Suministros - 91670-2020

25/02/2020    S39

Polonia-Varsovia: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2020/S 039-091670

Anuncio de información previa

El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Número de identificación fiscal: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-326
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Stępień
Correo electrónico: j.stepien@zzpprzymz.pl
Fax: +48 228833513
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zzpprzymz.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zzpprzymz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy które będą realizowane od 2020 roku.

II.1.2)Código CPV principal
33000000 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup zestawów do badań przesiewowych noworodków.

Zakup czynników krzepnięcia w ramach programu leczenia hemofilii i zapobiegania krwawieniom.

Zakup szczepionek służących do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych.

Zakup specjalistycznych samochodów do transportu krwi.

Zakup sprzętu i aparatury medycznej, materiałów poligraficznych oraz gadżetów dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowego Centrum Krwi, leków antyretrowirusowych, wyposażenie sal medycznych i innych.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 700 000 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestawy do badań przesiewowych noworodków.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (TSH Neonatal) metodą immunoluminometryczną (LIA). Liczba: 1 824 000 oznaczeń.

Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy enzymoluminometryczą (LIA) lub immunofluorescencyjną (FIA) na mikropłytkach w oparciu o oznaczenie immunoreaktywnej trypsyny (IRT). Liczba: 1 400 000 oznaczeń.

Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy (NEONATAL-17ALFA-OHP) metodą immunofluorescencyjną (FIA) na mikropłytkach w oparciu o oznaczenie 17 ALFA-OHP, Liczba: 988 000 oznaczeń.

Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku deficytu biotynidazy metodą fluorymetryczną na mikropłytkach. Liczba: 1 140 000 oznaczeń.

Zestaw do badań przesiewowych noworodków w kierunku Fenyloketonurii metodą enzymatyczno-kolorometryczną na mikropłytkach (PKU). Liczba: 300 000 oznaczeń

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 17 650 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin dostawy i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Leki antyretrowirusowe, testy diagnostyczne, wyroby medyczne, odczynniki.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33650000 Antiinfecciosos generales para uso sistémico, vacunas, antineoplásicos e inmunomoduladores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 600/200/245mg | tabletka | 30 Liczba:1 020 opakowań

Maraviroc | 150mg | tabletka | 60 Liczba:40 opakowań

Maraviroc | 300mg | tabletka | 60 Liczba:240 opakowań

Lamivudine/Zidovudine | 150/300mg | tabletka | 60 Liczba:440 opakowań

Emtricitabine/Tenofovir alafenamide |200/10mg | tabletka | 30 Liczba:17 000 opakowań

Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 200/25mg | tabletka | 30 Liczba:25 000 opakowań

Dolutegravir/Lamivudine | 50/300mg |tabletka | 30 Liczba:2 000 opakowań

Rilpivirine | 25mg | tabletka | 30 Liczba:1 220 opakowań

Emtricitabine |200mg| kapsułka | 30 Liczba:90 opakowań

Lamivudine | 240ml | syrop|1 Liczba:600 opakowań

Lamivudine | 150mg | tabletka | 60 albo 300mg / 30 Liczba:300 opakowań

Lamivudine | 300mg | tabletka | 30 Liczba:1 000 opakowań

Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir Disoproxil | 200/25/245mg | tabletka | 30 Liczba:700 opakowań

Atazanavir/Cobicistat | 300mg/150mg | tabletka | 30 Liczba:110 opakowań

Enfiivirtide | 108mg | fiolka | 60 Liczba:5 opakowań

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir alafenamide | 150/150/200/10mg | tabletka | 30 Liczba:34 400 opakowań

Etravirine | 200mg | tabletka | 60 Liczba:511 opakowań

Saquinavir mesylate | 500mg | tabletka | 120 Liczba:10 opakowań

Raltegravir | 100mg | saszetka | 60 Liczba:10 opakowań

Raltegravir | 400mg | tabletka | 60 Liczba:4 000 opakowań

Raltegravir | 600mg | tabletka | 60 Liczba:6 000 opakowań

Lopinavir/Ritonavir | 100/25mg | tabletka | 60 Liczba:100 opakowań

Lopinavir/Ritonavir | 200/50mg | tabletka |120 Liczba:5 000 opakowań

Lopinavir/Ritonavir | 60ml | syrop | 5 Liczba:100 opakowań

Abacavir/Lamivudine | 600/300mg | tabletka | 30 Liczba:4 800 opakowań

Ritonavir | l00mg | tabletka | 30 Liczba:16 000 opakowań

Ritonavir | l00mg | proszek |30 Liczba:10 opakowań

Emtricitabine/Rilpivirine/Tenofovir alafenamide | 200/25/25mg | tabletka | 30 Liczba:27 000 opakowań

