Supplies - 85083-2021

19/02/2021    S35

Poland-Zabrze: Antiseptics and disinfectants

2021/S 035-085083

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Postal address: M. Curie-Skłodowskiej 9
Town: Zabrze
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 41-800
Country: Poland
Contact person: Andrzej Bonczek
E-mail: przetargi@sccs.pl
Telephone: +48 323733668
Internet address(es):
Main address: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawę preparatów dezynfekcyjnych

Reference number: 17/EZP/21
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów dezynfekcyjnych zawarte w pakietach od nr 1 do nr 10 szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do niniejszego SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dekontaminacja ciała pacjenta przed zabiegiem operacyjnym preparat zgodnie z parametrami w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparaty dezynfekcyjne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

— preparat do mycia rąk przed dezynfekcja chirurgiczną, higieniczną;

— chirurgiczna i higieniczna dezynfekcja rąk;

— higieniczna dezynfekcja rąk w pianie do stacji dozującej;

— krem do pielęgnacji rąk;

— żel do rąk do lampy szkoleniowej;

— lampa UV szkoleniowa;

— wieszaki/koszyki na płyn dezynfekcyjny do rąk na łóżko;

— dozowniki łokciowe ścienne do butelki 500 ml;

— dozowniki bez integrowanego systemu dozującego;

— zgodne z opisem w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja dużych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

— dezynfekcja dużych powierzchni szpitalnych i sprzętu medycznego;

— dezynfekcja powierzchni w systemie chusteczek do zalewania;

— dozowniki na chusteczki;

— chusteczki na rolce;

— zgodne z parametrami w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: jakość / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 90.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu w obecności substancji organicznych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

— dezynfekcja powierzchni i sprzętu w obecności substancji organicznych;

— dezynfekcja powierzchni i sprzętu w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia;

— chusteczki na rolce w wiaderku.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dezynfekcja głowic ultradźwiękowych zgonie z opisem zawartym w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni i sprzętu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

— dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni i sprzętu;

— dezynfekcja małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi;

— zgodnie z opisem w SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja sprzętu medycznego w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dezynfekcja sprzętu medycznego w formie nasączonych chusteczek, gotowych do użycia zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Nawilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Nawilżanie i wstępna dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych zgodnie z SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Dezynfekcja powierzchni w obecności substancji organicznych zgodnie z SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Preparat do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach klasy A i B

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
II.2.4)Description of the procurement:

Preparat do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach klasy A i B zgodnie z SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ);

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4) oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE L 3 z 6.1.2016, str. 16). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

5) oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ);

6) oświadczenie zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ).

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia sie warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie stawia sie warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

4. Cena przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

A. koszty sprzedaży z uwzględnieniem wymaganych podatków, opłat i należności celnych (z cłem w przypadku przedmiotu zamówienia sprowadzonego spoza UE);

B. koszty uzyskania wymaganych przepisami powszechnie obowiązujących certyfikatów, zezwoleń, licencji, atestów i innych dokumentów niezbędnych do obrotu przedmiotem zamówienia.

5. W przypadku gdy dostawcą jest konsorcjum, członkowie konsorcjum są dłużnikami i wierzycielami solidarnymi zobowiązań i praw wynikających z umowy.

§ 2

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem towary odpowiadające wymogom stawianym w specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania towaru zgodnie z zamówieniem w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia w formie pisemnej lub faxem lub emailem.

3. Faktura musi zawierać następujące elementy:

• numer serii,

• data ważności,

• numer katalogowy.

Jeżeli faktura nie będzie zawierała, ww. elementów Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą należności objętej fakturą do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 3

1. Dostawca sprzedaje a Zamawiający kupuje produkty posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP.

2. Towar dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach, z napisami oraz ulotką w języku polskim. Na opakowaniu musi być umieszczona nazwa, seria, data ważności oraz nazwa i adres wytwórcy lub podmiotu odpowiedzialnego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu opakowań oznaczonych niezgodnie z przepisami w tym zakresie i nie posiadających ulotek w języku polskim.

4. Realizacja zamówienia obejmuje okres 12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością jednostronnego przez Zamawiającego zmniejszenia wartości przedmiotu umowy o nie więcej niż 20 % lub przedłużenia czasu trwania umowy nie więcej niż o 2 miesiące.

§ 4

1. Dostawa nastąpi do magazynu apteki Zamawiającego.

2. Dostawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko.

3. Przyjęcie musi być poprzedzone sprawdzeniem ilościowo-asortymentowym towaru którego dokona pracownik apteki.

§ 5

Zapłata za otrzymany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT poleceniem przelewu na konto dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

§ 6

Zamawiający zabrania bez jego pisemnej zgody na przekazanie komukolwiek swoich zobowiązań płatniczych w stosunku do dostawcy, dotyczy to należności głównych jak i odsetek.

§ 7

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 jednak nie mniej niż 30 PLN dziennie, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) w wysokości 5 % wartości brutto za pakiet wskazanej za odstąpienie od pakietu z przyczyn leżących po stronie dostawcy;

c) w wysokości 5 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Naliczenie kar umownych nastąpi poprzez wystawienie i doręczenie Wykonawcy noty obciążeniowej.

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto za przedmiot umowy wskazanej w § 1 ust. 3.

§ 8

1. Zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą wystąpić jedynie w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy z przyczyn niezawinionych przez dostawcę nie jest możliwe dostarczenie produktu stanowiącego przedmiot umowy (wg nazwy handlowej) dostawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie i wyjaśnić ww. niemożliwość. Zamawiający ma prawo oceny wyjaśnienia dostawcy i stosownie do tej oceny może zażądać bądź dostarczenia przedmiotu umowy bądź dostarczenia towaru posiadającego takie same jak przedmiot umowy parametry techniczne.

Pozostałe zapisy w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/03/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/06/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/03/2021
Local time: 12:30
Place:

Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. Wejście na platformę poprzez link: https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na platformie https://sccszabrze.ezamawiajacy.pl/ i dokonywane jest przez Zamawiającego w dniu 18 marca 2021 r. o godz.: 12.30.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty i materiały:

1) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;

2) wypełniony i podpisany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ (pakiet).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia wymagań stawianych przedmiotowi zamówienia:

1) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (zgodnie z wymogami w pakietach);

2) ulotki z danymi dotyczącymi preparatów;

3) końcowy wynik badania potwierdzający spełnianie norm wymienionych dla poszczególnych preparatów (zgodnie z wymogami w pakietach).

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wadium wynosi:

— pakiet nr 1 140,00 PLN,

— pakiet nr 2 5 100,00 PLN,

— pakiet nr 3 5 200,00 PLN,

— pakiet nr 4 2 600,00 PLN,

— pakiet nr 5 4 200,00 PLN,

— pakiet nr 6 250,00 PLN,

— pakiet nr 7 300,00 PLN,

— pakiet nr 8 140,00 PLN,

— pakiet nr 9 2 000,00 PLN,

— pakiet nr 10 60,00 PLN.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/02/2021