Bunuri - 88771-2017

09/03/2017    S48    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Suceava: Diverse medicamente

2017/S 048-088771

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
În atenția: Daniela Crap
720237 Suceava
România
Telefon: +40 230222098/262
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Fax: +40 230520412

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: unitate sanitara
I.3)Activitate principală
Sănătate
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Acord-cadru de furnizare medicamente – 107 loturi.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania.

Cod NUTS RO215

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic

Durata acordului-cadru

Durata în luni: 24

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 204 751,20 și 29 471 813,80 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor atribui lunar sau semestrial,în functie de buget si de necesitatile spitalului. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in Caietul de sarcini si Anexa B.
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie de medicamente conform Caietului de Sarcini- 107 loturi.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Achizitie de medicamente conform Caietului de Sarcini- 107 loturi.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 27 204 751,20 și 29 471 813,80 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 24 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: ACIDUM TIOCTICUM ( ALFA LIPOICUM ) 600T 24 ML-25mg/ml SOL.PERF.
1)Descriere succintă
ACIDUM TIOCTICUM ( ALFA LIPOICUM ) 600T 24 ML-25mg/ml SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 flc – maxim = 13000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 236 520 și 256 230 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 flc – 3000 flc.Valoare maxima contract subsecvent- 59130 lei.
Lot nr: 2 Denumire: AMIKACINUM 500 MG / 2 ML FLC.
1)Descriere succintă
AMIKACINUM 500 MG / 2 ML FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 19200 flc – maxim = 20800 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 102 720 și 111 280 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 800 flc – 4800 flc.Valoare maxima contract subsecvent- 25680 lei.
Lot nr: 3 Denumire: AMINOPHYLLINUM 24 MG/ML-10 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
AMINOPHYLLINUM 24 MG/ML-10 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 86 880 și 94 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f – 12000 f.Valoare maxima contract subsecvent- 21720 lei.
Lot nr: 4 Denumire: AMPICILLINUM+SULBACTAM 1000mg/500mg FLC. INJ
1)Descriere succintă
AMPICILLINUM+SULBACTAM 1000mg/500mg FLC. INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96000 flc – maxim = 104000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 260 480 și 1 365 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4000 flc – 24000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 315120 lei.
Lot nr: 5 Denumire: APA DISTILATA 500ml flc
1)Descriere succintă
APA DISTILATA 500ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 flc – maxim = 26000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62 400 și 67 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 flc – 6000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 15600 lei.
Lot nr: 6 Denumire: CALCII GLUCONAS 10 %-10 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
CALCII GLUCONAS 10 %-10 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 117 120 și 126 880 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f – 12000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 29280 lei.
Lot nr: 7 Denumire: CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5 MG-5 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
CARBAZOCHROMI SALICYLAS 1,5 MG-5 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 93 600 și 101 400 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f – 12000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 23400 lei.
Lot nr: 8 Denumire: CEFTAROLINUM FOSMIL 600 MG / 20 ML pulbere pt. sol. IV
1)Descriere succintă
CEFTAROLINUM FOSMIL 600 MG / 20 ML pulbere pt. sol. IV.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1920 flc – maxim = 2080 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 424 358,40 și 459 721,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 80 flc – 480 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 106089.60 lei.
Lot nr: 9 Denumire: CEFTRIAXONUM 1G FLC.INJ.
1)Descriere succintă
CEFTRIAXONUM 1G FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240000 flc – maxim = 260000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 211 200 și 3 478 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10000 flc – 40000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 535200 lei.
Lot nr: 10 Denumire: CEFTRIAXONUM 2 G FLC.
1)Descriere succintă
CEFTRIAXONUM 2 G FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 flc – maxim = 26000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 568 800 și 616 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 flc – 6000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 142200 lei.
Lot nr: 11 Denumire: CIPROFLOXACINUM 100mg/10ml FLC.INJ.
1)Descriere succintă
CIPROFLOXACINUM 100mg/10ml FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 flc – maxim = 52000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 123 360 și 133 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 flc – 12000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 30840 lei.
Lot nr: 12 Denumire: CLINDAMYCINUM 300 MG/2 ML SOL.INJ.I.M./I.V.
1)Descriere succintă
CLINDAMYCINUM 300 MG/2 ML SOL.INJ.I.M./I.V.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 flc – maxim = 52000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 204 000 și 221 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 flc – 12000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 51000 lei.
Lot nr: 13 Denumire: COLISTINUM 1 MIL.U.I. FLC.INJ.
1)Descriere succintă
COLISTINUM 1 MIL.U.I. FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 flc – maxim = 39000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 648 000 și 702 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 flc – 9000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 162000 lei.
Lot nr: 14 Denumire: COMBINATII – AMINOPLASMAL 10 % * 500 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
COMBINATII – AMINOPLASMAL 10 % * 500 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = 2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 848 și 57 252 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc – 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 13212 lei.
Lot nr: 15 Denumire: COMBINATII – AMINOPLASMAL 5 % * 500 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
COMBINATII – AMINOPLASMAL 5 % * 500 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 flc – maxim = 5200 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 75 840 și 82 160 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 flc – 1200 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 18960 lei.
Lot nr: 16 Denumire: COMBINATII – ARGININA +SORBITOL 250 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
COMBINATII – ARGININA +SORBITOL 250 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 84000 flc – maxim = 91000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 734 160 și 795 340 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3500 flc – 21000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 183540 lei.
Lot nr: 17 Denumire: COMBINATII – TACHOSIL 9,5x4,8 CM CUTIE
1)Descriere succintă
COMBINATII – TACHOSIL 9,5x4,8 CM CUTIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 960 cutii – maxim = 1040 cutii.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 912 480 și 988 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 40 cutii – 240 cutii. Valoare maxima contract subsecvent- 228120 lei.
Lot nr: 18 Denumire: COMBINATII ( ALGIFEN SOLUTIE INJECTABILA) 5 ML- sol inj FIOLE
1)Descriere succintă
COMBINATII ( ALGIFEN SOLUTIE INJECTABILA) 5 ML- sol inj FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 192000 f – maxim = 208000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 360 960 și 391 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 8000 f – 48000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 90240 lei.
Lot nr: 19 Denumire: COMBINATII ( FRESUBIN ) 500 ML SOL.PAR
1)Descriere succintă
COMBINATII ( FRESUBIN ) 500 ML SOL.PAR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 960 – maxim = 1040.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 480 și 39 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 40 – 240. Valoare maxima contract subsecvent- 9120 lei.
Lot nr: 20 Denumire: DEXAMETHASONUM 4 MG/ML-2 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
DEXAMETHASONUM 4 MG/ML-2 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96000 f – maxim = 104000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 100 800 și 109 200 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4000 f – 24000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 25200 lei.
Lot nr: 21 Denumire: DIAZEPAMUM 10 MG/2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
DIAZEPAMUM 10 MG/2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 f – maxim = 65000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 106 200 și 115 050 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 f – 15000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 26550 lei.
Lot nr: 22 Denumire: DICLOFENACUM 25 MG/ML – 3ml SOL.INJ.
1)Descriere succintă
DICLOFENACUM 25 MG/ML – 3ml SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 120000 f – maxim = 130000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 97 200 și 105 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 5000 f – 30000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 24300 lei.
Lot nr: 23 Denumire: DROTAVERINUM 40 MG/2ML- 2 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
DROTAVERINUM 40 MG/2ML- 2 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96000 f – maxim = 104000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 72 000 și 78 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4000 f -24000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 18000 lei.
Lot nr: 24 Denumire: ENOXAPARINUM 6000ui antiXa/0,6ml SERINGI
1)Descriere succintă
ENOXAPARINUM 6000ui antiXa/0,6ml SERINGI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 84000 ser – maxim = 91000 ser.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 030 680 și 1 116 570 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3500 f -21000 f. Valoare maxima contract subsecvent-257670 lei.
Lot nr: 25 Denumire: ERTAPENEMUM 1 G FLC.INJ.
1)Descriere succintă
ERTAPENEMUM 1 G FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 14400 flc – maxim = 15600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 2 239 632 și 2 426 268 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 600 flc -3600 flc. Valoare maxima contract subsecvent-559908 lei.
Lot nr: 26 Denumire: ETAMSYLATUM 250 MG/2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
ETAMSYLATUM 250 MG/2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 49 440 și 53 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f -12000 f. Valoare maxima contract subsecvent-12360 lei.
Lot nr: 27 Denumire: FAMOTIDINUM 20 MG PULB+SOLV PT SOL INJ/PERF
1)Descriere succintă
FAMOTIDINUM 20 MG PULB+SOLV PT SOL INJ/PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 flc – maxim = 39000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 104 040 și 112 710 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 flc -9000 flc. Valoare maxima contract subsecvent-26010 lei.
Lot nr: 28 Denumire: FENTANYLUM 0,05 MG/ML- 10 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
FENTANYLUM 0,05 MG/ML- 10 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 19200 f – maxim = 20800 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 106 752 și 115 648 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 800 f -4800 f. Valoare maxima contract subsecvent-26688 lei.
Lot nr: 29 Denumire: FLUCONAZOLUM 2 MG/ML*100ml SOL.PERF.
1)Descriere succintă
FLUCONAZOLUM 2 MG/ML*100ml SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 9600 flc – maxim = 10400 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 404 736 și 438 464 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 400 flc -2400 flc. Valoare maxima contract subsecvent-101184 lei.
Lot nr: 30 Denumire: FUROSEMIDUM 20 MG/2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
FUROSEMIDUM 20 MG/2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 72000 f – maxim = 78000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 66 960 și 72 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3000 f -18000 f. Valoare maxima contract subsecvent-16740 lei.
Lot nr: 31 Denumire: GENTAMICINUM 80 MG / 2ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
GENTAMICINUM 80 MG / 2ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 72000 f – maxim = 78000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 560 și 56 940 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3000 f -18000 f. Valoare maxima contract subsecvent-13140 lei.
Lot nr: 32 Denumire: GLUCOSUM 10 %*500 ML/flc SOL.PERF.
1)Descriere succintă
GLUCOSUM 10 %*500 ML/flc SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 120000 flc – maxim = 130000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 320 400 și 347 100 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 5000 flc -30000 flc. Valoare maxima contract subsecvent-80100 lei.
Lot nr: 33 Denumire: GLUCOSUM 3,3g/10ml SOL.INJ.
1)Descriere succintă
GLUCOSUM 3,3g/10ml SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 f – maxim = 39000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 72 360 și 78 390 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 f – 9000 f. Valoare maxima contract subsecvent-18090 lei.
Lot nr: 34 Denumire: GLUCOSUM 5 %*500 ML/flc SOL.PERF.
1)Descriere succintă
GLUCOSUM 5 %*500 ML/flc SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 168000 flc – maxim = 182000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 404 880 și 438 620 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 7000 flc – 42000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 101220 lei.
Lot nr: 35 Denumire: HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA ( CEREBROLYSIN ) 10 ML – 215,2MG/ML FIOLE
1)Descriere succintă
HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA ( CEREBROLYSIN ) 10 ML – 215,2MG/ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 f – maxim = 65000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 269 000 și 1 374 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 f- 15000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 317250 lei.
Lot nr: 36 Denumire: HYDROCORTISONUM HEMISUCCINAT 100 MG PULB.INJ.
1)Descriere succintă
HYDROCORTISONUM HEMISUCCINAT 100 MG PULB.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 84000 flc – maxim = 91000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 441 000 și 477 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3500 flc- 21000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 110250 lei.
Lot nr: 37 Denumire: IMIPENEMUM + CILASTATINUM 500mg/500ml FLC.INJ.
1)Descriere succintă
IMIPENEMUM + CILASTATINUM 500mg/500ml FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 flc – maxim = 13000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 342 960 și 371 540 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 flc- 3000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 85740 lei.
Lot nr: 38 Denumire: IOPAMIDOLUM 370*100ml flc
1)Descriere succintă
IOPAMIDOLUM 370*100ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = 2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 482 280 și 522 470 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 120570 lei.
Lot nr: 39 Denumire: KALII CHLORIDUM 7,45 %*100 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
KALII CHLORIDUM 7,45 %*100 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 flc – maxim = 3900 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 728 și 11 622 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 flc- 900 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2682 lei.
Lot nr: 40 Denumire: KETOPROFENUM 50 MG/ML- 2 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
KETOPROFENUM 50 MG/ML- 2 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 96000 f – maxim = 104000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 68 160 și 73 840 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 4000 f- 24000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 17040 lei.
Lot nr: 41 Denumire: LEVOFLOXACINUM 500 MG COMPR.
1)Descriere succintă
LEVOFLOXACINUM 500 MG COMPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 16800 cpr – maxim = 18200 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 40 656 și 44 044 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 700 cpr- 4200 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 10164 lei.
Lot nr: 42 Denumire: LINEZOLIDUM 2mg/ml*300ml SOL.PERF.
1)Descriere succintă
LINEZOLIDUM 2mg/ml*300ml SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 flc – maxim = 3900 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 597 060 și 646 815 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 flc- 900 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 149265 lei.
Lot nr: 43 Denumire: MEROPENEMUM 1 G FLC.INJ.
1)Descriere succintă
MEROPENEMUM 1 G FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 flc – maxim = 26000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 691 520 și 1 832 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 flc- 6000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 422880 lei.
Lot nr: 44 Denumire: METAMIZOLUM SODICUM 1G/2 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
METAMIZOLUM SODICUM 1G/2 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 360000 f – maxim = 390000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 324 000 și 351 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 15000 f- 90000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 81000 lei.
Lot nr: 45 Denumire: METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml*2ml FIOLE
1)Descriere succintă
METOCLOPRAMIDUM 5mg/ml*2ml FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 f – maxim = 65000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 121 200 și 131 300 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 f- 15000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 30300 lei.
Lot nr: 46 Denumire: METRONIDAZOLUM TIP A 5 G/L*200 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
METRONIDAZOLUM TIP A 5 G/L*200 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 11520 flc – maxim = 12480 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 78 912 și 85 488 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 480 flc- 2880 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 19728 lei.
Lot nr: 47 Denumire: METRONIDAZOLUM TIP B 5 G/L*200 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
METRONIDAZOLUM TIP B 5 G/L*200 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 11520 flc – maxim = 12480 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 77 414,40 și 83 865,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 480 flc- 2880 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 19353.60 lei.
Lot nr: 48 Denumire: MOXIFLOXACINUM 400 MG/250 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
MOXIFLOXACINUM 400 MG/250 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 flc – maxim = 3900 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 308 628 și 334 347 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 flc- 900 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 77157 lei.
Lot nr: 49 Denumire: NATRII CHLORIDUM 0,9 %*1000 ML/flc SOL.PERF.
1)Descriere succintă
NATRII CHLORIDUM 0,9 %*1000 ML/flc SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 flc – maxim = 52000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 155 040 și 167 960 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 flc- 12000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 38760 lei.
Lot nr: 50 Denumire: NATRII CHLORIDUM 0,9 %*250 ML/flc SOL.PERF.
1)Descriere succintă
NATRII CHLORIDUM 0,9 %*250 ML/flc SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 144000 flc – maxim = 156000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 318 240 și 344 760 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 6000 flc- 36000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 79560 lei.
Lot nr: 51 Denumire: NATRII CHLORIDUM 0,9 %*500 ML/flc SOL.PERF.
1)Descriere succintă
NATRII CHLORIDUM 0,9 %*500 ML/flc SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 360000 flc – maxim = 390000 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 831 600 și 900 900 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 15000 flc- 90000 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 207900 lei.
Lot nr: 52 Denumire: NATRII CHLORIDUM 5.85 % – 20ML FIOLE
1)Descriere succintă
NATRII CHLORIDUM 5.85 % – 20ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 f – maxim = 13000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 13 920 și 15 080 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 f- 3000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 3480 lei.
Lot nr: 53 Denumire: NATRII HYDROGENI CARBONAS 8,4 % 100ml-sol perf – 8,4 % flc.
1)Descriere succintă
NATRII HYDROGENI CARBONAS 8,4 % 100ml-sol perf – 8,4 % flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = 2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 600 și 13 650 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 3150 lei.
Lot nr: 54 Denumire: NEOSTIGMINI METILSULFAS 0,5 MG/ML- 1 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
NEOSTIGMINI METILSULFAS 0,5 MG/ML- 1 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 f – maxim = 65000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 400 și 54 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 f-15000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 12600 lei.
Lot nr: 55 Denumire: NUTRIFLEX LIPID PERI 2500 ML pg SOL.PERF.
1)Descriere succintă
NUTRIFLEX LIPID PERI 2500 ML pg SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1440 flc – maxim = 1560 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 166 060,80 și 179 899,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 60 flc-360 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 41515.20 lei.
Lot nr: 56 Denumire: PENTOXIFYLLINUM 100 MG/5 ML FIOLE
1)Descriere succintă
PENTOXIFYLLINUM 100 MG/5 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 87 360 și 94 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f-12000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 21840 lei.
Lot nr: 57 Denumire: PHENOBARBITALUM 10 %-200MG/2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
PHENOBARBITALUM 10 %-200MG/2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 f – maxim = 39000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 60 480 și 65 520 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 f- 9000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 15120 lei.
