Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 91135-2016

18/03/2016    S55

Belgien-Bruxelles: Drivkræfter for virksomhedsobligationers markedslikviditet

2016/S 055-091135

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Postadresse: SPA2, 01/40
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1379
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drivkræfter for virksomhedsobligationers markedslikviditet.

Sagsnr.: FISMA/2015/146(01)/C.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med kontrakten er at indsamle ny information vedrørende drivkræfter for markedslikviditet på de europæiske virksomhedsobligationsmarkeder. Kontrahenten skal udføre ny kvalitativ og kvantitativ empirisk analyse af betydningen af visse karakteristika (f.eks. omfanget af elektronisk handel og standardisering, relativ betydning af krav om gennemsigtighed før handel, investorforpligtelser, investortyper) som drivkræfter for markedslikviditeten på EU's virksomhedsobligationsmarkeder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79300000 Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
79310000 Markedsanalyse
79311400 Økonomisk undersøgelse
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Højst 4 koordineringsmøder med den ordregivende myndighed vil blive afholdt i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende opgaver skal udføres:

— gennemgang af litteratur

— dataindsamling

— udarbejdelse af prøvesæt

— empirisk analyse af drivkræfterne for markedslikviditeten på EU's virksomhedsobligationsmarkeder

— empirisk analyse til identificering af forskellige grader af markedslikviditet mellem virksomhedsobligationer, som handles elektronisk, og dem, som kun handles uden for børserne

— analyse af, hvor følsomme EU-virksomhedsobligationernes kreditspreads er over for ændringer i handlernes beholdninger.

Bud afvises som uantagelige, hvis de ikke er i overensstemmelse med gældende miljø-, social- og arbejdsretslove, der er fastsat i EU-retten, national lovgivning, kollektive overenskomster eller gældende internationale sociale og miljømæssige konventioner, der er opført i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU. Analysen skal som minimum udføres på virksomhedsobligationsmarkeder i EU og skal kunne fremkomme med nye data og dokumentation, som ikke findes andre steder.

Den samlede analyse bør omfatte alle 28 medlemsstater. Hvor ressource- eller databegrænsninger kræver det, kan mere dybtgående analyse begrænses til bestemte markedssegmenter eller medlemsstater, hvis det i enkelte tilfælde ikke er muligt at udføre analyser for alle 28 medlemsstater. Analysen kunne også se på lande uden for EU, hvis de kan anvendes som gode eksempler (f.eks. ved at se på betydningen af reglerne for gennemsigtighed i tredjelande). Der bør foretages en tydelig sondring mellem finansielle og ikkefinansielle virksomhedsobligationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Relevans af den foreslåede metodologi til analyse af drivkræfterne for virksomhedsobligationers markedslikviditet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af genererede eller anvendte data / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 10
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se udbudsmaterialet.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmaterialet og udkastet til tjenesteydelseskontrakten.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/04/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2016
Tidspunkt: 14:00
Sted:

mødelokale 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brussels, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

I mangel heraf forbeholder den ordregivende myndighed sig retten til at nægte adgang til sine lokaler.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2016