Storitve - 89394-2014

Prikaži skrčeni pogled

18/03/2014    S54

Italija-Ispra: Nakup prečiščenih in neprečiščenih bančnih podatkov in povezane storitve

2014/S 054-089394

Popravek

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 11.3.2014, 2014/S 49-080666)

Evropska komisija, GD Skupno raziskovalno središče (JRC), Inštitut za zaščito in varnost državljanov, v roke: ga. Stefania Toriello, via Enrico Fermi 2749, TP 263, 21027Ispra VA, ITALIJA. Faks +39 332789540. E-pošta: jrc-ipsc-procurement@ec.europa.eu

Namesto 

III.2.3) Tehnična zmogljivost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

[...]

(b) Kopija potrdila o certifikatu kakovosti ponudnika, ki ga izda zunanji organ (ISO 9001 ali enakovredno).

(c) Izobrazba in strokovne kvalifikacije ponudnika storitev (življenjepisi), zlasti tehničnega osebja, ki bo zagotavljajo storitev, z navedbo seznama izvedenih usposabljanj in kvalifikacij.

Najnižja(-e) raven(-vni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo):

V zvezi s točko III.2.3(b): seznam vsaj 3 podobnih storitev, zagotovljenih v obdobju 2012–2013. V primeru skupin izvajalcev bo to merilo ocenjeno glede na skupne sposobnosti vseh članov skupine.

V zvezi s točko III.2.3(c): 1 življenjepis osebe, odgovorne za zagotavljanje podpore, z dovolj podrobnimi podatki, ki dokazujejo, da ima osebje vsaj 1 leto izkušenj z zagotavljanjem takih storitev, kot so opisane v razpisni dokumentaciji.

Beri 

III.2.3) Tehnična zmogljivost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

[...]

(b) Kopija potrdila o certifikatu kakovosti ponudnika, ki ga izda zunanji organ (ISO 9001 ali enakovredno).

Najnižja(-e) raven(-vni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo):

V zvezi s točko III.2.3(b): vsaj 3 podobne storitve, zagotovljene v obdobju 2012–2013. V primeru skupin izvajalcev bo to merilo ocenjeno glede na skupne sposobnosti vseh članov skupine.