Bunuri - 88737-2017

09/03/2017    S48    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Timisoara: Toner pentru fotocopiatoare

2017/S 048-088737

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Timisoara
B-dul C. D. Loga nr. 1
Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice
În atenția: Corina Coroian
300030 Timisoara
România
Telefon: +40 256408367
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Fax: +40 256408477

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariatm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: SEAP (www.e-licitatie.ro)
România

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: SEAP (www.e-licitatie.ro)
România

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Achizitie tonere pentru imprimante, fax-uri si fotocopiatoare pe 4 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: La sediul autoritatii contractante.

Cod NUTS RO424

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 12

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA: 359 983 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se va incheia cate un acord cadru pe fiecare lot. In baza fiecarui acord-cadru se vor incheia contracte subsecvente semestriale, sau ori de cate ori este nevoie in functie de necesitatile achizitorului si de fondurile alocate.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie tonere pentru imprimante, fax-uri si fotocopiatoare pe 4 loturi conform cerintelor din caietul de sarcini. Se vor incheia cate un acord cadru pe fiecare lot.
Lotul 1: Tonere pentru Imprimante Sharp cu valoare estimata: 99 379 RON fara TVA;
Lotul 2: Tonere pentru imprimante Kyocera cu valoare estimata: 49 170 RON fara TVA;
Lotul 3: Tonere pentru imprimante HP cu valoarea estimata: 171 403 RON fara TVA;
Lotul 4: Tonere pentru diverse imprimante (Canon, Panasonic, Philips, Samsung, Xerox, Ricoh) cu valoare estimata: 40 031 RON fara TVA.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120, 30125110