Lot nr: 58 Denumire: PHYTOMENADIONUM 10 MG/ML-1 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
PHYTOMENADIONUM 10 MG/ML-1 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 f – maxim = 65000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 148 200 și 160 550 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 f- 15000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 37050 lei.
Lot nr: 59 Denumire: PIRACETAMUM 1G/5 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
PIRACETAMUM 1G/5 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 72000 f – maxim = 78000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 98 640 și 106 860 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3000 f- 18000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 24660 lei.
Lot nr: 60 Denumire: PROPOFOLUM EMULSIE 10 MG/ML-20 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
PROPOFOLUM EMULSIE 10 MG/ML-20 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 f – maxim = 26000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 122 880 și 133 120 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 f- 6000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 30720 lei.
Lot nr: 61 Denumire: PYRIDOXINUM 250 MG/ 5 ML SOL.INJ.
1)Descriere succintă
PYRIDOXINUM 250 MG/ 5 ML SOL.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 192000 f – maxim = 208000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 303 360 și 328 640 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 8000 f- 48000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 75840 lei.
Lot nr: 62 Denumire: RINGER 500 ML SOL.PERF.
1)Descriere succintă
RINGER 500 ML SOL.PERF.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 f – maxim = 52000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 120 960 și 131 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 f- 12000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 30240 lei.
Lot nr: 63 Denumire: SEVOFLURANUM 99,975 % *250ml LICHID INHAL-FLC
1)Descriere succintă
SEVOFLURANUM 99,975 % *250ml LICHID INHAL-FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1920 flc – maxim = 2080 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 819 340,80 și 887 619,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 80 flc- 480 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 204835.20 lei.
Lot nr: 64 Denumire: SULFADIAZINUM crema*50g tub
1)Descriere succintă
SULFADIAZINUM crema*50g tub.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 7200 tub – maxim = 7800 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 158 400 și 171 600 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 300 tub-1800 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 39600 lei.
Lot nr: 65 Denumire: TEICOPLANINUM 400 MG FLC.INJ.
1)Descriere succintă
TEICOPLANINUM 400 MG FLC.INJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 3600 flc – maxim = 3900 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 383 148 și 415 077 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 150 flc- 900 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 95787 lei.
Lot nr: 66 Denumire: THIAMINUM 100MG/2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
THIAMINUM 100MG/2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 192000 f – maxim = 208000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 205 440 și 222 560 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 8000 f- 48000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 51360 lei.
Lot nr: 67 Denumire: HEPATECT CP contine substanta activa imunoglobulina umana împotriva hepatitei B 2 ml (100 Unitati Internationale [UI]) flc
1)Descriere succintă
HEPATECT CP contine substanta activa imunoglobulina umana împotriva hepatitei B 2 ml (100 Unitati Internationale [UI]) flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 flc – maxim = 260 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 187 440 și 203 060 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 flc-60 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 46860 lei.
Lot nr: 68 Denumire: ACETYLCYSTEINUM 300 MG / 3 ML fiole
1)Descriere succintă
ACETYLCYSTEINUM 300 MG / 3 ML fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 f – maxim = 39000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 43 200 și 46 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 f- 9000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 10800 lei.
Lot nr: 69 Denumire: ACETYLCYSTEINUM 200 MG cpr
1)Descriere succintă
ACETYLCYSTEINUM 200 MG cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 cpr – maxim = 52000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 43 200 și 46 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 cpr- 12000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 10800 lei.
Lot nr: 70 Denumire: ATORVASTATINUM 80 MG cpr
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM 80 MG cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 33600 cpr – maxim = 36400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 41 664 și 45 136 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1400 cpr- 8400 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 10416 lei.
Lot nr: 71 Denumire: ATORVASTATINUM 40 MG cpr
1)Descriere succintă
ATORVASTATINUM 40 MG cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 19200 cpr – maxim = 20800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 24 000 și 26 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 800 cpr- 4800 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 6000 lei.
Lot nr: 72 Denumire: DIGOXINUM 0,25mg cpr
1)Descriere succintă
DIGOXINUM 0,25mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 19200 cpr – maxim = 20800 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 728 și 1 872 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 800 cpr- 4800 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 432 lei.
Lot nr: 73 Denumire: DOBUTAMINUM 250mg/50ml flc
1)Descriere succintă
DOBUTAMINUM 250mg/50ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1440 flc – maxim = 1560 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 25 315,20 și 27 424,80 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent =60 flc- 360 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 6328.80 lei.
Lot nr: 74 Denumire: INSUMAN RAPID 100UI/ML*5ml flc
1)Descriere succintă
INSUMAN RAPID 100UI/ML*5ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = 2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 50 736 și 54 964 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent =100 flc- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 12684 lei.
Lot nr: 75 Denumire: IOPROMIDUM 768,86mg/ml*200ml flc
1)Descriere succintă
IOPROMIDUM 768,86mg/ml*200ml flc.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 720 flc – maxim = 780 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 179 020,80 și 193 939,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 30 flc- 180 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 44755.20 lei.
Lot nr: 76 Denumire: COMBINATII ( SIMETICONA+CARBUNE ACTIV ) 50MG/300MG cpr
1)Descriere succintă
COMBINATII ( SIMETICONA+CARBUNE ACTIV ) 50MG/300MG cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 14400 cpr – maxim = 15600 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 368 și 11 232 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 600 cpr-3600 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 2592 lei.
Lot nr: 77 Denumire: NYSTATINUM 500.000UI cpr
1)Descriere succintă
NYSTATINUM 500.000UI cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 cpr – maxim = 39000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 960 și 14 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 cpr-9000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 3240 lei.
Lot nr: 78 Denumire: RIFAXIMINUM 200mg cpr
1)Descriere succintă
RIFAXIMINUM 200mg cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 57600 cpr – maxim = 62400 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 111 744 și 121 056 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2400 cpr- 14400 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 27936 lei.
Lot nr: 79 Denumire: SPIRONOLACTONUM 25 MG cpr
1)Descriere succintă
SPIRONOLACTONUM 25 MG cpr.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 48000 cpr – maxim = 52000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 12 000 și 13 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2000 cpr- 12000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 3000 lei.
Lot nr: 80 Denumire: CARBETOCINUM 100 MCG / ML FIOLE
1)Descriere succintă
CARBETOCINUM 100 MCG / ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 f – maxim = 1300 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 112 692 și 122 083 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 f- 300 f. Valoare maxima contract subsecvent- 28173 lei.
Lot nr: 81 Denumire: CHLORZOXAZONUM 250 MG CPR.
1)Descriere succintă
CHLORZOXAZONUM 250 MG CPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 60000 cpr – maxim = 65000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 9 000 și 9 750 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 2500 cpr-15000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 2250 lei.
Lot nr: 82 Denumire: COMBINATII ( BACITRACINA + NEOMICINA ) crema TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII ( BACITRACINA + NEOMICINA ) crema TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 tub – maxim = 1300 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200 și 20 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 tub-300 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 4800 lei.
Lot nr: 83 Denumire: COMBINATII ( BACITRACINA + NEOMICINA ) pulbere CUTIE
1)Descriere succintă
COMBINATII ( BACITRACINA + NEOMICINA ) pulbere CUTIE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 cut – maxim = 1300 cut.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 19 200 și 20 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 cut-300 cut. Valoare maxima contract subsecvent- 4800 lei.
Lot nr: 84 Denumire: COMBINATII ( BETAMETHASON + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA ) 10 MG / G UNG.-15g TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII ( BETAMETHASON + CLOTRIMAZOL + GENTAMICINA ) 10 MG / G UNG.-15g TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 960 tub – maxim = 1040 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 232 și 12 168 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 40 tub- 240 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 2808 lei.
Lot nr: 85 Denumire: COMBINATII ( DIPROPIONAT DE BETAMETAZONA ) 20 ML SOL.- FLC
1)Descriere succintă
COMBINATII ( DIPROPIONAT DE BETAMETAZONA ) 20 ML SOL.- FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 720 flc – maxim = -780 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 3 340,80 și 3 619,20 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 30 flc- 180 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 835.20 lei.
Lot nr: 86 Denumire: COMBINATII ( DIPROPIONAT DE BETAMETAZONA ) 20 G UNG.-TUB
1)Descriere succintă
COMBINATII ( DIPROPIONAT DE BETAMETAZONA ) 20 G UNG.-TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 720 tub – maxim = -780 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 821,60 și 1 973,40 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 30 tub- 180 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 455.40 lei.
Lot nr: 87 Denumire: COMBINATII ( NUTRICOM ENERGY ) 500 ML SOL. PARENTERALA
1)Descriere succintă
COMBINATII ( NUTRICOM ENERGY ) 500 ML SOL. PARENTERALA.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc – maxim = -2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 84 960 și 92 040 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc-600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 21240 lei.
