Bunuri - 90691-2017

10/03/2017    S49    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Constanta: Nave şi ambarcaţiuni similare pentru transportul de persoane sau de mărfuri

2017/S 049-090691

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Unitatea Militara 02133
Strada Fulgerului nr. 1
Punct(e) de contact: Biroul Achizitii
900218 Constanta
România
Telefon: +40 241651040
E-mail: hidro@dhmfn.ro
Fax: +40 241513065

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Apărare
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Salupa fluviala transport persoane si materiale (corp metalic).
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Sulina si Jurilovca.

Cod NUTS RO223

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Salupa fluviala transport persoane si materiale (corp metalic) - 2 cpl.
Cost estimat fără TVA: 840 000 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34512000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
8.5.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Salupa fluviala transport persoane si materiale (corp metalic) - 2 cpl. - conform specificatiilor tehnice.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.gov.ro

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
04566 Bucuresti
România

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
04574 Bucuresti
România

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem.I . Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
8.3.2017