V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Dodávky - 91319-2021

23/02/2021    S37

Belgicko-Brusel: Obstaranie sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného vybavenia a súvisiacich služieb (Natacha IV)

2021/S 037-091319

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 025-057352)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, DIGIT – Informatics, DIGIT.A.3 – ICT Procurement and Contracts
Poštová adresa: 15 07/P001, rue Montoyer 15
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Pozri zoznam zúčastnených subjektov v špecifikáciách obstarávania
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Obstaranie sieťového, telekomunikačného a videokonferenčného vybavenia a súvisiacich služieb (Natacha IV)

Referenčné číslo: DIGIT/2021/OP/0004
II.1.2)Hlavný kód CPV
32420000 Sieťové zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Obstaranie sieťových, sieťových bezpečnostných, audio a video telekomunikačných riešení, ako aj poskytovanie príslušnej údržby, predplatného a iných súvisiacich služieb.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/02/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 025-057352

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 04/03/2021
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 18/03/2021
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 05/03/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 19/03/2021
Miestny čas: 14:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: