Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Bunuri - 88817-2018

28/02/2018    S41

Luxemburg-Luxemburg: BEI - Furnizarea de produse pentru sprijinirea infrastructurii informatice și a serviciilor de operare la Grupul BEI

2018/S 041-088817

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 247-516960)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Banca Europeană de Investiții
Adresă: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Cod poștal: L-2950
Țară: Luxemburg
E-mail: cs-procurement@eib.org
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.eib.org
Adresa profilului cumpărătorului: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de produse pentru sprijinirea infrastructurii informatice și a serviciilor de operare la Grupul BEI

Număr de referinţă: OP-1456
II.1.2)Cod CPV principal
30200000 Echipament şi accesorii pentru computer
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei invitații la licitație este înființarea unui canal de achiziție pentru produse hardware și software specifice (și instalarea, întreținerea, integrarea lor și servicii conexe) pentru a sprijini utilizatorii finali, infrastructura IT și serviciile de rețea și comunicații unificate, precum și activitățile unităților organizaționale respective ale Departamentului de Tehnologie a Informației al Băncii Europene de Investiții.

Acorduri-cadru multiple vor fi semnate cu până la 3 furnizori.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/02/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 247-516960

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 05/03/2018
A se citi:
Data: 19/03/2018
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 07/03/2018
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 21/03/2018
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: