Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 89394-2014

Prikaži smanjeni prikaz

18/03/2014    S54

Italija-Ispra: Kupovina konsolidiranih i nekonsolidiranih bankovnih podataka i povezane usluge

2014/S 054-089394

Ispravak

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 11.3.2014., 2014/S 49-080666)

Europska komisija, OU Zajednički istraživački centar JRC, Institut za zaštitu i sigurnost građana, na pažnju (osoba za kontakt): gđa Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIJA. Telefaks: +39 332789540. E-pošta: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Umjesto 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

Podaci i formalnosti potrebne za ocjenu ispunjenja zahtjeva:

[...]

b) Presliku potvrde o certifikaciji kvalitete ponuditelja koju je izdalo vanjsko tijelo (ISO 9001 ili jednakovrijedno).

c) Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluge (životopisi), posebice tehničkog osoblja koje će pružati uslugu s naznakom popisa održanih osposobljavanja i kvalifikacija.

Najniža(e) potrebna(e) razina(e) standarda:

Za točku III.2.3.(a): popis barem 3 slične usluge pružene tijekom 2012.–2013. U slučaju zajednica izvoditelja, ovaj će se kriterij procijeniti u odnosu na zajedničke sposobnosti svih članova zajednice.

Za točku III.2.3.(c): 1 životopis osobe odgovorne za pružanje podrške s dovoljno detaljnim informacijama kako bi se dokazalo da osoblje ima iskustvo od barem 1 godine u pružanju usluga iste vrste kao usluge navedene u dokumentaciji za nadmetanje.

Glasi 

III.2.3) Tehnička sposobnost:

Podaci i formalnosti potrebne za ocjenu ispunjenja zahtjeva:

[...]

b) Presliku potvrde o certifikaciji kvalitete ponuditelja koju je izdalo vanjsko tijelo (ISO 9001 ili jednakovrijedno).

Najniža(e) potrebna(e) razina(e) standarda:

Za točku III.2.3.(a): popis barem 3 slične usluge pružene tijekom 2012.–2013. U slučaju zajednica izvoditelja, ovaj će se kriterij procijeniti u odnosu na zajedničke sposobnosti svih članova zajednice.