Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 89394-2014

Afișează vizualizare compactă

18/03/2014    S54

Italia-Ispra: Achiziţionare de baze de date consolidate şi neconsolidate şi servicii conexe

2014/S 054-089394

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Comisia Europeană, DG Centrul Comun de Cercetare (JRC), Institutul pentru protecţia şi securitatea cetăţenilor, în atenţia: doamnei Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIA. Fax +39 332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

[...]

b) O copie a certificatului privind certificarea pentru calitate a ofertantului, emis de un organism extern (ISO 9001 sau echivalent).

c) Calificările educaţionale şi calificările profesionale ale prestatorului de servicii (CV-uri), în special ale membrilor personalului tehnic care vor presta serviciile, cu indicarea listei de sesiuni de formare asigurate şi a calificărilor.

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Pentru punctul III.2.3(a): o listă cu cel puţin 3 servicii similare prestate în perioada 2012-2013. În cazul grupurilor de contractanţi, acest criteriu va fi evaluat în raport cu capacităţile combinate ale tuturor membrilor grupului.

Pentru punctul III.2.3(c): 1 CV al persoanei responsabile pentru furnizarea de susţinere care să includă suficiente informaţii detaliate pentru a demonstra faptul că personalul deţine experienţă de cel puţin 1 an în prestarea de servicii de natură similară cu cele indicate în dosarul licitaţiei.

A se citi 

III.2.3) Capacitatea tehnică:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor:

[...]

b) O copie a certificatului privind certificarea pentru calitate a ofertantului, emis de un organism extern (ISO 9001 sau echivalent).

Nivel(uri) minim(e) necesar(e):

Pentru punctul III.2.3(a): cel puţin 3 servicii similare prestate în perioada 2012-2013. În cazul grupurilor de contractanţi, acest criteriu va fi evaluat în raport cu capacităţile combinate ale tuturor membrilor grupului.