Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 88817-2018

28/02/2018    S41

Luxemburg-Luxembourg: EBB - Termékek biztosítása IT-infrastruktúrával és -műveletekkel kapcsolatos szolgáltatásoknak az EBB csoportnál történő támogatása céljából

2018/S 041-088817

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 247-516960)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank (EBB)
Postai cím: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postai irányítószám: 2950
Ország: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org
A felhasználói oldal címe: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Termékek biztosítása IT-infrastruktúrával és -műveletekkel kapcsolatos szolgáltatásoknak az EBB csoportnál történő támogatása céljából

Hivatkozási szám: OP-1456
II.1.2)Fő CPV-kód
30200000 Számítógépek és tartozékaik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A pályázati felhívás tárgya egyedi hardver- és szoftvertermékek beszerzési csatornájának létrehozása (és a termékek telepítése, karbantartása, integrációja és kapcsolódó szolgáltatások) IT-végfelhasználói, IT-infrastruktúrával kapcsolatos, hálózati és egységes kommunikációs szolgáltatások támogatása céljából, valamint az Európai Beruházási Bank Információtechnológiai Részlegének érintett szervezeti egységei tevékenységeinek támogatása céljából.

Több féllel kötött keretmegállapodások megkötésére kerül sor legfeljebb 3 szolgáltatóval.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/02/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 247-516960

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok, részvételi kérelmek beérkezésének határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/03/2018
Helyesen:
Dátum: 19/03/2018
Szakasz száma: IV.2.7)
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 07/03/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 21/03/2018
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk: