Pakalpojumi - 89394-2014

Rādīt kompakto skatījumu

18/03/2014    S54

Itāija-Ispra: Konsolidētu un nekonsolidētu datu par bankām un saistīto pakalpojumu iegāde

2014/S 054-089394

Labojums

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Eiropas Komisija, Kopīgā pētniecības centra (JRC) ĢD, Iedzīvotāju aizsardzības un drošības institūts, Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITĀLIJA. Fakss +39 332789540. E-pasts: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Šī teksta vietā 

"III.2.3) Tehniskās spējas:

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:

(..)

b) ārējas struktūras izsniegta sertifikāta kopija par pretendenta kvalitātes sertifikāciju (ISO 9001 vai līdzvērtīgs sertifikāts);

c) pakalpojumu sniedzēja izglītības un profesionālās kvalifikācijas (CV), jo īpaši tehniskajiem darbiniekiem, kas nodrošinās pakalpojumu; jāuzskaita nodrošinātā apmācība un kvalifikācijas.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

attiecībā uz III.2.3. iedaļas a) punktu: saraksts ar vismaz 3 līdzīgiem pakalpojumiem, kas sniegti 2012.–2013. gadā. Darbuzņēmēju grupu gadījumā šis kritērijs tiks novērtēts attiecībā uz visu grupas dalībnieku spējām kopumā;

attiecībā uz III.2.3. iedaļas c) punktu: 1 tās personas CV, kas būs atbildīga par atbalsta sniegšanu; informācijai jābūt pietiekami detalizētai, lai apliecinātu, ka darbiniekam ir vismaz 1 gada pieredze tāda veida pakalpojumu sniegšanā, kādi norādīti konkursa dokumentos."

Jābūt 

"III.2.3) Tehniskās spējas:

Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:

(..)

b) ārējas struktūras izsniegta sertifikāta kopija par pretendenta kvalitātes sertifikāciju (ISO 9001 vai līdzvērtīgs sertifikāts).

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

attiecībā uz III.2.3. iedaļas a) punktu: saraksts ar vismaz 3 līdzīgiem pakalpojumiem, kas sniegti 2012.–2013. gadā. Darbuzņēmēju grupu gadījumā šis kritērijs tiks novērtēts attiecībā uz visu grupas dalībnieku spējām kopumā."