TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Varer - 90650-2015

Vis forkortet udgave

14/03/2015    S52

Danmark-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer

2015/S 052-090650

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Att: Jesper Enemark
Mailadresse: fmt-id-s219@mil.dk
Telefon: +45 72572241

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://permalink.mercell.com/49550352.aspx

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://permalink.mercell.com/49550352.aspx

Yderligere oplysninger fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/49550352.aspx

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/49550352.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Mailadresse: support.dk@mercell.com
Internetadresse: http://permalink.mercell.com/49550352.aspx

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3)Hovedaktivitet
Forsvar
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Danish Defence — Acquisition and sustainment of military terrain capable trucks and commercial trucks.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Varer
Indkøb

NUTS-kode DK0 DANMARK

II.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 7
Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over syv år: See Section II.1.5).

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 1 500 000 000 og 2 000 000 000 DKK
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
The awarded contract will contain 2 framework agreements. The 2 agreements will be purchasing of (1) military terrain capable trucks, including armour protection, and commercial road trucks for general transportation of goods (acquisition) including a wide range of services, support and spare parts for the terrain capable trucks and commercial trucks, and (2) a system house engineering agreement regarding engineering development and configuration management.
The total quantity of purchases is not determined and may vary accordingly but a provisional estimate is that 400 – 500 military terrain capable trucks and 300 - 400 commercial trucks will be procured. The Danish Defence intends to perform service and maintenance of the trucks at Danish Defence maintenance establishments. However, the supplier shall deliver various services such as spare parts, help desk, configuration management, engineering and other related service, and be able to deliver sustainment (repair and maintenance) of the trucks (in extraordinary situations) also. The contract will be awarded to 1 tenderer.
(1) Agreement regarding acquisition: The term ‘military terrain capable truck’ is understood as a range of trucks capable driving off road in various harsh environments and conditions. The terrain capable trucks are expected to be used in both military international operations and for training purposes in Denmark. The military terrain capable trucks must be delivered both in variants where the drivers cab is unprotected, and in variants where the drivers cab is protected up to STANAG 4569. The military terrain capable trucks will vary in terms of truck body, drivers cab and superstructure. The agreement will also cover truck bodies without mounted superstructure. The agreement shall cover the truck bodies 4x4, 6x6 and 8x8, unprotected driver's cabs and driver's cabs protected to various protection levels for mine protection, ballistic protection and IED according to STANAG 4569. Furthermore, the agreement will cover different superstructures, for instance hook lift, container frame, flatbed, dump, crane, winch, hydraulic tailboard, fifth wheel etc., all in various configurations. The commercial trucks are standard civilian trucks. The trucks must be able to be fitted with various superstructures and builds, for example container frame, tanker, flat bed, with sides/curtains and fifth wheel. The trucks will be used for the transport of cargo and goods.
Furthermore, the agreement will include a wide range of services', support, spare parts and training and education services for the military terrain capable trucks and commercial trucks:
Delivery of spare parts, tires, support and test equipment. DALO does not intend to establish a significant store of spare parts, thus the Supplier must be able to deliver all relevant spare parts, support equipment and test equipment within reasonable time.
Technical Support. When needed, the Supplier must be able to provide maintenance and repair services as well as technical support in Denmark, and should be able to provide maintenance and repair services and technical support in international missions.
Training and education of user staff, repair personnel and senior staff in the use, handling and repair of the military tactical trucks.
This agreement will be for 7 years.
(2) Agreement regarding system house engineering: The agreement shall ensure that DALO can adapt the vehicle configuration to future operational needs. Modifications will primarely cover support to integrate Government furnished equipment (GFE), supplied by DALO, into/onto the vehicles. The agreement comprises the following services:
Engineering. The Supplier shall be able to act as technical advisor in regard to upgrades, modifications and integration of GFE supplied by DALO.
Configuration management including development history of the vehicles covering possible subjects like product history, documentation, manuals, components and vehicle configurations.
Spare parts. Supply of military spare parts
Integration. The supplier shall be able to conduct actual installations and integrations, if requested by DALO.
This agreement will be for 7 years, with the possibility for extension.
Guaranteed minimum purchase: DALO guarantees a minimum purchase of minimum 200 military terrain capable trucks. DALO reserves the right to increase this volume during the tender procedure.
As an integrated part of the evaluation, the Danish Defence will conduct tests of the 4x4, 6x6 and 8x8 military terrain capable trucks. The test is expected to commence in September 2015 and terminate at the end of November 2015. However, if weather conditions or other factors interfere with the time schedule, DALO reserves the right to postpone the test, or parts of the test, to the Spring of 2016. The tenderers shall therefore furnish trucks in the beginning of September 2015 to a location in Denmark. The trucks furnished for tests must be as similar to the trucks offered as possible.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

35410000 Pansrede militærkøretøjer, 34100000 Motorkøretøjer, 34130000 Motorkøretøjer til godstransport, 34140000 Tunge motorkøretøjer, 50114000 Reparation og vedligeholdelse af lastbiler

II.1.7)Oplysninger om underentreprise
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: The agreement regarding system house engineering includes options of 3 (three) renewals.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 84 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
If prepayments are made, an on-demand guarantee from a recognized financial institution must be presented. The financial institution has to be approved by DALO.
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Reference is made to the tender documents with regard to the payment terms. Invoicing must be done in accordance with the applicable Danish legislation on public payments. At present, this is Danish consolidation act. no. 798 of June 2007 which requires invoicing to be done electronically. Exact terms will be stated in the contract.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
No particular legal form is required. If the contract is awarded to a group of suppliers (e.g. a consortium) the participants are required to undertake joint and several liabilities and to appoint one supplier to represent the group.
III.1.4)Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:

