Dostawy - 85562-2017

Wyświetl widok skrócony

08/03/2017    S47

Belgia-Bruksela: Dostawa profesjonalnych ekspresów do kawy i usługi powiązane

2017/S 047-085562

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.11.2016, 2016/S 228-414644)

Komisja Europejska, 1049 Bruxelles, BELGIA. Osoba do kontaktów: OIB.02 Marchés publics. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

13.3.2017 (17:30), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

17.3.2017 (10:00), czasu lokalnego.

(...)

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

24.3.2017 (17:30), czasu lokalnego.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

30.3.2017 (10:00), czasu lokalnego.

(...)

Niniejsze sprostowanie stanowi aktualizację sprostowania opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z 14.1.2017, 2017/S 010-014494.