Lot nr: 88 Denumire: COMBINATII ( HIALURONAT DE Na + DEXPANTHENOL ) 10 ML SOL.OFT.
1)Descriere succintă
COMBINATII ( HIALURONAT DE Na + DEXPANTHENOL ) 10 ML SOL.OFT.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 flc – maxim = 260 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 520 și 12 480 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 flc-60 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 2880 lei.
Lot nr: 89 Denumire: COMBINATII ( L-ORNITINA-L-ASPARTAT) 0,5 MG/ML* 10 ML FIOLE
1)Descriere succintă
COMBINATII ( L-ORNITINA-L-ASPARTAT) 0,5 MG/ML* 10 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 24000 f – maxim = 26000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 425 280 și 460 720 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1000 f-6000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 106320 lei.
Lot nr: 90 Denumire: COMBINATII ( PROBIOTICE + PREBIOTICE) protectie intest.adulti fl*7ml FLC
1)Descriere succintă
COMBINATII ( PROBIOTICE + PREBIOTICE) protectie intest.adulti fl*7ml FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 33600 flc – maxim = 36400 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 159 264 și 172 536 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1400 flc-8400 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 39816 lei.
Lot nr: 91 Denumire: COMBINATII ( PROCAINA + AC.BENZOIC + K + Na BIBAZIC ) DRAJ.
1)Descriere succintă
COMBINATII ( PROCAINA + AC.BENZOIC + K + Na BIBAZIC ) DRAJ.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 7200 drj – maxim = 7800 drj.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 11 088 și 12 012 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 300 drj-1800 drj. Valoare maxima contract subsecvent- 2772 lei.
Lot nr: 92 Denumire: COMBINATII ( PROCAINA + AC.BENZOIC + K + Na BIBAZIC ) SOL.INJ. FIOLE
1)Descriere succintă
COMBINATII ( PROCAINA + AC.BENZOIC + K + Na BIBAZIC ) SOL.INJ. FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 f- maxim = 2600 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 10 128 și 10 972 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 f- 600 f. Valoare maxima contract subsecvent- 2532 lei.
Lot nr: 93 Denumire: COMBINATIE – Taurolidina, citrate 4 %, Heparina 500ui/ml 500 ui/ml * 5 ml fiole
1)Descriere succintă
COMBINATIE – Taurolidina, citrate 4 %, Heparina 500ui/ml 500 ui/ml * 5 ml fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 240 f- maxim = 260 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 5 880 și 6 370 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 10 f- 60 f. Valoare maxima contract subsecvent- 1470 lei.
Lot nr: 94 Denumire: COMBINATIE – Taurolidina, citrat 4 % si Urokinaza 25000Un. 25000 Solutie fiole
1)Descriere succintă
COMBINATIE – Taurolidina, citrat 4 % si Urokinaza 25000Un. 25000 Solutie fiole.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 720 f- maxim = 780 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 79 200 și 85 800 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 30 f- 180 f. Valoare maxima contract subsecvent- 19800 lei.
Lot nr: 95 Denumire: DEXPANTHENOLUM 5 % -10g TUB
1)Descriere succintă
DEXPANTHENOLUM 5 % -10g TUB.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 tub- maxim = 1300 tub.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 21 180 și 22 945 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 tub- 300 tub. Valoare maxima contract subsecvent- 5295 lei.
Lot nr: 96 Denumire: ESOMEPRAZOLUM 40 MG FLC.
1)Descriere succintă
ESOMEPRAZOLUM 40 MG FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2400 flc- maxim = 2600 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 58 320 și 63 180 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 100 flc- 600 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 14580 lei.
Lot nr: 97 Denumire: KALCII SODAT kg
1)Descriere succintă
KALCII SODAT kg.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 kg- maxim = 520 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 8 064 și 8 736 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 kg- 120 kg. Valoare maxima contract subsecvent- 2016 lei.
Lot nr: 98 Denumire: METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT 0,1%MG x 30 G crema
1)Descriere succintă
METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT 0,1%MG x 30 G crema.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 4800 buc.- maxim = 5200 buc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 89 040 și 96 460 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 200 buc – 1200 buc. Valoare maxima contract subsecvent- 22260 lei.
Lot nr: 99 Denumire: NITROGLYCERINUM 5 MG / 5 ML FIOLE
1)Descriere succintă
NITROGLYCERINUM 5 MG / 5 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2880 f- maxim = 3120 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 16 128 și 17 472 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 120 f- 720 f. Valoare maxima contract subsecvent- 4032 lei.