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Cant. min/max acorduri-cadru/ctr. subsecvente pe loturi, astfel:
Nr.crt./Tip imprimanta/Den. cartus/Cant. min. acord-cadru (buc)/Cant. max. acord-cadru (buc)/Cant. min. ctr. subsecvent/Cant. max. ctr. subsecvent:
Lot 1:
1./SharpAR 5625/AR310T/1/3/1/2; 2./SharpAR M316/AR310T/4/12/4/6; 3./SharpAR-5316/AR016LT/4/12/4/6; 4./SHARPAR-5618/MX235GT/1/3/1/2; 5./SHARPAR-M165/AR202LT/1/3/1/2; 6./SharpAR-M236/AR270LT/4/12/4/6; 7./SharpAR-M351U/AR455T/1/3/1/2; 8./SharpAR-M450U/AR450T/1/3/1/2; 9./SharpDX-2500/DX25GTBA/7/21/7/11; 10./SharpDX-2500/DX25GTCA/7/21/7/11; 11./SharpDX-2500/DX25GTMA/7/21/7/11; 12./SharpDX-2500/DX25GTYA/7/21/7/11; 13./SharpMX 2310U/MX23GTBA/6/18/6/9; 14./SharpMX 2310U/MX23GTCA/6/18/6/9; 15./SharpMX 2310U/MX23GTMA/6/18/6/9; 16./SharpMX 2310U/MX23GTYA/6/18/6/9; 17./SharpMX 3114/MX23GTBA/2/6/2/3; 18./SharpMX 3114/MX23GTCA/2/6/2/3; 19./SharpMX 3114/MX23GTMA/2/6/2/3; 20./SharpMX 3114/MX23GTYA/2/6/2/3; 21./SharpMX 450U/AR455T/1/3/1/2; 22./SharpMX-2300N/MX27GTBA/3/9/3/5; 23./SharpMX-2300N/MX27GTCA/3/9/3/5; 24./SharpMX-2300N/MX27GTMA/3/9/3/5; 25./SharpMX-2300N/MX27GTYA/3/9/3/5; 26./SharpMX-2314/MX23GTBA/1/3/1/2; 27./SharpMX-2314/MX23GTCA/1/3/1/2; 28./SharpMX-2314/MX23GTMA/1/3/1/2; 29./SharpMX-2314/MX23GTYA/1/3/1/2; 30./SharpMX-2614N/MX23GTBA/5/10/5/5; 31./SharpMX-2614N/MX23GTCA/5/10/5/5; 32./SharpMX-2614N/MX23GTMA/5/10/5/5; 33./SharpMX-2614N/MX23GTYA/5/10/5/5; 34./SharpMX-M 502 N/MX500GT/1/3/1/2; 35./SHARPMX-M350-U/AR455T/1/3/1/2.
Val. estimata max. ctr. subsecvent: 51 818 RON fara TVA.
Lot 2:
1./Kyocera2551ci/TK-8325K/11/33/11/17; 2./Kyocera2551ci/TK-8325C/11/33/11/17; 3./Kyocera2551ci/TK-8325M/11/33/11/17; 4./Kyocera2551ci/TK-8325Y/11/33/11/17.
Val. estimata max. ctr. subsecvent: 25 330 RON fara TVA.
Lot 3:
1./HP ColorLaserJet4700/Q5950A/1/3/1/2; 2./HP Color LaserJet4700/Q5951A/1/3/1/2; 3./HP ColorLaserJet4700/Q5952A/1/3/1/2; 4./HP Color LaserJet4700/Q5953A/1/3/1/2; 5./HP ColorLaserJet5550/C9730A/1/3/1/2; 6./HP Color LaserJet5550/C9731A/1/3/1/2; 7./HP ColorLaserJet5550/C9732A/1/3/1/2; 8./HP Color LaserJet5550/C9733A/1/3/1/2; 9./HP ColorLaserJetCP1215/CB540A/1/3/1/2; 10./HP Color LaserJetCP1215/CB541A/1/3/1/2; 11./HP ColorLaserJetCP1215/CB542A/1/3/1/2; 12./HP Color LaserJetCP1215/CB543A/1/3/1/2; 13./HP DesignJetT770/C9370A/1/2/1/2; 14./HPDesignJetT770/C9371A/1/2/1/2; 15./HP DesignJetT770/C9372A/1/2/1/2; 16./HPDesignJetT770/C9373A/1/2/1/2; 17./HP DesignJetT770/C9374A/1/2/1/2; 18./HPDesignJetT790/C9370A/1/2/1/2; 19./HP DesignJetT790/C9371A/1/2/1/2; 20./HPDesignJetT790/C9372A/1/2/1/2; 21./HP DesignJetT790/C9373A/1/2/1/2; 22./HPDesignJetT790/C9374A/1/2/1/2; 23./HP Deskjet9800/C8767EE/1/2/1/2; 