Έργα - 92685-2016

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

19/03/2016    S56

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06A050/2015/M012 — Σύμβαση-πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών με υπηρεσίες συντήρησης στον τομέα της πυρασφάλειας στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

2016/S 056-092685

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6.2.2016, 2016/S 026-041170)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, à l'attention de l'unité des contrats et marchés publics, rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, ΒΕΛΓΙΟ. Courriel: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

Αντί 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

23.3.2016 (17:00).

Διάβαζε 

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

7.4.2016 (17:00).