Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an leagan nua de thairseach TED ag dul beo an 29.01.2024 (dáta táscach - le deimhniú!) An bhfuil spéis agat eolas a fháil faoi na feidhmiúlachtaí nua, na feabhsuithe nua agus an tionchar ar na húsáideoirí? Tugaimid cuireadh duit cuairt a thabhairt ar ár n-alt agus tuilleadh eolais a fháil faoi na príomhathruithe nua agus na príomhfheidhmiúlachtaí nua.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tá an clárúchán ar oscailt dár 4ú Ceardlann le hathúsáideoirí TED an 14 Nollaig 2023.

Seirbhísí - 86099-2016

An t-amharc leacaithe

15/03/2016    S52

Lucsamburg-Lucsamburg: BEI - VP-1289 Seirbhísí earcaíochta don Ghrúpa BEI

2016/S 052-086099

Fógra conartha

Seirbhísí

Treoir 2004/18/CE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1)Ainm, seoltaí agus pointe/pointí teagmhála

Ainm oifigiúil: An Banc Eorpach Infheistíochta
Seoladh poist: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Baile: Luxembourg
Cód poist: 2950
Tír: Lucsamburg
Le cur faoi bhráid: Ms Véronique Paulon, Procurement and Purchasing Division, tagairt: VP-1289
Ríomhphost: cs-procurement@eib.org
Teileafón: +352 43791

Seoladh/seoltaí idirlín:

Seoladh ginearálta an údaráis chonarthachta: http://www.eib.org

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: http://www.eib.org/about/procurement/calls/vp-1289.htm

Rochtain leictreonach ar fhaisnéis: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1332

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Is féidir sonraíochtaí agus doiciméid bhreise (lena n-áirítear doiciméid le haghaidh caidreamh iomaíoch agus córas ceannaigh dinimiciúil) a fháil ó:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

Ní mór tairiscintí nó iarratais a sheoladh chuig:
Mar atá sa phointe/sna pointí teagmhála thuasluaite

I.2)An cineál údaráis chonarthachta
Institiúid/gníomhaireacht Eorpach nó eagraíocht idirnáisiúnta
I.3)Príomhghníomhaíocht
I.4)Dámhachtain conartha thar ceann údaráis chonarthachta eile

Alt II: Cuspóir an chonartha

II.1)Cur síos
II.1.1)Teideal tugtha don chonradh ag an údarás conarthachta:
VP-1289 Seirbhísí earcaíochta don Ghrúpa BEI.
II.1.2)An cineál conartha agus láthair na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta
Seirbhísí
Catagóir seirbhíse 27: Seirbhísí eile
Príomhláthair nó suíomh na n-oibreacha, láthair an tseachadta nó na feidhmíochta: Lucsamburg.
Cód NUTS
II.1.3)Faisnéis faoi chonradh poiblí, faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil (DPS)
Is éard atá i gceist leis an bhfógra comhaontú creatlaí a chur ar bun
II.1.4)Faisnéis faoin gcomhaontú creatlaí
Comhaontú creatlaí le roinnt oibreoirí
uaslíon na rannpháirtithe sa chomhaontú creatlaí atá beartaithe: 8

Fad an chomhaontaithe creatlaí

Fad ina bhlianta: 4
II.1.5)Cur síos achomair ar an gconradh nó ar an gceannachán (ar na ceannacháin)
Soláthraithe seirbhíse a roghnú chun cuidiú leis an nGrúpa BEI próifílí oiriúnacha a shainaithint le haghaidh folúntais shainiúla.
II.1.6)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79600000 Recruitment services

II.1.7)Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an conradh cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais (GPA): níl
II.1.8)Bearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá
ba cheart tairiscintí a chur isteach le haghaidh na nithe a leanas beart amháin nó níos mó
II.1.9)Faisnéis faoi mhalairtí
Glacfar le malairtí: níl
II.2)Méid nó raon feidhme an chonartha
II.2.1)Cainníocht nó raon iomlán:
II.2.2)Faisnéis faoi roghanna
II.2.3)Faisnéis faoi athnuachana
II.3)Fad an chonartha nó teorainn ama dá chur i gcrích

Faisnéis faoi bhearta

Uimh. an bhirt: 1 Teideal an bhirt: An fhoireann bainistíochta
1)Cur síos achomair
Soláthróidh an soláthraí seirbhísí próifílí oiriúnacha do phoist foirne bainistíochta a chur ar fáil don Ghrúpa BEI.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79600000 Recruitment services

3)Méid nó raon feidhme
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta
Uimh. an bhirt: 2 Teideal an bhirt: Foireann ghairmiúil speisialaithe
1)Cur síos achomair
Earcaíonn an Grúpa BEI cineálacha próifílí éagsúla go rialta amhail baincéirí corparáideacha agus airgeadaithe tionscadail, oifigigh infheistíochta, oifigigh riosca creidmheasa, dlíodóirí baincéireachta agus airgeadais, eacnamaithe, innealtóirí, agus speisialtóirí i margaí caipitil, i bpróiseáil idirbheart agus i mbainistíocht punainne leachtachta. Bíonn riachtanas ann fosta speisialtóirí a earcú i réimsí corparáideacha eile, amhail TF, acmhainní daonna, cumarsáid, rialú airgeadais agus aistriúchán.
2)Foclóir comhchoiteann an tsoláthair (CPV)

79600000 Recruitment services

3)Méid nó raon feidhme
4)Tásc maidir le dáta éagsúil maidir le fad an chonartha nó maidir lena thosú/chríochnú
5)Faisnéis bhreise faoi bhearta