24./HPDeskjet9800/C8766EE/1/2/1/2; 25./HP LaserJet1020/Q2612A/1/3/1/2; 26./HPLaserJet1320/Q5949X/2/4/2/2; 27./HP LaserJet2200/C4096A/2/4/2/2; 28./HPLaserJet2300/Q2610A/3/9/3/5; 29./HP Laserjet2420DN/Q6511X/8/14/6/8; 30./HPLaserJet2430/Q6511X/2/4/2/2; 31./HP LaserJet3015/Q2612A/2/4/2/2; 32./HPLaserJet4250/Q5942X/20/40/20/20; 33./HP LaserJet5200/Q7516A/1/3/1/2; 34./HPLaserJet8150/C4182X/1/2/1/2; 35./HP LaserJetP2015/Q7553X/1/3/1/2; 36./HPLaserJetP2035/CE505A/2/6/2/3; 37./HP LaserJetP2055/CE505X/4/8/4/4; 38./HPLaserJetPro200/CF210A/1/2/1/2; 39./HP LaserJetPro200/CF211A/1/2/1/2; 40./HPLaserJetPro200/CF212A/1/2/1/2; 41./HP LaserJetPro200/CF213A/1/2/1/2; 42./HPLaserJetPro400/CF280X/37/74/37/37; 43./HPOfficejet6700 Premium/CN053AE/1/3/1/2; 44./HPOfficejet6700 Premium/CN054AE/1/3/1/2; 45./HPOfficejet6700 Premium/CN055AE/1/3/1/2; 46./HPOfficejet6700 Premium/CN056AE/1/3/1/2.
Val. estimata max. ctr. subsecvent: 98 030 RON fara TVA.
Lot 4:
1./CanonFax B820/BX3/2/6/2/3; 2./CanonFAX-L295/FX3/1/3/1/2; 3./CanonFAX-L400/CRG T/2/6/2/3; 4./Canon imagePROGRAF iPF770/PFI-107BK/2/4/2/2; 5./Canon imagePROGRAF iPF770/PFI-107MBK/2/4/2/2; 6./Canon imagePROGRAF iPF770/PFI-107C/2/4/2/2; 7./Canon imagePROGRAF iPF770/PFI-107M/2/4/2/2; 8./Canon imagePROGRAF iPF770/PFI-107Y/2/4/2/2; 9.Canon i-SENSYS FAX-L100/FX10/2/4/2/2; 10./Canon i-SENSYS FAX-L140/FX10/2/4/2/2; 11./Canon i-SENSYS FAX-L150/CRG728/2/4/2/2; 12./Canon i-SENSYS MF 4120/FX10/1/3/1/2; 13./Canon i-SENSYS MF4150/FX10/1/3/1/2; 14./Canon i-SENSYS MF4450/CRG728/2/4/2/2; 15./Canon i-SENSYS MF4750/CRG728/3/6/3/3; 16./Canon i-SENSYS MF4780w/CRG728/1/3/1/2; 17./PanasonicFAX KX-FT67/Rola hartie termica 210mmX30m/1/6/1/3; 18./PanasonicKX-FL613/KX-FA83E/1/3/1/2; 19./PanasonicKX-FT982/Rola hartie termica 216mmX30m/1/6/1/3; 20./Philips LaserMFD 6080/PFA821/1/3/1/2; 21./Ricoh Aficio MP2000/1230D/1/3/1/2; 22./Ricoh SPC-242SF/406479/1/3/1/2/; 23./Ricoh SPC-242SF/406481/1/3/1/2; 24./Ricoh SPC-242SF/406482/1/3/1/2; 25./Ricoh SPC-242SF/406480/1/3/1/2; 26./Samsung ProXpressM3375/MLT-D204L/1/3/1/2; 27./WorkCentre 3220/106R01485/3/6/3/3; 28./Xerox Phaser7400N/106R01080/1/3/1/2; 29./XeroxPhaser7400N/106R01079/1/3/1/2; 30./Xerox Phaser7400N/106R01078/1/3/1/2; 31./XeroxPhaser7400N/106R01077/1/3/1/2; 32./XeroxWorkCentre M118/006R01179/1/3/1/2.
Val. estimata max. ctr. subsecvent: 24 321 RON fara TVA.
Valoarea estimată fără TVA: 359 983 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Tonere pentru imprimante Sharp
1)Descriere succintă
Tonere pentru imprimante Sharp conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va incheia un acord-cadru cu un singur operator. Durata acordului-cadru pentru lot 1: 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120

