Na internetových stránkách TED se od 2.11.2022 používají elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy.

Služby - 85564-2017

08/03/2017    S47

Nizozemsko-Petten: Zakázka na přímé služby týkající se podrobného návrhu řeckého trhu s elektřinou: tržní kodexy, funkční návrh IT a tržní síla – 3 položky

2017/S 047-085564

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.3 — Energy Security, Distribution and Markets
Poštovní adresa: PO Box 2
Obec: Petten
Kód NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
PSČ: 1755 LE
Země: Nizozemsko
Kontaktní osoba: Belgin Yatikci
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilu zadavatele: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2228
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Výzkum.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zakázka na přímé služby týkající se podrobného návrhu řeckého trhu s elektřinou: tržní kodexy, funkční návrh IT a tržní síla – 3 položky.

Spisové číslo: JRC/PTT/2017/C.3/0017/OC.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Uchazeči dodají podrobné podrobný návrh, tržní kodexy a specifikace funkčního návrhu IT v případě řeckého trhu s elektřinou a vyrovnávací trh. Tato otevřená výzva je rozdělena do 3 položek.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 301 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Návrh řeckého trhu s elektřinou – položka č. 1

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Podrobný tržní návrh řeckého forwardového, mezidenního a vnitrodenního trhu a příslušné tržní kodexy a specifikace funkčního návrh IT na vysoké úrovni.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 128 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 135
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní opatření se SG SRSS (generální sekretariát, služby podpory strukturální reformy).
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Návrh řeckého trhu s elektřinou – položka č. 2

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Podrobný návrh řeckého vyrovnávacího trhu a příslušný tržní kodex. Podrobný návrh operačních postupů provozovatelů přenosových systémů (PPS) při řízení přetížení v rámci spojení a propojení trhů. Specifikace funkčního návrhu IT na vysoké úrovni týkající se vyrovnávacího trhu a řízení přetížení v rámci propojování.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 128 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 4
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní opatření se SG SRSS (generální sekretariát, služby podpory strukturální reformy).
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Návrh řeckého trhu s elektřinou – položka č. 3

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79314000 Studie proveditelnosti
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: NL322 Alkmaar en omgeving
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKO.

II.2.4)Popis zakázky:

Studie týkající se návrhů zmírňujících opatření pro tržní sílu v případě řeckého trhu s elektřinou.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 45 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 135
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Administrativní opatření se SG SRSS (generální sekretariát, služby podpory strukturální reformy).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 10/04/2017
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/04/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NIZOZEMSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/02/2017