Lot nr: 100 Denumire: NORADRENALINUM 16 MG / 8 ML FIOLE
1)Descriere succintă
NORADRENALINUM 16 MG / 8 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 1200 f- maxim = 1300 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 70 956 și 76 869 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 50 f- 300 f. Valoare maxima contract subsecvent- 17739 lei.
Lot nr: 101 Denumire: ONDANSETRONUM 8 MG/4 ML FIOLE
1)Descriere succintă
ONDANSETRONUM 8 MG/4 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 72000 f- maxim = 78000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 437 760 și 474 240 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3000 f- 18000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 109440 lei.
Lot nr: 102 Denumire: PANTOPRAZOLUM 40 MG COMPR.
1)Descriere succintă
PANTOPRAZOLUM 40 MG COMPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 36000 cpr- maxim = 39000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 24 840 și 26 910 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 1500 cpr- 9000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 6210 lei.
Lot nr: 103 Denumire: RANITIDINUM 300 MG COMPR.
1)Descriere succintă
RANITIDINUM 300 MG COMPR.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 84000 cpr- maxim = 91000 cpr.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 36 120 și 39 130 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 3500 cpr- 21000 cpr. Valoare maxima contract subsecvent- 9030 lei.
Lot nr: 104 Denumire: SODIUM HYALURONAT 0,5 % SERINGI
1)Descriere succintă
SODIUM HYALURONAT 0,5 % SERINGI.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 480 ser.- maxim = 520 ser.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 240 000 și 260 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 20 ser.- 120 ser. Valoare maxima contract subsecvent- 60000 lei.
Lot nr: 105 Denumire: THIOPENTALUM 1 G FLC
1)Descriere succintă
THIOPENTALUM 1 G FLC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 6000 flc.- maxim = 6500 flc.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 15 000 și 16 250 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 250 flc – 1500 flc. Valoare maxima contract subsecvent- 3750 lei.
Lot nr: 106 Denumire: TIAPRIDUM 100 MG / 2 ML FIOLE
1)Descriere succintă
TIAPRIDUM 100 MG / 2 ML FIOLE.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 12000 f – maxim = 13000 f.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 6 600 și 7 150 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 500 f- 3000 f. Valoare maxima contract subsecvent- 1650 lei.
Lot nr: 107 Denumire: BARII SULFAS 95G – PULB PENTRU SUSP ORALA PLIC
1)Descriere succintă
BARII SULFAS 95G – PULB PENTRU SUSP ORALA PLIC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33690000

3)Cantitate sau domeniu
Cantitate acord-cadru: minim = 2880 plic – maxim = 3120 plic.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 23 126,40 și 25 053,60 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Cantitate minima – maxima ctr.subsecvent = 120 plic- 720 plic. Valoare maxima contract subsecvent- 5781.60 lei.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Nu se constituie garantie de participare.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
CJAS Suceava- buget asigurari si UPU, iar plata se efectueaza cu Ordin de Plata.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: In perioada de ofertare se va incarca in SEAP doar Declaratie privind neincadrarea in prev.art.60/ conf. Lg. 98/2016 odata cu DUAE, cf.art.193 alin. 1 din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (Ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165,167 din Legea nr.98/2016.Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente pot fi: 1.— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2.— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3.— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4.— alte documente edificatoare, dupa caz. conf. art. 63, alin 1) din LG 98/2016 coroborat cu art 21 (5) din HG 395/2016 ,persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Vasile Rîmbu – Manager,Dr. Doina Elena Ganea-Dir.Medical,Ec. C-tin. Boliacu- Director Financiar Contabil,Ec. C-tin Timofticiuc- Director Administrativ, Ec.Daniela Crap – Sef Birou Licitatii. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la
solicitarea autoritatii contractante,doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
6311/17.02.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de informare prealabilă

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 034-062188 din 17.2.2017

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 18.4.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.4.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.5.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresele: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro )si Notificarea 240/2016. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. TOATE DOCUMENTELE ATASATE DE CATRE OFERTANTI, VOR PURTA IN MOD OBLIGATORIU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, conf. prevederilor art. 60 alin 4 din HG 395/2016.

VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21
720237 Suceava
România
E-mail: licitatii@spjsv.ro
Telefon: +40 230222098
Fax: +40 230510659

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
7.3.2017