Szolgáltatások - 92547-2017

11/03/2017    S50

Magyarország-Budapest: Őrzési szolgáltatások

2017/S 050-092547

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK16428
Postai cím: Attila út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor, beszerzési vezető
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Telefon: +36 13252476
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bfvk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.fovkozbesz.hu/Kozbesz.aspx
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12. Nagytárgyaló
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bohus Attila
E-mail: drbohus.attila@fovkozbesz.hu
Telefon: +36 19206338
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK23538
Postai cím: Andrássy út 12. II. em. 12. Nagytárgyaló
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Bohus Attila
Telefon: +36 19206338
E-mail: drbohus.attila@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fovkozbesz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása.

Hivatkozási szám: FKLM/71/2017
II.1.2)Fő CPV-kód
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés keretében Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79713000 Őrzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő épületek, jelen felhívás II.2.4. pontjában részletezettek szerint.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A meghatározott ingatlanok köre a keretszerződés időbeli hatálya alatt ajánlatkérő címzett egyoldalú jognyilatkozata alapján bővülhet, illetve csökkenhet, illetőleg a szolgáltatással érintett egyes ingatlanelemek kicserélődhetnek. A teljesítési helyszínek ilyen változását nem tekintik olyan körülménynek, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a keretszerződés polgári jogi értelemben vett módosítását igényelné. Nyertes ajánlattevő a keretszerződés aláírásával elismeri továbbá ajánlatkérő arra vonatkozó – szerződésmódosítási igényt és kötelezettséget nem keletkeztető – jogát, hogy az adott, szolgáltatással érintett ingatlan vonatkozásában nyertes ajánlattevő által igénybevett szerződéses feladatot ellátó személyek létszáma, illetve feladatai tekintetében a nyertes ajánlattevőnek címzett jognyilatkozattal változtatást eszközöljön.

Várható tájékoztató jellegű havi átlagos szolgáltatási óraszámok és helyszínek, létszámok:

Bp. XXII. ker. Háros utca 1-3.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr lát el porta szolgálatot, valamint járőr feladatot a telekhatáron belül

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Budapest, IX. ker. Fővám tér 11-12. – Bálna Budapest.

Munkaidő:

— napi 24 órában 7 fő biztonsági őr lát el portaszolgálatot, valamint őrzési -és járőr feladatot,

— napi 13 órában 3 fő vasárnaptól csütörtökig,

— napi 15 órában 3 fő pénteken és szombaton,

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 6 180 óra.

Bp. I. ker. Attila út 13/A.

Munkaidő:

— hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 órában, pénteken 19 órában,

— hétvégén és ünnepnapokon 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a vagyonvédelmi tevékenységet.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra.

Bp., XIV. ker. Gvadányi u. 33-39.

Munkaidő:

— hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 órában, pénteken 19 órában,

— hétvégén és ünnepnapokon 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a vagyonvédelmi tevékenységet.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra.

Bp., V. ker. Curia u. 3.

Munkaidő Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., III. ker. Bécsi út 343.

Munkaidő:

Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Nagytétényi út 57.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Rimaszombati út 2-4.

Munkaidő napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

Bp., XI. ker. Kőérberki út 1-3.

Munkaidő: Kivonuló járőrszolgálattal tizenkét óránként (napi két alkalommal, napközben és éjjel, alkalmanként egy óra időtartam) az ingatlan felkeresése gépjárművel, járőrútvonal szerint az ingatlan, és az épületek ellenőrzése 2 fő biztonsági őrrel.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 120 óra.

Kéthely-Sáripuszta Kastély – 8713 Kéthely Sári puszta 1.

Munkaidő: Napi 24 órában 1 fő biztonsági őr látja el a szolgálatot.

1 hónapra elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra.

