Servizzi - 91157-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

19/03/2014    S55

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid ta' kompetizzjoni fl-oqsma tal-emissjonijiet u l-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva

2014/S 055-091157

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija, id-Direttorat B — it-Tkabbir Sostenibbli u l-UE 2020
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45 — BREY 10/100
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368
Għall-attenzjoni ta’: Is-Sur Carlo Pettinelli
Posta elettronika: entr-b-financial-team@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants:calls-for-tenders/index_en.htm

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=368

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija
Indirizz postali: Stedina għall-offerti Nru: 356/PP/2014/FC, Unità B.4 — Il-Mobilità Sostenibbli u l-Industrija Awtomotiva, BREY 10/100
Belt: Brussell
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Qafas ta' kuntratt multiplu bil-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni fl-oqsma tal-emissjonijiet u l-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 10: Servizzi ta’ riċerka tas-suq u ta’ stħarriġ tal-opinjoni pubblika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Il-binjiet tal-kuntrattur jew kull post ieħor imsemmi fl-offerta, minbarra fil-binjiet tal-Kummissjoni.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
għadd massimu tal-parteċipanti għall-ftehim qafas previst: 4

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien f’xhur: 24

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 8 000 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Qafas ta' kuntratt multiplu għall-provvista ta' servizzi ta' konsulenza dwar l-emissjonijiet ta' vetturi fit-toroq u l-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

34000000 Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal lott wieħed jew aktar
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Il-qafas ta' kuntratt se jkun fih 2 lottijiet differenti:
l-1 lott: emissjonijiet
it-2 lott: il-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva.
Kull qafas ta' kuntratt individwali jkollu tul inizjali ta' 24 xahar u jista' jiġġedded għal darba.
L-ogħla nefqa għall-perijodu massimu ta' 48 xahar ser tkun:
l-1 lott: EUR 3 000 000
it-2 lott: EUR 5 000 000.
Valur stmat mingħajr VAT: 8 000 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 1
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)

Informazzjoni dwar il-lottijiet

Nru tal-lott: 1 Titlu: Emissjonijiet minn vetturi fit-toroq
1)Deskrizzjoni qasira
Il-ġbir, l-analiżi u l-evalwazzjoni tal-analiżi ta' benefiċċju ta' valur għall-flus f'dak li għandu x'jaqsam mal-leġislazzjoni ta' emissjonijiet tal-vetturi u t-titjib tal-leġislazzjoni u l-adattament li hemm għall-iżviluppi tekniċi.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

34000000 Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 3 000 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet
Nru tal-lott: 2 Titlu: Il-kompetittività u l-analiżi ekonomika tal-industrija awtomotiva u tas-suq awtomitiv
1)Deskrizzjoni qasira
Il-kuntrattur se jkun mistenni li jippreżenta u janalizza s-suq, it-tendenzi ekonomiċi u teknoloġiċi fis-swieq globali u jwissi lill-Kummissjoni dwar il-bidliet li jistgħu jinfluwenzaw il-kompetittività globali tal-industrija awtomotiva Ewropea. Barra dan, il-kuntrattur jista' jintalab biex jgħin lill-Kummissjoni fil-valutazzjoni tal-impatt tal-miżuri regolatorji u politiċi li jeżistu, li għadhom pendenti u futuri dwar il-kompetittività globali tal-industrija awtomotiva Ewropea. Il-kompetenza tal-kuntrattur kemm metodoloġika u tas-suq ser tintuża biex tgħin lill-Kummissjoni fl-analiżi tal-effetti ekonomiċi tal-interazzjoni bejn l-oqsma differenti ta' politika u d-determinazzjoni tal-aħjar mezzi għall-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi.
2)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

34000000 Tagħmir tat-trasport u prodotti awżiljari għat-trasport

3)Kwantità jew ambitu
Valur stmat mingħajr VAT: 5 000 000 EUR
4)Indikazzjoni dwar data differenti għat-tul ta' żmien tal-kuntratt jew bidu/tlestija
Tul ta' żmien f’xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)
5)Informazzjoni addizzjonali dwar il-lottijiet

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Ara l-ispeċifikazzjonijiet.
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
356/PP/2014/FC.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
12.5.2014
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 20.5.2014 - 10:00

Post:

Id-Direttorat-Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija, id-Direttorat B, l-10 sular, l-uffiċċju 140, avenue d'Auderghem 45, 1049 Brussel, IL-BELĠJU.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: boulevard Konrad Adenauer
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: ecj.registry@curia.europa.eu
Feks: +352 4301-1
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
6.3.2014