Supplies - 84761-2021

19/02/2021    S35

Poland-Rzeszów: Laboratory reagents

2021/S 035-084761

Prior information notice

This notice is for prior information only

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Postal address: ul. Szopena 2
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-055
Country: Poland
Contact person: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
E-mail: dzp@szpital.rzeszow.pl
Telephone: +48 178666096
Fax: +48 178666097
Internet address(es):
Main address: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Address of the buyer profile: www.bip.szpital.rzeszow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do diagnostyki z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów.

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do diagnostyki z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych dla KZDL ul. Szopena 2.

Poz. 1 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie; winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 389 755.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne do diagnostyki z zakresu chemii klinicznej wraz z dzierżawą analizatorów biochemicznych dla KZDL ul. Szopena 2. Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 1 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 31.3.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/03/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i inne materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów.

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i inne materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii dla KZDL ul. Szopena 2.

Poz. 2 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 700 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, zużywalne i inne materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą analizatorów do immunochemii dla KZDL ul. Szopena 2. Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 1 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 30.3.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/03/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa pełnych odczynników wraz z kalibratorami i materiałami zużywalnymi do zestawu panelu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy) do badań genetycznych wraz z dzierżawą analizatora.

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa pełnych odczynników wraz z kalibratorami i materiałami zużywalnymi do zestawu panelu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy) do badań genetycznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym.

Poz. 3 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 400 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul.Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa pełnych odczynników wraz z kalibratorami i materiałami zużywalnymi do zestawu panelu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy) do badań genetycznych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania drobnoustrojów PCR w systemie zamkniętym.

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 2 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 10 maja 2021 r., winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
10/05/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odczynniki, materiały kontrolne, krwinki wzorcowe wraz z dzierżawą sprzętu.

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Odczynniki, materiały kontrolne, krwinki wzorcowe wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz odczynniki do badań serologicznych dla KZDL ul. Szopena 2.

Poz. 7 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 400 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki, materiały kontrolne, krwinki wzorcowe wraz z dzierżawą sprzętu do mikrometody kolumnowej w zakresie immunologii transfuzjologicznej oraz odczynniki do badań serologicznych dla KZDL ul. Szopena 2.

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 3 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 4.8.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
04/08/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Testy do określania MIC, podłoża do hodowli drobnoustrojów, krążki z antybiotykami do określenia lekowrażliwości, szybkie testy oraz dyspenser oraz inne odczynniki.

II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Testy do określania MIC, podłoża do hodowli drobnoustrojów, krążki z antybiotykami do określenia lekowrażliwości, szybkie testy oraz dyspenser, odczynniki do diagnostyki gruźlicy, podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych.

Poz. 8 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, w chwili obecnej nie jest znany Zamawiającemu podział na części, Zamawiający nie posiada wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 125 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Testy do określania MIC, podłoża do hodowli drobnoustrojów, krążki z antybiotykami do określenia lekowrażliwości, szybkie testy oraz dyspenser, odczynniki do diagnostyki gruźlicy, podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych.

Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 3 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 1.9.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/09/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiały medyczne jednorazowego użytku.

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in.: igły, strzykawki, wenflony, dreny, cewniki, sondy żołądkowe, ostrza, worki do zbiórki moczu, przedłużacze, fartuchy, obłożenia, akcesoria do urządzeń medycznych).

Poz. 10 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 8 000 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in.: igły, strzykawki, wenflony, dreny, cewniki, sondy żołądkowe, ostrza, worki do zbiórki moczu, przedłużacze, fartuchy, obłożenia, akcesoria do urządzeń medycznych). Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 1 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 29.3.2021, winno być jak w sekcji II.2.4).

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
29/03/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiały medyczne jednorazowego użytku.

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in.: podkłady medyczne, fartuchy chirurgiczne, zestawy chirurgiczne, zestawy uniwersalne, serwety operacyjne, kaniule, igły, strzykawki, przedłużacze do pomp, zestawy do znieczulenia, rurki tracheostomijne, filtry, retraktory, artykuły higieniczne, papiery medyczne, akcesoria do urządzeń medycznych).

Poz. 12 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały medyczne jednorazowego użytku (m.in.: podkłady medyczne, fartuchy chirurgiczne, zestawy chirurgiczne, zestawy uniwersalne, serwety operacyjne, kaniule, igły, strzykawki, przedłużacze do pomp, zestawy do znieczulenia, rurki tracheostomijne, filtry, retraktory, artykuły higieniczne, papiery medyczne, akcesoria do urządzeń medycznych). Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 3 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 25.8.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
25/08/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Akcesoria ochronne.

II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Akcesoria ochronne (m.in. odzież jednorazowego użytku: czepek, maski, ochraniacze na obuwie, kombinezony, przyłbice, gogle; podkłady ochronne okrycia na zwłoki, pokrowiec na zwłoki, okrycie termiczne, osłona z folii na gamma kamerę, folia operacyjna).

Poz. 26 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 990 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

Akcesoria ochronne (m.in. odzież jednorazowego użytku: czepek, maski, ochraniacze na obuwie, kombinezony, przyłbice, gogle; podkłady ochronne okrycia na zwłoki, pokrowiec na zwłoki, okrycie termiczne, osłona z folii na gamma kamerę, folia operacyjna). Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 2 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 30.6.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/06/2021

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

System zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą analizatora.

II.1.2)Main CPV code
33192500 Test tubes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

System zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą analizatora do odczytu OB., system do pobierania krwi włośniczkowej, nakłuwacze, pojemniki na odpady medyczne.

Poz. 33 Planu: w sekcji II.1.6) Informacje o częściach wpisano: nie, winno być:

Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych, ale w chwili obecnej nie posiada wiedzy, ile będzie części w postępowaniu przetargowym, brak jest dokładnej wiedzy na temat ilości, zapotrzebowania i wymagań co do dostaw opisanych przedmiotów zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 950 000.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Magazyn Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2 oraz ul. Rycerska 2.

II.2.4)Description of the procurement:

System zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej wraz z dzierżawą analizatora do odczytu OB., system do pobierania krwi włośniczkowej, nakłuwacze, pojemniki na odpady medyczne. Planowany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym – 3 kwartał.

II.2.14)Additional information

W sekcji II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na program wpisano 1.7.2021, winno być jak w sekcji II.2.4.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
01/07/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/02/2021