A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Opciók leírása: Ajánlatkérő vételi jogot köt ki 7 200 óra/ 24 hó a műszaki leírásban konkrétan nem meghatározott, előre nem látható őrzés-védelmi igények tekintetében. Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés 24 hónapos időtartama alatt, feltéve hogy a keretösszeg a szerződés hatályának lejárta előtt nem merült ki. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező Nettó ajánlati áron (Ft/fő/óra) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 24
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) FAKSZ: dr. Bohus Attila, 00879. (Helyettes: Tóth Richárd 00882). Ajánlatkérő (AK) a 75.§(2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

2) AK a Kbt. 35. § (8) bek. nem köv. meg, de nem is teszi lehetővé a nyertes ajánltev., ill. nyertes közös ajánlattev részére gazd. szervezet létrehozatalát a közb. eljárás eredményeként megköt. szerz. telj. érdekében.

3) Ajánlati kötöttség min. időtartama: 30 nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiz. okok: 1)Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll [figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt.63.§(3) bek. is]. A Kbt. 74.§(1)bek. megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet aki a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b)részéről a Kbt. 62. §-ban fogl kiz. ok az eljárás során következett be.(lsd:VI.4.3.Egyéb 1.-2. pont).

2) Felhívjuk ajánlatev. figyelmét, hogy az eljárással és az ajánlattétellel kapcs. egyéb lény. inf. a közbeszerzési dokumentum tart. a karakterkorl. miatt.

3) Ajánlatok felbont. időpont: 23.3.2017. 11:00, helye: 1061 Bp. Andrássy út 12,II.em.12.(Nagytárgyaló).

Az ajánl. bont. a Kbt.68. § (3) bek. szerinti szem. vehetnek részt (AK, Ajtev., az általuk meghívott szem).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

2005. évi CXXXIII. tv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól.

22/2006. (IV. 25.) BM rend. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról.

162/2014. (VII. 8.) Kr. a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról.

78/2016. (IV. 11.) Kr. a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről (értelemszerűen amint megjelenik a 2017-re vonatkozó jogszabály akkor az alkalmazandó).

— Egyéb inf. III.1.4.pontban foglaltakhoz:

1) AK a szerz. teljesítésére vonatkozó pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1 – P3;M1 – M3.alk. köv. esetében.

2) AK az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy AK egyszeri alkalommal, újabb hiánypótlás(tovább:hp) lehetőségét biztosítja, amennyiben a hp az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.

3) AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni közb. azt a részét,amelynek teljesítéséhez az ajánlatev. alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A forrást a Tulaj. (Fővárosi Önkorm. bizt.)közszolg. keretszerződés keretében,feladat megjelölésével.

Az ajánlattétel,a szerz, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

Ajánlatkérő havonta utólag tételesen egy számlát fogad be. AK megfelelő összeggel és óraszámmal (munkaóra) megállapított, AK teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított számla alapján átutalással teljesít kifizetést. A benyújtott számla mellékletét képezi a kiállított teljesítésigazolás/ok 1 példánya.

A számla kiegy. a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a 2013. évi V. törvény a PTK 6:130. § (1)és(2)bek. szerint.

Késedelmes fiz. esetén AK a Ptk. 6:155.§(1) bek. szerint fizet késedelmi kamatot. AK a kifiz. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. AK előleget nem fizet. A fizetési felt. kapcs. irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek. meghat.

A részletes fizetési felt. szerzt. tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Kbt. 76.§(2)bek.c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány.

Értékelési szemp.:1)Nettó ajánlati ár (Ft/fő/óra)/Súlysz:80 2)Hibás teljesítési kötbér mértéke (min20 % max30 %)Súlysz:20 AK az 1.)részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, 2.) részszemp. esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelési pontszám alsó-felső határa részszempontonként:1-100. (+VI.3.1 alpont)Ajánlatkérő a Kbt.81.§(4)és(5)bek. alkalmazza.

Részletek a közbeszerzési dokumentumok tart.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 23/03/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az 1.) rp. értékelése során adh.pontszám alsó és felső határa 1-100 pont, ahol a legalacsonyabb összegű ellenszolg kapja a 100 p, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. Az 2.) rp. értékelése során a hibás telj. kötbér mértéke 20 %-nál kedvezőtlenebb nem lehet, a 20 %-nál kedvezőtlenebb megajánlás az aj. érvénytelenségét vonja maga után. AK a 30 % vagy kedvezőbb kötbér mérték megajánlást egyaránt 30 %-ként veszi figy. az értékelés során és a ponthatár felső határával azonos számú pontot adja.