Darunavir | 150mg | tabletka | 240 Liczba:10 opakowań

Darunavir | 600mg | tabletka | 60 Liczba:1 000 opakowań

Darunavir | 800mg | tabletka | 30 Liczba:14 000 opakowań

Zidovudine | l00mg | kapsułka | 100 Liczba:50 opakowań

Zidovudine | 200ml | syrop | 1 Liczba:500 opakowań

Zidovudine | 20ml | ampułka | 5 Liczba:50 opakowań

Zidovudine | 250mg | kapsułka | 40 Liczba:300 opakowań

Atazanavir | 300mg | kapsułka | 30 Liczba:1 200 opakowań

Darunavir/Cobicistat | 800mg/150mg | tabletka | 30 Liczba:7 000 opakowań

Efavirenz |600mg | tabletka |30 Liczba:900 opakowań

Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil | 150/150/200/245mg | tabletka | 30 Liczba:1 800 opakowań

Darunavir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide | 800/150/200/10mg|tabletka|30 Liczba:16 000 opakowań

Fosamprenawir|700mg/tabletka|60 Liczba:10 opakowań

Dolutegravir| l0mg | tabletka | 30 Liczba:50 opakowań

Dolutegravir | 25mg | tabletka | 30 Liczba:200 opakowań

Dolutegravir | 50mg | tabletka | 30 Liczba:27 000 opakowań

Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine | 50/600/300mg | tabletka | 30 Liczba:20 000 opakowań

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine | 300/150/300mg | tabletka | 60 Liczba:10 opakowań

Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil| 200/245mg | tabletka | 30 Liczba:12 000 opakowań

Nevirapine | 240ml | zawiesina | 1 Liczba:500 opakowań

Nevirapine | tabletka | 400mg | 30 Liczba:2 800 opakowań

Tenofovir disoproxil | 204mg | tabletka | 30 Liczba:10 opakowań

Tenofovir disoproxil | 245mg | tabletka | 30 Liczba:800 opakowań

Abacavir | 240ml | syrop | 1 Liczba:280 opakowań

Abacavir | 300mg | tabletka | 60 Liczba:600 opakowań

Wyroby medyczne, odczynnki:

Do wykrywania HLA B*57, Liczba:1200 efektywnych wyników

Do wykrywania HLA B*5701, Liczba:300 efektywnych wyników

Do genotypowego oznaczania lekoopomości HIV, Liczba:1900 efektywnych wyników

Do oznaczania poziomu wiremii HIV RNA, Liczba:25 000 efektywnych wyników

Do oznaczania poziomu limfocytów CD4/CD8. Liczba:25 000 efektywnych wyników

Wskazane szczepionki dla dzieci z matek zakażonych wirusem HIV zgodnie z indywidualnym

Kalendarzem szczepień.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 347 940 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowym kryterium poza ceną mogą być: termin ważności, wymiana leku i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup koncentratów czynników krzepnięcia w ramach programu leczenia hemofilii.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33620000 Medicamentos para la sangre, para los órganos hematopoyéticos y para el aparato cardiovascular
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII. Liczba: 300 000 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do magazynu depozytowego. Liczba: 150 000 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 23 930 000 j. m.

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIII minimum II generacji. Liczba: 3 250 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX. Liczba: 41 600 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX z dostawą do magazynu depozytowego. Liczba: 20 800 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia IX z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 3 704 800 j. m.

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia IX minimum II generacji. Liczba: 910 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda o stosunku minimum WvF do FVIII 1:1. Liczba: 15 600 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda o stosunku minimum WvF do FVIII 1:1, z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 777 600 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda o stosunku minimum WvF do FVIII 2:1. Liczba: 14 300 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VIII zawierający czynnik von Willebranda do leczenia choroby von Willebranda o stosunku minimum WvF do FVIII 2:1 z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 1 152 000 j. m.

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC). Liczba: 42 500 000 j. m.

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (aPCC) z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 5 712 000 j. m.

Koncentrat czynników zespołu protrombiny (PCC). Liczba: 1 650 000 j. m.

Koncentrat czynnika krzepnięcia VII. Liczba: 975 000 j.m.

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa. Liczba: 50 250 mg

Koncentrat rekombinowanego czynnika krzepnięcia VIIa z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe). Liczba: 2 112 mg

Koncentrat fibrynogenu. Liczba: 550 g

Koncentrat czynnika krzepnięcia XIII. Liczba: 300 000 j. m.

Desmopresyna dożylna, ampułki po 4 μg. Liczba: 3 750 amp.