Alt III: Faisnéis dhlíthiúil, eacnamaíoch, airgeadais agus theicniúil

III.1)Coinníollacha a bhaineann leis an gconradh
III.1.1)Éarlais agus rathaíochtaí riachtanacha:
III.1.2)Príomhchoinníollacha maoinithe agus socruithe íocaíochta agus/nó tagairt do na forálacha ábhartha arna rialú:
III.1.3)Foirm dhlíthiúil le glacadh ag an ngrúpa oibreoirí eacnamaíocha a ndámhfar an conradh dó:
III.1.4)Coinníollacha áirithe eile a bhfuil feidhmiú an chonartha faoina réir
III.2)Coinníollacha rannpháirtíochta
III.2.1)Staid phearsanta na n-oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear riachtanais a bhaineann le rollú ar chláir ghairmiúla nó cheirde
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Soláthróidh tairgeoirí an dearbhú in Iarscríbhinn 5a sínithe agus dátaithe go cuí ag ionadaí údaraithe. Soláthróidh an tairgeoir rathúil na doiciméid luaite mar fhianaise thacúil sula síneofar an conradh creatlaí agus laistigh den spriocdháta atá sainithe ag an nGrúpa BEI. Baineann na riachtanais sin le gach ball de ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha (nó cuibhreannas) agus leis na fochonraitheoirí féideartha a bhfuil sé i gceist cion a bheith acu sa chomhaontú creatlaí a bheidh cothrom le 20 % nó níos mó ná sin. Dearbhóidh tairgeoirí fosta cibé ar chuir siad seirbhísí ar fáil don Ghrúpa BEI san am atá thart. I gcás d'fhreagra dearfach, iarrfar orthu faisnéis a chur ar fáil maidir le nádúr, luach agus dátaí na seirbhísí sin.
III.2.2)Cumas eacnamaíoch agus airgeadais
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh: Tabharfar sonraí maidir le cumas agus fianaise atá riachtanach sna téarmaí tagartha.
III.2.3)Cumas teicniúil
Faisnéis agus foirmiúlachtaí is gá le fáil amach an bhfuil na riachtanais á gcomhlíonadh:
Tabharfar sonraí maidir le cumas agus fianaise atá riachtanach sna téarmaí tagartha.
III.2.4)Faisnéis faoi chonarthaí forchoimeádta
III.3)Coinníollacha ar leith le haghaidh conarthaí seirbhíse
III.3.1)Faisnéis faoi ghairm ar leith
Tá comhlíonadh na seirbhíse forchoimeádta do ghairm ar leith: níl
III.3.2)An fhoireann atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse
Ba cheart d'aonáin dhlíthiúla ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na foirne atá freagrach as feidhmiú na seirbhíse a chur in iúl: tá

Alt IV: Nós imeachta

IV.1)An cineál nós imeachta
IV.1.1)An cineál nós imeachta
Oscailte
IV.1.2)Teorainneacha ar líon na n-oibreoirí a dtabharfar cuireadh chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta dóibh
IV.1.3)Líon na n-oibreoirí a laghdú le linn na hidirbheartaíochta nó an chaidrimh
IV.2)Critéir dámhachtana
IV.2.1)Critéir dámhachtana
An tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch i dtéarmaí na critéir atá luaite sna sonraíochtaí, sa chuireadh chun tairisceana nó chun idirbheartaíochta nó sa doiciméad tuairisciúil
IV.2.2)Faisnéis faoi cheant leictreonach
IV.3)Faisnéis riaracháin
IV.3.1)Uimhir thagartha an chomhaid tugtha ag an údarás conarthachta:
VP-1289.
IV.3.2)Foilseachán (foilseacháin) roimhe seo a bhaineann leis an gconradh céanna
níl
IV.3.3)Coinníollacha chun sonraíochtaí agus doiciméid bhreise nó cáipéis thuairisciúil a fháil
IV.3.4)Teorainn ama chun tairiscintí nó chun iarratais ar rannpháirtíocht a fháil
25.4.2016 - 23:59
IV.3.5)Dáta seolta na gcuirí chun tairisceana nó chun rannpháirtíochta chuig iarrthóirí roghnaithe
IV.3.6)Teanga(cha) inar féidir tairiscintí nó iarratais ar rannpháirtíocht a dhréachtú
Béarla. Fraincis.
IV.3.7)Fráma ama íosta nár mhór don iarrthóir an tairiscint a choinneáil lena linn
Fad ina mhíonna: 6 (ón dáta tugtha le haghaidh tairiscintí a fháil)
IV.3.8)Coinníollacha maidir le tairiscintí a oscailt
Daoine údaraithe le bheith i láthair ag oscailt na dtairiscintí: níl

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.1)Faisnéis faoi ateagmhas
VI.2)Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
VI.3)Faisnéis bhreise
VI.4)Nósanna imeachta achomhairc
VI.4.1)Comhlacht atá freagrach as nósanna imeachta achomhairc

Ainm oifigiúil: Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh
Seoladh poist: rue du Fort Niedergrünewald
Baile: Luxembourg
Cód poist: 2925
Tír: Lucsamburg
Ríomhphost: generalcourt.registry@curia.europa.eu

VI.4.2)Achomhairc a dhéanamh
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) chun achomhairc a dhéanamh: Laistigh de 2 mhí ón bhfógra don ghearánaí, nó, dá éagmais sin, ón lá a fuarthas an fhaisnéis.
VI.4.3)Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoi achomhairc a dhéanamh
VI.5)Dáta seolta an fhógra seo:
3.3.2016