Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 85564-2017

08/03/2017    S47

Nederländerna-Petten: Direkt tjänstekontrakt för utformning på detaljerad nivå av den grekiska elmarknaden: marknadskoder, IT-funktionell utformning och marknadsstyrka – 3 delar

2017/S 047-085564

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.3 — Energy Security, Distribution and Markets
Postadress: PO Box 2
Ort: Petten
Nuts-kod: NL322 Alkmaar en omgeving
Postnummer: 1755 LE
Land: Nederländerna
Kontaktperson: Belgin Yatikci
E-post: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2228
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: forskning.

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Direkt tjänstekontrakt för utformning på detaljerad nivå av den grekiska elmarknaden: marknadskoder, IT-funktionell utformning och marknadsstyrka – 3 delar

Referensnummer: JRC/PTT/2017/C.3/0017/OC.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79314000 Genomförbarhetsstudie
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsgivarna ska tillhandahålla utformning på detaljerad nivå, marknadskoder och specifikationer för IT-funktionell utformning för den grekiska elmarknaden och för balansmarknaden. Denna öppna anbudsinfordran är uppdelad i 3 delar.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 301 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utformning avseende den grekiska elmarknaden – del 1

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79314000 Genomförbarhetsstudie
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL322 Alkmaar en omgeving
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utformning på detaljerad nivå av marknaden avseende den grekiska terminsmarknaden, dagen före-marknaden och intradagsmarknaden samt respektive marknadskoder och specifikationer för IT-funktionell utformning på hög nivå.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 128 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 135
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: administrativt arrangemang med generalsekretariatet, stödtjänst för strukturreformer (Secretariat-General, Structural Reform Support Services – SG SRSS).
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utformning avseende den grekiska elmarknaden – del 2

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79314000 Genomförbarhetsstudie
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL322 Alkmaar en omgeving
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Utformning på detaljerad nivå av marknaden avseende den grekiska balansmarknaden och respektive marknadskod. Utformning på detaljerad nivå avseende operativa förfaranden för systemansvariga för överföringssystemet (transmission system operator – TSO) för hantering av marknadskoppling och överbelastning vid sammanlänkning. Specifikationer för IT-funktionell utformning på hög nivå för balansmarknaden och hanteringen av överbelastning vid sammanlänkning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 128 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 4
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: administrativt arrangemang med SG SRSS (generalsekretariatet, stödtjänst för strukturreformer).
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utformning avseende den grekiska elmarknaden – del 3

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79314000 Genomförbarhetsstudie
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL322 Alkmaar en omgeving
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NEDERLÄNDERNA.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Undersökning om förslag om potentiella mildrande åtgärder avseende marknadsstyrka för den grekiska elmarknaden.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 45 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 135
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: administrativt arrangemang med SG SRSS (generalsekretariatet, stödtjänst för strukturreformer).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/04/2017
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/04/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Westerduinweg 3, 1755 ZG Petten, NEDERLÄNDERNA.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens tribunal
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/02/2017