Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Varer - 91230-2017

Vis forkortet udgave

11/03/2017    S50

Belgien-Bruxelles: Indkøb af tilbehør til badges — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller med grafisk logo med tekst, afhængigt af arrangementet — parti 2: indkøb af andre stropper

2017/S 050-091230

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 7.2.2017, 2017/S 026-045058)

Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN. Henvendelser: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL. Tlf. +32 22818062. Fax +32 22800262. E-mail: tendering@consilium.europa.eu

I stedet for 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

16.3.2017 ...

Læses 

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

23.3.2017 ...

Den engelske oversættelse af udbudsmaterialet er blevet offentliggjort.

Denne berigtigelse er en opdatering af berigtigelsen offentliggjort i »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende« den 14.2.2017, 2017/S 031-055272.