Desmopresyna donosowa, aerozol po 150 μg dawka. Liczba: 900 op. po 2,5 ml

Substancja czynna Emicizumab. Liczba: 200 000 mg

Zakup koncentratów czynników krzepnięcia z dostawą do domu pacjenta (leczenie domowe) odbywać się będzie w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023".

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 633 441 947.52 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowym kryterium poza ceną mogą być: termin ważności, czas przechowywania leku w warunkach pokojowych i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Specjalistyczny samochód do transportu krwi i jej składników.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34114000 Vehículos especiales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bezpośredni odbiorcy, którymi są Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Specjalistyczny samochód do transportu krwi i jej składników, przystosowany do transportu aktywnych urządzeń chłodniczych oraz przewozu osób (np. do pracy na ekipach). Liczba: 6

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 500 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia

Dodatkowym kryterium poza ceną mogą być: parametry techniczne, gwarancja i serwis i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa do RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39294100 Productos de información y promoción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK pakietu dla pracodawców (materiały poligraficzne oraz gadżety, m.in. notes, usb, brelok, usb-brelok)

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK pakietu dla podmiotów leczniczych (materiały poligraficzne oraz gadżety, m.in. stojak z długopisem, bloczek z karteczkami, minilatarka z karabińczykiem)

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych oraz gadżetów (m.in. antystres, apaszka, spinacze biurowe) - akcja informacyjna w punktach pobrań krwi

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych w ramach akcji informacyjnej - "Event przed wakacjami"

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów poligraficznych w ramach akcji -pakiet edukacyjny wraz gadżetami: m.in. elastyczny ołówek, zakładka magnetyczna do książek, notes z długopisem, płyta DVD

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK oraz NCK materiałów promujących honorowe krwiodawstwo - gadżetów (m.in. brelok, zestaw do szycia, odblaskowe światełko w kształcie serca, kołatka, chusteczki antykomarowe, koszulki, organizer na kable, opaski silikonowe na rękę, opaski odblaskowe, torby, torby na zakupy, torby plażowe, torby płócienne, torby papierowe, touch pen, jojo, plecak, worek – plecak, zawieszka odblaskowa w kształcie serca, parasol, kalendarz ścienny, kalendarz książkowy, długopisy, antystresy, ręcznik, kubek, filiżanka, notesik, magnes na lodówkę, zawieszka okolicznościowa, maskotka, apteczka z wyposażeniem, bidon rowerowy, bransoletka z gr krwi, bransoletka z USB, brelok do kluczy, czapka z daszkiem, czyścik do telefonów, głośnik bluetooth, kamizelka odblaskowa, książeczka - malowanka dla dzieci, koc, lampka z USB, USB, latarka, medal w pudełku pamiątkowym, mysz komputerowa w kształcie serca lub kropelki, poduszka, power bank, termos, słuchawki do telefonu, uchwyt teleskopowy selfie, zawieszki zapachowe, cukierki krówki, butelki dafi, filiżanki, ponczo,ołówki)

Wyprodukowanie oraz dostawa do 21 RCKiK elementów programu lojalnościowego dla Krwiodawców (materiały poligraficzne oraz gadżety, m.in. żelowy ogrzewacz do rąk, wizytownik aluminiowy, krokomierz z klipsem do paska, ładowarka, adapter do zapalniczki samochodowej z 1 wejściem USB, kubek termiczny, kubek ceramiczny, plastikowa mini lampka z klipsem, rękawiczki z końcówkami do obsługi smartfonów, koc polarowy z uchwytem, etui na telefon, słuchawki do telefonu, zakładki do książki)

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie akcji promującej honorowe krwiodawstwo - "Event w kinie"

Organizacja, koordynacja i przeprowadzenie eventu promującego honorowe krwiodawstwo pn. "Słodko jest się dzielić"

Wykonanie i dostawa:

— legitymacji,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (okładka i wkładka),

— odznak,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”,

— pudełek na odznaki,,Honorowy Dawca Krwi –Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Liczba: 12 000 sztuk

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 786 040.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia.

Dodatkowym kryterium poza ceną mogą być: termin realizacji zamówienia, wady jakościowe/ilościowe i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33651600 Vacunas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Szczepionka BCG (p/gruźlicy). Ilość: do 178 800 sztuk

Szczepionka p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dzieci. Ilość: do 966 700 sztuk

Szczepionka p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do szczepienia dorosłych dializowanych. Ilość: do 30 850 sztuk

Szczepionka p/ poliomyelitis inaktywowana. Ilość: do 365 350 sztuk

Szczepionka p/Haemophilus influenzae typu b, do szczepienia dzieci do 2 r.ż. Ilość: do 619 500 sztuk

Szczepionka p/błonicy-tężcowikrztuścowi pełnokomórkowa DTPw. Ilość: do 614 000 sztuk

