Varer - 92248-2020

25/02/2020    S39    Varer - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-København: Køretøjer til transport af fanger

2020/S 039-092248

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 027-060872)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Nørgaard Jensen
E-mail: eriknorgaard.jensen@krfo.dk
Telefon: +45 72554315

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af cellevogn

Sagsnr.: 19-15-0175
II.1.2)Hoved-CPV-kode
34114210
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indkøb af cellevogn til transport af min. 10 indsatte.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 027-060872

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del III
Delkontraktnr.: 1.3
I stedet for:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og faglig formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 3, udbudsloven, jf. e-ESPD del IV, punkt C:

Mindstekrav til teknisk- og faglig formåen:

- Referenceliste med angivelse af referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne, de leverede services og kontraktsum i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere mindst 2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig reference menes levering af fuldt opbygget cellevogn til mellem 8 og 12 personer.

Evalueringskrav: Antal referencer. Der lægges vægt på referencer til forskellige kunder og forskellig opbygning af vognene. Det vægtes også positivt at leverandøren har egen facilitet til opbygning. Hvis ikke vægter den tidsmæssige længde af samarbejde med underleverandøren. Alle punkter vægter lige.

Læses:

Oplysninger om, hvorvidt ansøger lever op til følgende krav, som ordregiver har fastsat til teknisk og faglig formåen i medfør af § 140, stk. 1, nr. 3, udbudsloven, jf. e-ESPD del IV, punkt C:

Mindstekrav til teknisk- og faglig formåen:

- Referenceliste med angivelse af referencer af sammenlignelig karakter med beskrivelse af opgaverne, de leverede services og kontraktsum i de seneste 3 år. Ordregiver forbeholder sig retten til at indhente kontaktoplysninger for den konkrete reference, såfremt ordregiver finder det nødvendigt at kontakte referencen.

Mindstekrav: Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere mindst 2 sammenlignelige referencer. Med sammenlignelig reference menes levering af fuldt opbygget cellevogn til min. 10 personer, værditransporter eller andet sikringsmæssigt køretøj

Evalueringskrav: Antal referencer. Der lægges vægt på referencer til forskellige kunder og forskellig opbygning af vognene. Det vægtes også positivt at leverandøren har egen facilitet til opbygning. Hvis ikke vægter den tidsmæssige længde af samarbejde med underleverandøren. Alle punkter vægter lige.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: