Bunuri - 85056-2017

07/03/2017    S46    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Acumulatori electrici

2017/S 046-085056

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02415 Bucuresti
Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6
Punct(e) de contact: Biroului Achizitii Servicii de Comunicatii si Informatica
În atenția: Cucu Gabriela
061352 Bucuresti
România
Telefon: +40 213195959/251
E-mail: achizitii.servicii.02415@gmail.com
Fax: +40 213195708

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru furnizare acumulatori monolit pentru centrele de comunicatii.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Bucuresti, str. Floare de Colt nr. 1, sect. 5.

Cod NUTS RO

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Acumulatori monolit pentru centrele de comunicatii:
Lot 1: acumulatori 6 V/min 180 Ah.
Lot 2: acumulatori 2 V/min 300 Ah.
Lot 3: acumulatori 2 V/min 400 Ah.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 18 756,06 și 1 296 523,36 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31430000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
3.4.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Acordul-cadru se va incheia pentru 36 luni. Se vor incheia contracte subsecvente in functie de necesitati, posibilitatile de plata si reglementarile in domeniu, in principiu cate unul pe an bugetar.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Acumulatori monoloit 6 V/min 180 Ah
1)Descriere succintă:
Lungime: 390 mm; latime: 175 mm, inaltime: 250 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31430000

3)Cantitate sau domeniu:
Acord-cadru: minim 8 buc si maxim 880.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 3 423,20 și 376 552 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Acumulatori monoloit 2 V/min 300 Ah
1)Descriere succintă:
Lungime: 270 mm; latime: 175 mm, inaltime: 200 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31430000

3)Cantitate sau domeniu:
Acord-cadru: minim 24 buc si maxim 1 440.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 6 519,48 și 391 168,80 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Acumulatori monoloit 2 V/min 400 Ah
1)Descriere succintă:
Lungime: 390 mm; latime: 175 mm, inaltime: 250 mm.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31430000

3)Cantitate sau domeniu:
Acord-cadru: minim 24 buc si maxim 1 440.
Cost estimat fără TVA:
Intervalul: între 8 813,38 și 528 802,56 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Durata în luni: 36( de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Procedura de atribuire licitatie deschisa, criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.anaf.ro

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Str. Apoldor nr. 17, sector 5
04566 Bucuresti
România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
04574 Bucuresti
România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice
Str. Dem. I Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.3.2017