Varer - 89558-2019

26/02/2019    S40    - - Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2019/S 040-089558

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
64942212
Gyldenløvesgade 15
København
1600 København V
Danmark
Kontaktperson: Jesper Tarp Petersen
Telefon: +45 29287823
E-mail: kkbuf.dk@capgemini.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/100697754.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedshøring vedr. standardsystem til understøttelse af Sundhedsplejen i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frist onsdag den 13.3.2019.

Københavns Kommune er som landets hovedstad den største kommune, fordelt på 7 forvaltninger. Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er ansvarlig for kernedriften inden for dagtilbud, undervisningstilbud og fritidstilbud til børn og unge.

Sundhedsplejen i Københavns Kommune (KK) er organiseret i 5 geografiske områder med 30-50 sundhedsplejersker. Sundhedsplejen tilbyder besøg hos alle forældre og børn fra barnet fødes og med fortsat kontakt til barnet er 16 år. Mere end 110 000 børn og deres forældre samt omkring 330 ansatte er tilknyttet Sundhedsplejen.

BUF står overfor et kontraktudløb på det nuværende Elektroniske Børnejournalsystem (EBJ) og har behov for større kendskab til udbydere på markedet.

I den forbindelse har BUF anmodet Capgemini, som uvildig rådgiver, om at gennemføre en markedshøring med henblik på at vurdere, om der findes alternative standardsystemer, der realistisk vil kunne erstatte det eksisterende EBJ.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Capgemini har undersøgt markedet for EBJ til sundhedsplejen og har identificeret systemer, som potentielt kan understøtte Sundhedsplejen i KK.

Markedshøringsmaterialet består af dette dokument, et besvarelsesregneark samt forskellige bilag, som fremsendes til virksomhederne bag disse systemer. Markedshøringsmaterialet publiceres derudover på udbudsportalen Mercell.

Besvarelsesregnearket skal returneres til mailadressen: kkbuf.dk@capgemini.com senest onsdag d. 13.3.2019.

Capgmini vil gennemgå alle modtagne besvarelser og kritisk vurdere, om svarene giver tiltro til, at de pågældende systemer vil kunne understøtte Sundhedsplejen i KK fuldt ud.

Såfremt der findes egnede kandidater blandt svarene, vil de 3 bedste af disse blive inviteret til at præsentere deres løsning på et møde med en varighed af halvanden time. Præsentationen forventes at fokusere på de områder, der er nævnt i afsnittet Præsentation i de vedhæftede dokumenter. Præsentationens målgruppe er dels konsulenter fra Capgemini, dels medarbejdere og ledere fra Sundhedsplejen i KK samt BUF.

Der er forhåndsreserveret tid til præsentationer på følgende datoer i 2019:

- Onsdag d. 20.3.2019 mellem kl. 09:30 og 15:00,

- Torsdag d. 21.3.2019 mellem kl. 09:30 og 15:00,

- Fredag d. 22.3.2019 mellem kl. 10:00 og 13:00.

På baggrund af besvarelserne samt præsentationer vil Capgemini udarbejde en anbefaling til BUF vedrørende eventuel konkurrenceudsættelse af systemunderstøttelsen af Sundhedsplejen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/02/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2019