Servicii - 85563-2017

Afișează vizualizare compactă

08/03/2017    S47

Ţările de Jos-Petten: Contract-cadru pentru prestarea de servicii de întreținere a echipamentelor de încercare a pilelor de combustie din laboratoarele științifice ale JRC

2017/S 047-085563

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 18.2.2017, 2017/S 035-062682)

Comisia Europeană, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage, PO Box 2, 1755 ZG Petten, ȚĂRILE DE JOS. Persoană de contact: Marie Clément. E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

23.3.2017.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

28.3.2017 (10:00), ora locală.

[...]

A se citi 

IV.2.2) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

12.4.2017.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

20.4.2017 (10:00), ora locală.

[...]

1) Este planificată o vizită pe teren la data de 24.3.2017 (10:00). Pentru detalii, a se vedea punctul 10 din noua scrisoare de invitație publicată.

2) Este publicată o modificare adusă specificațiilor tehnice (6 – specificațiile tehnice, punctul 3) și tabelului A – tipul de întreținere solicitată (7 – tabelul A – anexa la caietul de sarcini al licitației).

3) Este publicată o modificare adusă anexei administrative (2 – anexa administrativă, punctul 3.4).

4) Este publicată o modificare adusă proiectului de contract (5 – proiectul de contract de servicii), punctul I.5.1.

5) Este publicată o modificare adusă tabelului cu prețuri.