Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 91246-2020

Submission deadline has been amended by:  149978-2020
25/02/2020    S39

Franza-Pariġi: Il-Manutenzjoni Multi-teknika

2020/S 039-091246

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 847817798 00014
Indirizz postali: Tour Europlaza, 20 av. André Prothin CS 30154, La Défense CEDEX
Belt: Paris
Kodiċi NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Kodiċi postali: 92927
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: tenders@eba.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://eba.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://eba.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6081
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6081
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Il-Manutenzjoni Multi-teknika

Numru ta' referenza: EBA/2019/23/CSU/SER/NP
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
50700000 Servizzi ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ l-istallazzjonijiet tal-bini
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Il-manutenzjoni multi-teknika tal-installazzjonijiet tal-bini tal-uffiċċju tal-EBA f'Pariġi — La Defense.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
50710000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-istallazzjoni elettriċi u mekkaniċi, tal-bini
50720000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ l-apparat tas-sħana ċentrali
50730000 Servizzi ta’ tiswija u tal-manutenzjoni ta’ gruppi tat-tkessieħ
50760000 Tiswija u manutenzjoni ta’ toilets pubbliċi
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Tour Europlaza, floors/étages 24, 25, 26 et 27, 20 av. André Prothin, 92400 Courbevoie, FRANZA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa biex jiġi appuntat fornitur tas-servizz esperjenzat għas-servisjar u l-manutenzjoni tal-installazzjonijiet tal-bini tal-EBA, tagħmir u faċilitajiet li jiżguraw konformità mal-industriji rilevanti kollha, mal-ħtiġijiet tal-manifattur u mal-istandards tas-sigurtà, u għalhekk jipprovdi ambjent tax-xogħol produttiv għall-EBA biex twettaq il-funzjoni ewlenija tagħha. Is-servizzi differenti koperti huma:

1) Tekniku tal-manutenzjoni multi-teknika fuq il-post;

2) Manutenzjoni ta' prevenzjoni;

3) Manutenzjoni korrettiva;

4) Installazzjoni u rinnovazzjoni fl-uffiċċju (inkluż sorveljanza tal-proġetti/servizzi ta' mmaniġġjar);

5) Servizzi ta' manutenzjoni addizzjonali.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-metodoloġija għall-ambitu tax-xogħol / Peżar: 36
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u l-miżuri ta' kontroll u ta' assigurazzjoni tal-kwalità / Peżar: 12
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-politiki ambjentali u l-miżuri rilevanti / Peżar: 12
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Jista' jiġġedded b'mod taċitu għal 3 perijodi ta' sena (1) kull darba. It-tul massimu ta' 48 xahar.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Se ssir żjara fuq is-sit fl-10.3.2020 fl-indirizz li ġej: Tour Europlaza, 27th floor, 20 avenue André Prothin 92400 Courbevoie, FRANZA. Iż-żjara fuq is-sit hija obbligatorja għall-operaturi ekonomiċi. Dawk li potenzjalment jitfgħu l-offerti għandhom jikkomunikaw l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-ID/tal-passaport tar-rappreżentanti tagħhom mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem.

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2020/S 020-043498
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 31/03/2020
Ħin lokali: 18:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 02/04/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

27th Floor, Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, 92400 Courbevoie, Paris — La Defense, FRANZA.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Massimu ta' 2 rappreżentanti għal kull min jitfa' l-offerta jistgħu jattendu s-seduta tal-ftuħ. Għal raġunijiet organizzazzjonali u ta' sigurtà, dak li jitfa' l-offerta għandu jipprovdi l-isem sħiħ, id-data tat-twelid, in-nazzjonalità u n-numru tal-karta tal-identità jew tal-passaport tar-rappreżentanti mill-inqas jumejn (2) tax-xogħol bil-quddiem fl-indirizz: tenders@eba.europa.eu

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Dawk li potenzjalment jitfgħu l-offerti m'għandhomx jinsew jattendu għaż-żjara fuq is-sit fl-10.3.2020. Għandhom jibagħtu email fuq tenders@eba.europa.eu jumejn (2) qabel sabiex jinfurmaw lill-EBA li l-kumpanija tagħhom se tattendi, u jagħtu d-dejta tar-rappreżentant(i) li se jattendu.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Kwalunkwe appell għandu jiġi mressaq quddiem il-Qorti Ġenerali fi żmien xahrejn (2) min-notifika li tintbagħat lil min jagħmel l-ilment jew, fin-nuqqas ta' dan, mid-data meta jsir jaf b'dan. It-tressiq ta' lment quddiem l-Ombudsman Ewropew la jissospendi din id-data tal-għeluq u lanqas joħloq data tal-għeluq ġdida għat-tressiq tal-appelli.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: L-Awtorità Bankarja Ewropea
Indirizz postali: 20 rue Andre Prothin
Belt: Courbevoie
Kodiċi postali: 92400
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: tenders@eba.europa.eu
Indirizz tal-Internet: https://eba.europa.eu/
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/02/2020