Dodávky - 85562-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/03/2017    S47

Belgicko-Brusel: Dodávka profesionálnych kávovarov a poskytnutie súvisiacich služieb

2017/S 047-085562

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 25.11.2016, 2016/S 228-414644)

Európska komisia, 1049 Brusel, BELGICKO. Kontakt: OIB.02 Marchés publics. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

13.3.2017 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

17.3.2017 (10:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

24.3.2017 (17:30) miestneho času.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

30.3.2017 (10:00) miestneho času.

(...)

Toto korigendum je aktualizáciou korigenda zverejneného v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“, zo 14.1.2017, 2017/S 010-014494.