Storitve - 87554-2017

09/03/2017    S48

Belgija-Bruselj: UCA 17/004 Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture (sklop 1) in gradbeništva (sklop 2) za stavbe Sveta

2017/S 048-087554

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, secrétariat général
Poštni naslov: Wetstraat/rue de la Loi 175
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
Kontaktna oseba: unité de coordination des acquisitions
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Telefaks: +32 2-2810262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2239
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

UCA 17/004 Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture (sklop 1) in gradbeništva (sklop 2) za stavbe Sveta.

Referenčna številka dokumenta: UCA 17/004.
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije namerava skleniti 2 zaporedni večkratni okvirni pogodbi:

— sklop 1: naloge v zvezi s študijami na področju arhitekture,

— sklop 2: naloge v zvezi s študijami na področju gradbeništva.

Naloge so lahko 2 vrst:

— naloge, ki vključujejo študije in nadzor del, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije,

— začasne naloge pomoči ali svetovanja na področju gradbeništva.

Sekretariat bo sklenil 6 zaporednih okvirnih pogodb (3 na sklop) za enako skupno trajanje 7 let.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 0.01 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Naloge, ki zajemajo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju arhitekture

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71221000 Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
71241000 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj in okolica (Belgija).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zajemajo:

— naloge, ki vključujejo študije in nadzor del na področju arhitekture, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije,

— začasne naloge pomoči ali svetovanja na gradbenem področju.

Zadevne stavbe so:

— stavba Justus Lipsius, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in je sedež Sveta Evropske unije in njegovega sekretariata. Njena skupna bruto površina znaša 228 000 m2. Zgrajena je bila leta 1995, v njej pa se nahajajo konferenčna infrastruktura, pisarne, restavracije, športni objekti, tiskarski prostori, skladiščni prostori in parkirišča,

— stavba Lex, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 81 000 m2. Zgrajena je bila leta 2007, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracija, skladiščni prostori in parkirišča,

— stavba Europa, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 71 000 m2. Zgrajena je bila leta 2016, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracije in parkirišča,

— otroške jasli, ki se nahajajo v ulici avenue de la Brabançonne v Bruslju in katerih skupna bruto površina znaša 6 000 m2. Zgrajene so bile leta 2006,

— skladišče, ki se trenutno nahaja v Overijsu in ki ga bo v letu 2017 zamenjalo skladišče v Neder-Over-Heembeeku.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 0.01 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Generalni sekretariat Sveta ne bo objavil predvidene vrednosti naročil. Predvideni obseg naročila je naveden v specifikacijah.

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Naloge, ki vključujejo študije in nadzor izvedbe del ali pomoči na področju gradbeništva

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71240000 Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71241000 Študija izvedljivosti, svetovanje, analiza
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Bruselj in okolica (Belgija).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve zajemajo:

— naloge, ki vključujejo študije in nadzor del na področju gradbeništva, vključno z več ali vsemi fazami predhodnega načrtovanja, dovoljenjem, če je to potrebno, načrti, pomočjo v postopku javnih razpisov, spremljanjem izvedbe del, potrditvijo projektov rekonstrukcije, razširitve, obnove in/ali sanacije,

— začasne naloge pomoči ali svetovanja na področju gradbeništva.

Zadevne stavbe so:

— stavba Justus Lipsius, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in je sedež Sveta Evropske unije in njegovega sekretariata. Njena skupna bruto površina znaša 228 000 m2. Zgrajena je bila leta 1995, v njej pa se nahajajo konferenčna infrastruktura, pisarne, restavracije, športni objekti, tiskarski prostori, skladiščni prostori in parkirišča,

— stavba Lex, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 81 000 m2. Zgrajena je bila leta 2007, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracija, skladiščni prostori in parkirišča,

— stavba Europa, ki se nahaja v ulici rue de la Loi v Bruslju in katere skupna bruto površina znaša 71 000 m2. Zgrajena je bila leta 2016, v njej pa se nahajajo konferenčne dvorane, pisarne, restavracije in parkirišča,

— otroške jasli, ki se nahajajo v ulici avenue de la Brabançonne v Bruslju in katerih skupna bruto površina znaša 6 000 m2. Zgrajene so bile leta 2006,

— skladišče, ki se trenutno nahaja v Overijsu in ki ga bo v letu 2017 zamenjalo skladišče v Neder-Over-Heembeeku.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 0.01 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Generalni sekretariat Sveta ne bo objavil predvidene vrednosti naročil. Predvideni obseg naročila je naveden v specifikacijah.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

za sklop 1 (arhitekturne naloge): kopija potrdila o vpisu v strokovni ali trgovski register, izjava pod prisego ali potrdilo v skladu s pogoji, ki veljajo v državi članici, v kateri je ponudnik ustanovljen.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

za sklop 1 (arhitektura): skladnost z zakonoma z dne 20.2.1939 in 26.6.1963 in z akti, s katerimi so bile v belgijsko zakonodajo prenesene direktive EU: Direktiva Sveta 85/384/EGS z dne 10.6.1985, Direktiva 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7.9.2005 in Direktiva 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.11.2013.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

1. Delovni jezik: Pri zagotavljanju storitev v okviru nalog študij, povezanih z gradbeništvom, se bo v glavnem uporabljala francoščina.

2. Lahko se zahteva varnostno potrdilo.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta: glej točko VI.3) Dodatne informacije.
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/04/2017
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 27/04/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

rue de la Loi 175, bâtiment Justus Lipsius, 1048 Bruxelles, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

odpiranje ponudb se lahko v kratkem roku odloži zaradi nepredvidenih dogodkov v stavbah Generalnega sekretariata na dan predvidenega odpiranja ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Pred oddajo ponudbe se morajo ponudniki udeležiti informativnega sestanka, ki ga organizira sekretariat, da se seznanijo s konceptom in obsegom zahtevanih storitev.

Obvezen obisk lokacije lahko poteka med 23.3.2017 in 29.3.2017: v zvezi s postopki glej dokument „UCA 17-004 Invitation à soumissionner“.

Utemeljitev trajanja, ki presega 4 leta:

najdaljše trajanje 7 let je utemeljeno s tem, da:

a. se morajo udeleženi ponudniki storitev v celoti seznaniti z Generalnim sekretariatom Sveta in stavbami, ki so zajete v storitvah;

b. večina projektov, ki jih izvaja Generalni sekretariat Sveta in v okviru katerih bodo ponudniki storitev delali, traja več let od začetka projekta do zaključka del.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od predložitve uradnega obvestila tožniku ali, če obvestilo ni bilo predloženo, v 2 mesecih od datuma, ko se je izvedelo za zadevo.

Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

Postopkovni roki so zaradi oddaljenosti podaljšani za 10-dnevno obdobje, ne glede na običajni kraj prebivanja ali stalnega prebivališča zadevne stranke.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Svet Evropske unije, secrétariat général
Poštni naslov: rue de la Loi/Wetstraat 175
Kraj: Bruxelles
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-281-8062
Telefaks: +32 2-281-0262
Internetni naslov: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
27/02/2017