2) A nyert.ajánlatev. a szerz.köt időpontjára köt. bemutatni legalább 30 fő szakembert, akik rendelkeznek a 2005. évi CXXXIII. tv és az annak vh 22/2006. (IV.25.) BM rend. alapján szem.- és vagy.véd. tev. személyes végzésére jogosító a rendőrség által kiadott hatósági ig. és legalább 3 éves tapasztalattal szem.- és vagy.véd fel. ellátása területén. A benyújtott rendőrség által kiadott eng. érvényét a szerz. időtartama alatt fenn kell tartani, valamint az érvényben lévő engedélyek bemutatása a szerz.köt. felt. Ajánlatev. nyil kell arról, hogy a szerzköt. időpontjáig a fenti szakemb.-k fog rendelkezni, valamint arról, hogy a fenti szakemb.-k hiánya az Ajánltev. szerzköt való visszalépésének minősül.

3) Gazdasági/pénzügyi alk.min.köv. meghatározása:

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik évente legalább 200 000 000 HUF teljes – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétellel.

P2)Alkalmatlan az ajánlattevő a szerz. telj., amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben – kettő vagy mindhárom üzleti évben negatív volt.

Amennyiben az Ajánlattev. 321/2015(X.30.)Kr 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rend. az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan az ajánlattev., ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (őrzés-védelmi szolgáltatási feladatok) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a nettó 200 000 000 HUF mértéket.

P3) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre kiterjedő, legalább 100 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/ káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással.

4) Műszaki/szakmai alk.minköv: M1)Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő),amennyiben nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített legalább 1 db őrzés-védelmi szolgáltatási feladatok nyújtására vonatkozó, legalább 18 hónap időtartamig folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített referenciával, mely értéke eléri v. meghaladja a nettó 18 000 000 HUF/hó összeget.

M2) Alkalmatlan az ajánltev. (közös ajánlatev),amennyiben nem rendelkezik legalább 2 fő szakemb., akik emelt szintű bizt. szervező szakképesítéssel (OKJ 52 861 01) vagy azzal egyenértékű képzettséggel (felsőfokú rendészeti szakképesítés) és ezen minőségében legalább 3 éves személy és vagyonőri tevékenység koordinálásában és /vagy irányításában szerzett gyak. rendelkezik. M3)Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánltev.), amenny. nem rend. a szervezetnél működő, a beszerzés tárgy. vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkr., független tanúsító szervezet által tanúsított, érvényes, őrzés-védelemre vonatkozó ISO9001 minőségbizt. tanúsítvánnyal más EU tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal v. az egyenértékű int. egyéb bizonyítékaival

5) Alkalmassági köv.-k előzet. ig: nyilatkozat; Ut. ig:P/1:nyil,P/2: beszámoló,P/3:kötvény,M/1:nyil.,M/2:CV,oklevél;M/3:intézkedések.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kt.hu
Telefon: +36 18828593
Fax: +36 18828394
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5).

Egyéb:

1) Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő a Korm. rendelet 17. § (1)bekezdés szerint köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §, 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.

Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.

A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 64. § alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével. A közös ajánlattevőknek külön-külön kell nyilatkozniuk a kizáró okokkal kapcsolatban és a szükséges igazolásokat is külön-külön kell csatolniuk. AK felhívja a figyelmet, hogy a kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat(ok), dokumentum(ok) nem lehet(nek) a felhívás megjelenését megelőző dátummal kiállított(ak).

2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedéllyel. A működési engedély hatályossága (érvényessége) vonatkozásában a 2005. évi CXXXIII. törvény 7.§-a irányadó. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az alkalmassági követelmény teljesül (annak megfelel), az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmasságot az ajánlatkérő Kbt. 69. § bekezdés szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2005. évi CXXXIII. törvény 5. §-a szerinti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére vonatkozó, a rendőrség által kiadott, hatályos működési engedély egyszerű másolatával kell igazolni.

Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdése szerint is igazolhatja.

3) Az ajánlati biztosíték mértéke:5 000 000 HUF.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kt.hu
Telefon: +36 18828593
Fax: +36 18828394
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/03/2017