Tjenesteydelser - 86438-2020

Submission deadline has been amended by:  165853-2020
21/02/2020    S37

Luxembourg-Luxembourg: CDT-NET/2020

2020/S 037-086438

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Postadresse: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Mr Martin Garnier
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.cdt.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6083
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Oversættelser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

CDT-NET/2020

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911200 Rengøring af bygninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af kontrakt om tjenester vedrørende vedligeholdelse og rengøring af de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (parti 1), og tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige dokumenter (parti 2).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vedligeholdelses- og rengøringstjenester til de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Oversættelsescentret — Drosbach-bygningen, Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af kontrakt vedrørende vedligeholdelses- og rengøringstjenester til de lokaler, der huser Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige dokumenter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Hovedudførelsessted:

Oversættelsescentret —Drosbach-bygningen, Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Indgåelse af kontrakt om tjenester vedrørende bortskaffelse af affald og destruktion af fortrolige.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 3.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/04/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/04/2020
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, bâtiment Drosbach, 12E, rue Guillaume Kroll, Gasperich, L-1882 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Personer, der ønsker at deltage i åbningen af buddene, skal indsende bemyndigelse fra tilbudsgiveren. Kun 1 repræsentant for hver tilbudsgiver kan deltage.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadresse: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Legal Affairs Section
Postadresse: Bâtiment Drosbach — 12E, rue Guillaume Kroll
By: Luxembourg
Postnummer: L-1882
Land: Luxembourg
E-mail: tenders@cdt.europa.eu
Internetadresse: http://www.cdt.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/02/2020