S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 89394-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/03/2014    S54

Taliansko-Ispra: Nákup konsolidovaných a nekonsolidovaných bankových údajov a súvisiacich služieb

2014/S 054-089394

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Inštitút pre ochranu a bezpečnosť občanov, do rúk: pani Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, TALIANSKO. Fax +39 332789540. E-mail: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

III.2.3) Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

[...]

b) Kópia osvedčenia týkajúceho sa certifikácie uchádzača v oblasti zabezpečenia kvality, vydaného externým orgánom (podľa normy ISO 9001 alebo rovnocennej normy).

c) Vzdelanie a odborné kvalifikácie poskytovateľa služieb (životopisy), predovšetkým technických zamestnancov, ktorí budú poskytovať služby, s uvedením údajov o absolvovaných školeniach a nadobudnutých kvalifikáciách.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

V prípade bodu III.2.3 písm. a): zoznam aspoň 3 podobných služieb poskytnutých počas rokov 2012 – 2013. V prípade zoskupenia dodávateľov bude toto kritérium hodnotené v súvislosti s kombinovanými kapacitami všetkých členov zoskupenia.

V prípade bodu III.2.3 písm. c): 1 životopis osoby zodpovednej za poskytovanie podpory s dostatočne podrobnými informáciami s cieľom preukázať, že personál má aspoň 1-ročnú skúsenosť s poskytovaním služieb rovnakého typu, ako sú služby uvedené v súťažných podkladoch.

Viď 

III.2.3) Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:

[...]

b) Kópia osvedčenia týkajúceho sa certifikácie uchádzača v oblasti zabezpečenia kvality, vydaného externým orgánom (podľa normy ISO 9001 alebo rovnocennej normy).

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

V prípade bodu III.2.3 písm. a): aspoň 3 podobné služby poskytnuté počas rokov 2012 – 2013. V prípade zoskupenia dodávateľov bude toto kritérium hodnotené v súvislosti s kombinovanými kapacitami všetkých členov zoskupenia.