Urakat - 87227-2019

25/02/2019    S39    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kausala: Rakennustyöt

2019/S 039-087227

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Iitin kunta
0158766-7
Rautatienkatu 20 PL 32
Kausala
47401
Suomi
Yhteyshenkilö: Harri Hoffren
Puhelin: +358 404854037
Sähköpostiosoite: harri.hoffren@iitti.fi
NUTS-koodi: FI1C4

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.iitti.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=6511
Lisätietoja saa toinen osoite:
Berater Oy
2823776-3
Vesijärvenkatu 11 C
Lahti
15140
Suomi
Yhteyshenkilö: Niko Jokinen
Puhelin: +358 405553906
Sähköpostiosoite: niko.jokinen@berater.fi
NUTS-koodi: FI1C3

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.berater.fi

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://bem.buildercom.net/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Iitin kunta, päiväkoti Pikku-vieteri

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 - IA01
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Rakennuskohde on Iitin kuntaan tyhjälle tontille rakennettava 240-paikkainen ja 10-ryhmäinen päiväkoti.

Rakennuskohde käsittää uuden päiväkotirakennuksen pohjatöineen sekä siihen liittyvien aluerakenteiden rakentamisen. Rakennuksen oltava puurunkoinen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kohde on ollut jo kerran aikaisemmin laskennassa, jonka jälkeen laskenta-asiakirjoihin on tehty pieniä muutoksia ja vähimmäisehtoja muokattu. Tarjouspyynnön liitteenä muistio tehdyistä muutoksista.

Hanke toteutetaan SR-urakkamallilla, jossa kohteen urakoitsija toimii päätoteuttajana ja vastaa myös kohteen suunnittelusta. Hankkeen lähtökohtana on, että tilat voidaan pystyttää täysin sateelta suojattuina niin, että estetään rakenteiden kastuminen koko rakentamisen ajan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C4
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Rakennushankkeen tarkoituksena on rakennuttaa Iitin kuntaan uusi 240-paikkainen päiväkoti uudelle rakennuspaikalle. Hankkeen laajuus on noin 2 200 brm2.

Päiväkodin tulee olla valmis ja luovutettu tilaajalle 3.7.2020 mennessä ja päiväkodin sisätilojen tulee olla pääsosin valmiit tilaajan irtokalustusta varten 15.6.2020 mennessä.

Valitun urakoitsijan tulee suunnitella ja rakentaa toimiva, taloudellinen (elinkaarikustannukset huomioiden), ympäristöön soveltuva ja arkkitehtuuriltaan laadukas kokonaisuus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 15
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Kaikki tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Tarjoajaehdokkaan on lisäksi täytettävä ESPD-lomake, jolla tarjoajaehdokas vakuuttaa, etteivät sitä koske pakolliset poissulkemisperusteet. Mikäli ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomakkeensa. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa tai muun tahon voimavaroihin vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake. Tämä koskee myös omia konserniyhtiöitä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajilta edellytetään hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittäviä taloudellisia edellytyksiä työn toteuttamiseen.

– Kahden (2) viimeiseksi päättyneen tilikauden liikevaihtojen tulee olla yhteenlaskettuna vähintään 12 milj. EUR

– Asiakastieto Oy (Rating Alfa) -mukainen luottoluokitus vähintään A-luokkaa.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaehdokkaan on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset referenssien ja esitettyjen vastuuhenkilöiden osalta:

– Tarjoavalla yrityksellä tulee olla kokemusta vähintään kahdesta (2) hankkeesta, joista toinen SR-/KVR-hanke tai sellainen omarahoitteinen kohde, jossa urakoitsija on vastannut myös suunnittelusta. Toisen referenssikohteen oltava koulu-, päiväkoti- tai oppilaitoshanke, näiden tulee olla valmistunut 1.1.2014 tai myöhemmin.

• Arkkitehti-, LVIA-, sähkösuunnittelun vastuuhenkilöillä tulee olla kokemusta vastuullisena suunnittelijana toimimisesta vähintään viisi (5) vuotta sekä suunnittelukokemusta vähintään kahdesta (2) koulu-, päiväkoti- tai oppilaitoskohteesta, näiden hankkeiden tulee olla valmistunut 1.1.2014 tai myöhemmin.

– Hankkeeseen nimettävällä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla työkokemusta vastaavana työnjohtajana toimimisesta vähintään viisi (5) vuotta sekä kahdesta (2) koulu-, päiväkoti- tai oppilaitoskohteesta (näiden hankkeiden tulee olla valmistunut 1.1.2014 tai myöhemmin). Vastaavan työnjohtajan edellytetään olevan paikalla työmaalla ns. täysipäiväisesti. Työnjohtajaa ei tarvitse nimetä vielä tarjouksessa, mutta tarjoaja sitoutuu esittämään kohteeseen vähimmäisvaatimukset täyttävän työnjohtajan.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/04/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Tarjoukset avataan sähköisesti projektipankista tarjousajan päätyttyä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/02/2019