Roba - 90059-2021

22/02/2021    S36

Hrvatska-Rijeka: Gotovi tekstilni proizvodi

2021/S 036-090059

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 015-030831)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Silva Klaus, struč. spec. oec.
E-pošta: nabava-silvak@kbc-rijeka.hr
Telefon: +385 51658819
Telefaks: +385 51214216
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Tekstil

Referentni broj: 149/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39520000 Gotovi tekstilni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Tekstil.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 015-030831

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 23/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 23/02/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 01/03/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: