Tjenesteydelser - 91747-2015

Vis forkortet udgave

17/03/2015    S53    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: DIGIT/R2/PO/2014/043 Cloud-tjenester

2015/S 053-091747

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Informationsteknologi, Direktoratet for ressourcestyring og optimering, enheden for ikt-indkøb og kontraktforvaltning, att. hr. Martin Bilbao, kontorchef, rue Belliard 28, kontor 07/142, 1049 Bruxelles, BELGIEN. Tlf. +32 22960762. Fax +32 22957702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

I stedet for 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

1.4.2015.

IV.3.8) Åbning af bud

8.4.2015 (10:00).

Læses 

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

29.4.2015.

IV.3.8) Åbning af bud

6.5.2015 (10:00).

Denne berigtigelse er en opdatering af berigtigelserne offentliggjort i »Supplement til Den Europæiske Unions Tidende«, 28.1.2015, 2015/S 19-029747 og 25.2.2015, 2015/S 39-065713.