Candidates are specifically made aware that it may be a condition precedent for signing the contract that the tenderer has entered into an Industrial Cooperation Contract with the Danish Business Authority (Erhvervsstyrelsen). Candidates should also note that the Danish legislation on industrial cooperation has been amended and that — as of 1.7.2014 — new rules on industrial cooperation have entered into force. Pursuant to the new rules, industrial cooperation may be required, in so far as a concrete assessment shows that such cooperation is necessary in order to safe-guard essential Danish security interests. Such an assessment is currently being made in relation to this contract. Pre-qualified tenderers will be informed of the outcome. The new rules are available at: http://danishbusinessauthority.dk/file/490061/guidelines-for-industrial-coperation-in-denmark.pdf

III.1.5)Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)Personlige forhold
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Turnover: A statement of the candidate's overall turnover and the candidate's turnover in the area covered by the contract for the last 3 financial years available, in so far as information on such turnovers is available. Equity: A statement of the candidate's equity for the last 3 financial years available, in so far as information on equity is available. Solvency ratio: A statement of the candidate's solvency ratio (calculated by dividing the candidate's equity with the candidate's total assets (equity/total assets x 100) at the end of the preceding 3 financial years, in so far as such information is available. Operating margin: A statement of the candidate's overall operating margin in the area covered by the contract for the last 3 financial years available, in so far as information on operating margin is available. Reference is made to section VI.3 with regard to the candidate's possibility of relying on the capacity of other entities.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: The candidate must have had an annual overall turnover of at least 1 000 000 000 DKK., for each of the preceding 3 (three) financial years available.
III.2.3)Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A list of the most important similar deliveries carried out over the past 5 (five) years. The list should preferably include: — A description of each delivery — Information on when it was carried out — The size and value of the deliveries (specific names/countries are preferred, but need not necessarily be included; if no country specific information is included the candidate is asked to provide as much generic information as possible about the delivery) — The recipients of the deliveries Reference is made to section VI.3 with regard to the candidate's possibility of relying on the capacity of other entities.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 3 og største antal 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: If applicable, limitation of candidates will be based on an overall assessment of the following criteria listed: (A) 1) the relevance of the candidates previous deliveries (where military terrain capable trucks are weighted higher than civilian trucks) in comparison to the description in section II.1.5, 2) in terms of the volume of the previous deliveries, 3) the level of integration between delivery of vehicles and other services delivered, 4) in terms of references regarding other NATO member states, and 5) description of any sustainment and/or system house services performed as part of the delivery. Generally, recent references are weighted higher than older references. (B) The economic and financial standing of the candidate, in terms of turnover, equity, solvency ratio and operating margin as stated under section III.2.2. Please note that any ambiguities and/or incomprehensibilities in the information submitted under III.2.3) may be regarded negatively in the evaluation when selecting the limited number of candidates.
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles ja
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
10.4.2015 - 12:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
engelsk.
Andet Supporting documents such as lists, certificates and data sheets, may be drawn up in DA, DE or FR.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
DALO have prepared a pre-qualification questionnaire which candidates are strongly encouraged to use when submitting their applications. The questionnaire contains questions, forms and templates for providing information etc. in accordance with the requirements in this Contract Notice. However, it is emphasized that it is the sole responsibility of the candidate that the information provided fulfils the requirements.
Procedure:

Candidates are asked to submit applications for pre-qualification via Mercell Sourcing Service. The application for pre-qualification can therefore not be submitted by e-mail, regular mail or other means. In order to participate in the tender, please copy the link http://permalink.mercell.com/49550352.aspx to your internet browser. Each applicant have to register, free of charge, in order to gain access to the tender.

Re. Section III.2.1): Solemn declaration regarding the candidate's payment of taxes and social security contributions. When submitting the offers (but not the application for pre-qualification), the tenderers must submit a solemn declaration stating to which degree the tenderer has fulfilled its obligations relating to the payment of direct and indirect taxes and social security contributions in accordance with the legal provisions of the country in which the candidate is established and in Denmark in accordance with consolidation act no. 336 of 13.5.1997 regarding public payments. A template for the declaration will be provided with the tender documents.
Non-compliance with formal requirements:
DALO reserves the right — but is not obliged — to use the remedies provided for in Section 12 of the Danish statutory order on procedures for the award of public supply contracts, public service contracts and public construction contracts (Order no. 712 of 15.6.2011) if applications or tenders do not fulfil the formalities of the tender documents.
Re. Section III.2): Relying on the capacities of other entities:
According to the EU public procurement directives, a candidate may rely on the economic, financial and/or technical capacity of other entities, regardless of the legal nature of the links with the entities. If a candidate wants to rely on other entities and wishes that the capacity of other entities is taken into account when DALO assesses the suitability of the candidate, the candidate must prove that the other entities will and shall put the relevant resources at the disposal of the candidate.
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Pursuant to Danish act no. 492 of 12.5.2010 with subsequent amendments on enforcement of the public procurement rules, complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates involved, provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision. Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication date). However, if the tender concerns a framework agreement complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 6 months after the Contracting Authority has sent notification to the candidates/tenderers involved that the Contracting Authority has entered into the framework agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for the decision. The complainant must inform the contracting authority of the complaint in writing at the latest simultaneously with the lodge of the complaint to The Complaints Board for Public Procurement. The complainant shall state whether the complaint has been lodged in the stand-still period. If the appeal has not been lodged in the standstill period, the appellant must also state whether it is requested that the appeal is granted delaying effect.
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11.3.2015