2019

22/02/2019    S38

Belgia-Bruxelles: ELi nõukogu peasekretariaadi VPPP-taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, tarkvara litsentside ja seotud teenuste omandamine

2019/S 038-084398

Hanketeade

Asjad

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, Secrétariat général
Postiaadress: Rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Faks: +32 2-2800262
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4405
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

ELi nõukogu peasekretariaadi VPPP-taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, tarkvara litsentside ja seotud teenuste omandamine

Viitenumber: UCA 18/059
II.1.2)CPV põhikood
32210000 Ringhäälinguseadmed
II.1.3)Lepingu liik
Asjad
II.1.4)Lühikirjeldus:

Uute raamlepingute eesmärk on tagada ELi nõukogu peasekretariaadi („sekretariaat“) videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (Video Post-Production Platform (VPPP)) täiustamine ning käigus ja aja tasemel hoidmine, et olla vastavuses levindusvaldkonna tehnoloogilise arenguga, sekretariaadi audiovisuaalse tegevusega seotud vajadustega ning kõigi peamiste huvirühmade (Euroopa Ülemkogu eesistuja / Euroopa Ülemkogu, eesistuja/nõukogu, eurorühma esimees / eurorühm) ja meediaklientide ootustega.

Pakkumiskutse on jagatud 2 ossa.

Käesoleva menetluse iga eraldi osa kohta sõlmitakse eraldi leping.

1. osa kohta sõlmib sekretariaat ühe raamlepingu üheainsa ettevõtjaga.

2. osa kohta sõlmib sekretariaat maksimaalselt 3 raamlepingut (mitmekordsed raamlepingud konkursi taasalgatamisega).

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
Pakkumusi võib esitada kõigile osadele
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

ELi nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP) taristu jaoks varustuse, seadmete, riistvara, tarkvara litsentside ja seotud teenuste omandamine

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
30200000 Arvutiseadmed ja nende tarvikud
32000000 Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed
48000000 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
50300000 Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
51310000 Raadio-, televisiooni-, heli- ja videoseadmete paigaldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Põhiline teostamise koht:

1048 Brussels, Rue de la Loi 175.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

1. osa hõlmab videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP) ja meediavara halduse (Media Asset Management (MAM)) keskkonna põhitegevustega seotud mooduleid/tooteid/teenuseid. Olemasolev VPPP on rajatud Cinegy MAMi platvormile ja kõnealuse hankemenetluse tulemusel sõlmitava(te) lepingu(te) raames tehtavad tulevased investeeringud peavad ühilduma olemasoleva Cinegy MAMiga.

VPPP põhitegevused hõlmavad eelkõige järgmist (loetelu ei ole ammendav):

– meediavara haldus (MAMi platform: Cinegy tarkvara ja riistvara, millel seda käitatakse);

– videovõrgu haldus, sh seire, kaugpääsu võimalus ja turve;

– reaalajas videosignaalide ja videofailide hõivamine/valmendamine (tarkvara ja riistvara, millel seda käitatakse, sh Cinegy Capture, graafikaprotsessor (GPU) ja videosignaali hõivekaardid;

– videosignaalide ja -failide redigeerimine (Cinegy tööjaamad ja riistvara, millel seda käitatakse, sh videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu pistikprogrammid);

– videosalvestiste valmistamine (kaugtööna): otseülekandes videosalvestiste tootmine ja tipptasemel videosalvestiste võttejärgne tootmisjärk (sh IHSE KVM süsteem);

– videofailide ümberkodeerimine ja tihendamine;

– videofailide levitamine (FileCatalyst);

– videofailide arhiveerimine.

Kõnealuse osaga on seega hõlmatud eelnimetatud tegevustega seotud igat liiki moodulite/toodete/teenuste hankimine (sh kohaletoimetamine, installeerimine ja integreerimine). See hõlmab (esituskõlblikke) võrgutarneid, videoseire ja videoturbe tarvikuid, olemasolevasse VPPPsse integreeritavat riistvara ja tarkvara, eelkõige Cinegy tooteid ja mooduleid, kuid mitte ainult. 1. osa hõlmab riistvara/tarkvara tooteid ja teenuseid seonduvalt sekretariaadi arhiveerimistegevuse ja MAMi andmebaasi, hõive lahenduste, redigeerimisjaamade, muundamisjaamade, videosignaalide edastusvõrkude, IHSE KVMi lahenduse, videoseire lahenduse, videofailide teisaldamise lahenduste ja ajale vastupidavate lahendustega, mis annavad meile võimaluse astuda ühte sammu videosalvestiste tootmise töövoogude kiirelt muutuva turuga.

Täiendavaid üksikasju 1. osaga hõlmatud moodulite/toodete/teenuste kohta leiate nii 1. ja 2. osale ühisest tehnilisest kirjeldusest kui 1. osale eriomasest kirjeldusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Teenuste/tarnete hinnanguline maht on määratud tehnilises kirjelduses.

II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP), failipõhise töövoo ja meediavara halduse (MAM) keskkonna teiseste tegevustega seotud mooduleid/tooteed/teenuseid.

Osa nr: 2
II.2.2)CPV lisakood(id)
30200000 Arvutiseadmed ja nende tarvikud
32000000 Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed
48000000 Tarkvarapaketid ja infosüsteemid
50300000 Personaalarvutite, kontoriseadmete, telekommunikatsiooni- ja audiovisuaalsete seadmete remondi-, hooldus- ja seonduvad teenused
51310000 Raadio-, televisiooni-, heli- ja videoseadmete paigaldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Põhiline teostamise koht:

1048 Brussels, Rue de la Loi 175

II.2.4)Hanke kirjeldus:

2. osa hõlmab nõukogu peasekretariaadi videosalvestiste võttejärgse tootmisjärgu platvormi (VPPP), failipõhise töövoo ja meediavara halduse (MAM) keskkonna teiseste tegevustega seotud mooduleid/tooteed/teenuseid.

VPPP teisesed tegevused hõlmavad eelkõige järgmist (loetelu ei ole ammendav):

– kvaliteedikontrolli seade;

– ümberlülituse ja üles-/alla-/ristmuundamise seadmed;

– signaali ja meedia muundurid.

Hangitud tarvikud aitavad tõsta üldise failipõhise töövoo ja videoedastussüsteemide kvaliteeti. Paljudel juhtudel tuleb tarvikud ühendada kompaktselt VPPP ülejäänud taristuga. Cinegy toodete, VPPP võrgu ja VPPP põhitegevustega integreerimise lihtsus on seega väga oluline.

2. osa hõlmab kiirelt muutuva videosalvestiste redigeerimise turuga (nt viite- ja mitme kujutisega ekraanid, värvuse tasandus, redigeerimispuldid) ühte sammu käia võimaldavate ajale vastupidavate lahendustega riistvara/tarkvara tooteid ja teenuseid, milleks on faili koodi muundamine ja faili vormingud, signaali protokolli muundurid ja lüüsid, faili kvaliteedikontroll ja videofailide kohandamine sekretariaadi tehniliste nõuete ja tingimustega.

Täiendavaid üksikasju 2. osaga hõlmatud moodulite/toodete/teenuste kohta leiate nii 1. ja 2. osale ühisest tehnilisest kirjeldusest kui 2. osale eriomasest kirjeldusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Hind
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Teenuste/tarnete hinnanguline maht on määratud tehnilises kirjelduses.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping mitme pakkujaga
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 3
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 05/04/2019
Kohalik aeg: 16:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 12/04/2019
Kohalik aeg: 15:00
Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

Pakkumiste avamise aega võib olla tarvis lühikese etteteatamisajaga muuta, juhul kui peasekretariaadi ruumides või selle ümber toimuvad pakkumiste avamiseks kavandatud kuupäeval ettenägematud sündmused.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Üldkohtule tuleb esitada kaebus 2 kuu jooksul hageja teavitamist või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil hageja asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Tähtaegu pikendatakse kaugusest tingituna fikseeritud 10-päevase ajaperioodi võrra, olenemata asjaomase isiku asu- või elukohast.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Nõukogu, Secrétariat général, ORG.4 – Unité de coordination des acquisitions (UCA)
Postiaadress: Rue de la Loi 175
Linn: Bruxelles
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Faks: +32 22800262
Internetiaadress: https://tendering.consilium.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/02/2019