3)Cantitate sau domeniu
Se vor achizitiona tonere pentru imprimante Sharp la cantitatile precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 99 379 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 500 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Tonere pentru imprimante Kyocera
1)Descriere succintă
Tonere pentru imprimante Kyocera, conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va incheia un acord-cadru cu un singur operator. Durata acordului-cadru pentru lot 2: 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120

3)Cantitate sau domeniu
Se vor achizitiona tonere pentru imprimante Kyocera la cantitatile precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 49 170 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 250 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Tonere pentru imprimante HP
1)Descriere succintă
Tonere pentru imprimante HP, conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va incheia un acord-cadru cu un singur operator. Durata acordului-cadru pentru lot 3: 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120

3)Cantitate sau domeniu
Se vor achizitiona tonere pentru imprimante HP la cantitatile precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 171 403 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 900 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Tonere pentru diverse imprimante
1)Descriere succintă
Tonere pentru diverse imprimante (Canon, Panasonic, Philips, Samsung, Xerox, Ricoh), conform cerintelor din caietul de sarcini. Se va incheia un acord-cadru cu un singur operator. Durata acordului-cadru pentru lot 4: 12 luni.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30125120

3)Cantitate sau domeniu
Se vor achizitiona tonere pt. diverse imprimante la cantitatile precizate in caietul de sarcini.
Valoarea estimată fără TVA: 40 031 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 200 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Garantia de participare va fi constituita in cuantum: pentru lotul 1: 500 RON; pentru lotul 2: 250 RON; lotul 3: 900 RON; lotul 4: 200 RON. Perioada de valabilitate minim 6 luni de la termenul limita de primire a ofertelor stabilit in anuntul de participare. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art. 36 din HG 395/2016. In cazul viramentului bancar, viramentul se va face in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, beneficiar Municipiul Timisoara, cod fiscal 14756536. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa ofertantului. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta, se va face la cursul stabilit de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Dovada garantiei de participare se va depune in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie costituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului subsecvent, in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art. 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul local.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Municipiul Timisoara va exclude în orice moment al procedurii de atribuire a acordurilor-cadru care face obiectul prezentului anunt, orice operator economic care se afla în una din situatiile prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Motivele de excludere vor fi aplicate si in cazul asociatilor/tertilor sustinatori, dupa caz.
Modalitatea de indeplinire:
Sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, (ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, dupa caz), va prezenta odata cu oferta atat DUAE completat cu informatiile aferente situatiei lor, cat si declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 si Angajamentul ferm al tertului sustinator sau acordul de asociere (daca este cazul).
Totodata, nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de acordului de asociere, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Documentele justificative pot fi:
1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul solicitarii;
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
Persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
Robu Nicolae – primar;
Diaconu Dan Aurel – viceprimar;
Farkas Imre – viceprimar;
Kristof Robert – administrator public;
Stanciu Steliana – director economic.
Consilieri locali: Barabas Lorenzo-Flavius; Bordeasu Ilare; Caldararu Lucian; Marcov Zlatiborca; Dimeca Radu Dragos; Dugulescu Marius Cristinel; Grigoroiu Grigore; Idolu Iulian Daniel; Ieremia Ion Ardeal; Ionescu Sorin Gabriel; Lulciuc Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Mateescu Ioan; Mihok Ciprian Stefan; Mosiu Simion; Orza Adrian Romita; Popescu Raluca Ioana; Popovici Gabriela; Sandu Constantin Stefan; Simonis Alfred Robert; Sirbu Nicusor-Alin; Szatmari Ioan Stefan; Taropa Lucian Dorel; Tarziu Adelina Larissa; Tundrea Luminita.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: presedinte titular: Farkas Imre – viceprimar; membrii titulari: Mara Garaofita - sef Birou Administrativ, Goia Elena - consilier Biroul Contabilitate, Coroian Corina - consilier Serviciul Achizitii Publice, Bozan Cristina Lucia-Consilier Juridic; Presedinte de rezerva: Alionescu Niculina- Inspector de specialitate Biroul Administrativ; Membrii de rezerva: Iga Anca – referent Birou Administrativ, Sirbu Andra - consilier Biroul Contabilitate, Radu Corina - sef Serviciul Achizitii Publice, Stefan Daniela - consilier juridic.
Operatorii economici, ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat) este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru.
Modalitate de indeplinire:
Se va prezenta DUAE completat in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale, valabile la data prezentarii acestuia.
În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, documentele solicitate se vor prezenta de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele solicitate se vor prezenta în limba romana/ limba în care au fost emise însotite de traducere in limba romana, dupa caz.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 035-064068 din 18.2.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 12.4.2017 - 10:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Membri comisiei de evaluare si observatorii Ministerului Finantelor Publice (dupa caz).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
1. Pt. vizualizare doc. atasate, op. ec. trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
2. In cadrul doc.atasate anuntului de participare la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este postat in format editabil in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Operatorii economici participanti vor completa in acest doc. informatiile/raspunsurile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate,care au corespondent in cerintele explicite de la nivelul fisei de date a achizitiei si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta. Ofertantii au obligatia de a depune DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. In cazul in care ofertantul se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinator) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Se va completa DUAE pentru fiecare lot ofertat. Nedepunerea odata cu oferta, daca este cazul, a angajamentului ferm al tertului sustinator, sau dupa caz, a acordului de asociere, precum si declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, situeaza oferta sub incidenta art. 137, alin. (2), litera k) din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.

3. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Pt. transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic cf. prev. art. 5, alin. (1) din HG 395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante, prevazute la art. 160-161 din Legea 98/2016 si in corelare cu termenul de adresare a solicitarilor precizat la cap I.1) a prezentului document. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

4. În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronic extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi asimilata prevederilor art. 137 alin. (2) lit. j din HG 395/2016, fiind respinsa ca inacceptabila.
6. Daca în urma aplicarii criteriului atribuire„pretul cel mai scazut”se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, contin preturi egale,se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 6 si art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Municipiul Timisoara – Serviciul Achizitii Publice – cam. 223
B-dul C. D. Loga nr. 1
300030 Timisoara
România
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408367
Fax: +40 256408477

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
6.3.2017