Usługi - 91747-2015

Wyświetl widok skrócony

17/03/2015    S53

Belgia-Bruksela: DIGIT/R2/PO/2014/043 Usługi przetwarzania danych w chmurze

2015/S 053-091747

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.12.2014, 2014/S 249-440399)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Informatyki, Dyrekcja ds. Zarządzania Zasobami i Optymalizacji, Dział Zarządzania Przetargami i Umowami ICT, do kontaktów: Martin Bilbao, kierownik działu, rue Belliard 28, biuro 07/142, 1049 Bruksela, BELGIA. Tel. +32 22960762. Faks +32 22957702. E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.4.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

8.4.2015 (10:00).

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

29.4.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.5.2015 (10:00).

Niniejsze sprostowanie aktualizuje sprostowania opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.1.2015, 2015/S 19-029747 i 25.2.2015, 2015/S 39-065713.