Szczepionka p/ błonicy-tężcowikrztuścowi- polio-Hib 5w1. Ilość: do 263 000 sztuk

Szczepionka p/ błonicy-tężcowikrztuścowi-polio bezkomórkowa, złożona DTaP-IPV. Ilość: do 365 660 sztuk

Szczepionka p/ błonicy-tężcowikrztuścowi bezkomórkowa, złożona dTap. Ilość: do 420 900 sztuk

Szczepionka p/ błonicy-tężcowi Td. Ilość: do 367 600 sztuk

Szczepionka p/ odrze-śwince-różyczce. Ilość: do 1 500 000 sztuk

Szczepionka p/ pneumokokom skoniugowana szczepienia populacyjne. Ilość: do 1 160 160 sztuk

Szczepionka p/ pneumokokom skoniugowana PCV13 grupy ryzyka. Ilość: do 63 400 sztuk

Szczepionka p/ ospie wietrznej grupy ryzyka. Ilość: do 115 200 sztuk

Szczepionka p/ tężcowi szczepienia poekspozycyjne. Ilość: do 758 650 sztuk

Szczepionka p/ wściekliźnie. Ilość: 48 525 sztuk

Szczepionka d-błonicza 0,5 ml/ dawkę. Ilość: 200 sztuk

Szczepionka D- błonicza 10 ml – 0,5 ml/ dawkę. Ilość: 50 sztuk

Szczepionka Ty-durowa 10 ml - 0,5ml/dawkę. Ilość: 60 sztuk

Szczepionka Ty-T durowo, tężcowa 10 ml - 0,5ml/dawkę. Ilość: 70 sztuk

Szczepionka p/ meningokokom typu C. Ilość: 1 200 sztuk

Szczepionka p/ meningokokom typu B. Ilość: 6 000 sztuk

Szczepionka p/ meningokokom typu A,C,W,Y. Ilość: 3 000 sztuk

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 331 937 757.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowym kryterium poza ceną mogą być: termin ważności, wymiana szczepionki i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bezpośrednimi odbiorcami są szpitale i inne ośrodki służby zdrowia podległe Ministrowi Zdrowia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Akceleratory wysokoenergetyczne/niskoenergetyczne. Liczba: ok. 10 szt.

Aparaty HDR do brachyterapii. Liczba: ok. 5-10 szt.

Stacje planowania leczenia do radioterapii. Liczba: ok.10 szt.

Mammografy. Liczba: ok. 40 szt.

Rezonanse magnetyczne 3T. Liczba: ok. 10 szt.

Tomografy komputerowe. Liczba: ok. 10 szt.

Gamma kamery. Liczba: ok. 10 szt.

Endoskopy. Liczba: ok. 20 szt.

Aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy mobilne lub stacjonarne z „pływającymi” stołami zabiegowymi pracowni elektrofizjologii. Liczba: ok. 4 aparatów

Mobilne aparaty RTG z ramieniem C wysokiej klasy dla operacji wewnątrznaczyniowych oddziałów chirurgii naczyniowej. Liczba: ok. 2 aparaty

Wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczyniowej, kardiologii i kardiochirurgii. Liczba: ok. 2 sale

Aparaty średniej klasy do diagnostyki ultrasonograficznej, w tym echokardiografii oddziałów rehabilitacji kardiologicznej. Liczba: ok. 8 aparatów

Stoły hemodynamiczne pracowni hemodynamicznych. Liczba: ok. 5 stołów

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 236 700 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia

Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą: parametry techniczne, gwarancja, serwis i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Hormon i czynnik wzrostu.

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33640000 Medicamentos para el sistema genitourinario y hormonas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Bezpośrednimi odbiorcami są szpitale i inne ośrodki służby zdrowia leczące niniejszym preparatem, rozmieszczone na terenie Polski, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rekombinowany ludzki hormon wzrostu. Liczba: 3 575 520,00 mg

Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu (rhlGF-1). Liczba: 149 360,00 mg

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 60 121 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: termin ważności i inne.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zakup sprzętu IT.

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000 Equipo y material informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup sprzętu IT w projekcie Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 41 700 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/12/2020
II.2.10)Información sobre las variantes
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie prawa opcji w trakcie trwania umowy do zwiększania ilości kupowanego przedmiotu zamówienia do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

W przetargu dopuszcza się możliwość zakupienia do 20 % mniej przedmiotu zamówienia lub zastosowania prawa opcji, o którym mowa sekcji II.2.11). Informacje o opcjach.

Dodatkowymi kryteriami poza ceną mogą być: parametry techniczne, gwarancja, serwis i inne.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
24/02/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.5)Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/02/2020