Dodávky - 91873-2020

Submission deadline has been amended by:  234071-2020
25/02/2020    S39    Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Česko-Kladno: Speciální pracovní oděvy

2020/S 039-091873

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Národní identifikační číslo: 75030926
Poštovní adresa: Vančurova 1544
Obec: Kladno
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 272 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Dana Rylichová
E-mail: rylichovad@kr-s.cz
Tel.: +420 257280199

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

OOPP pro členy výjezdových skupin ZZS SČK

II.1.2)Hlavní kód CPV
18130000 Speciální pracovní oděvy
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu 4 let od podpisu smlouvy nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty zakázky na nákup a dodávku osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajištující ochranu uživatele před specifickým rizikem dle popisu jednotlivých výrobků v uvedené specifikaci v příloze. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky. viz Info na profilu zadavatele https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 44 190 082.64 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro všechny části
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část A - bundy, kalhoty a mikiny

Část č.: A
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
18234000 Kalhoty
18425000 Pásy, opasky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky k dodání pracovních pomůcek je primárně sídlo zadavatele tedy: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Jde o dodávky: Bunda celoroční odlehčená, Kalhoty záchranářské odlehčené, Kalhoty záchranářské,

Mikina záchranářská, Nepromokavá bunda, Softshellová bunda.

Výrobky jsou osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajišťující ochranu uživatele před specifickým rizikem. Konkrétní požadavky na daný výrobek a normy, které má splnit, jsou uvedeny dále v rámci popisu jednotlivých výrobků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Výše celkové nabídkové ceny / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 35 636 363.63 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 80
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Další informace k této části jsou uvedeny na profilu zadavatele.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část B - trika a polokošile

Část č.: B
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18100000 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky k dodání pracovních pomůcek je primárně sídlo zadavatele tedy: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Jde o dodávky: polokošile a triko s krátkým rukávem.

Výrobky jsou osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajišťující ochranu uživatele před specifickým rizikem. Konkrétní požadavky na daný výrobek a normy, které má splnit, jsou uvedeny dále v rámci popisu jednotlivých výrobků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Výše celkové nabídkové ceny / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 958 677.69 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Další informace k této části jsou uvedeny na profilu zadavatele.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část C - čepice

Část č.: C
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18443340 Čepice
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky k dodání pracovních pomůcek je primárně sídlo zadavatele tedy: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Jde o dodávku letních a zimních čepic.

Výrobky jsou osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajišťující ochranu uživatele před specifickým rizikem. Konkrétní požadavky na daný výrobek a normy, které má splnit, jsou uvedeny dále v rámci popisu jednotlivých výrobků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Výše celkové nabídkové ceny / Váha: 60
Kritérium kvality - Název: Uživatelský komfort a provedení výrobku / Váha: 40
Cena - Váha: 60
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 289 256.20 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Další informace k této části jsou uvedeny na profilu zadavatele.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část D - kotníková obuv, polobotky

Část č.: D
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
18800000 Obuv
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky k dodání pracovních pomůcek je primárně sídlo zadavatele tedy: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:

Jde o dodávku kotníkové obuvi a polobotek. Výrobky jsou osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen „OOPP“) v souladu s požadavky platné legislativy pro OOPP zajišťující ochranu uživatele před specifickým rizikem. Konkrétní požadavky na daný výrobek a normy, které má splnit, jsou uvedeny dále v rámci popisu jednotlivých výrobků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: Výše nabídkové ceny bez DPH / Váha: 100
Cena - Váha: 100
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 305 785.12 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 40
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Další informace k této části jsou uvedeny na profilu zadavatele.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel musí splňovat požadavky na kvalifikaci uvedené v § 73 a násl. ZZVZ. Splnění kvalifikačních požadavků musí Dodavatel prokázat způsobem a v rozsahu podle této Zadávací dokumentace.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění základní způsobilosti stanovené § 74 Zákona,

b) splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona,

c) splnění technických kvalifikačních předpokladů stanovené § 79 odst. 2 písm. b).

Předložení vzorku:

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. k) Zákona požaduje zadavatel prokázat splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením funkčních vzorků.

Za účelem určení kvalitní, technické, jakostní a funkční úrovně účastník předloží požadované vzorky. Vzorky účastník dodá v uzavřeném obalu.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 24/04/2020
Místní čas: 10:00
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Nabídky se podávají v písemné formě, v elektronické podobě nikoli v listinné podobě (s vyjímkou Funkčního vzorku – viz. dále) a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_6071.html

Nabídku nelze podat v listinné podobě! V jiné, než elektronické podobě se předkládá pouze Funkční vzorek (viz bod 13.1 zadávací dokumentace).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/02/2020