Services - 93239-2020

25/02/2020    S39

Lithuania-Vilnius: Tutorial services

2020/S 039-093239

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: AB „Lietuvos geležinkeliai“
National registration number: 110053842
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
Contact person: Jolanta Jonikaitė
E-mail: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Telephone: +370 61646042
Internet address(es):
Main address: http://www.litrail.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4670
I.1)Name and addresses
Official name: UAB „LG Keleiviams"
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
E-mail: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Internet address(es):
Main address: http://www.traukiniobilietas.lt
I.1)Name and addresses
Official name: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Postal address: Mindaugo g. 12
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-03603
Country: Lithuania
E-mail: jolanta.jonikaite@litrail.lt
Internet address(es):
Main address: http://lginfrastruktura.lt/
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499755
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=499755&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Geležinkelio paslaugos

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vadovavimo ir bendrųjų kompetencijų ugdymo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
80590000 Tutorial services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Skelbimas skelbiamas dėl dinaminės pirkimo sistemos (toliau – DPS) sukūrimo.

DPS galiojimo laikotarpiu numatoma įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.

DPS skaidomas į kategorijas:

— 1 kategorija – vadovų mokymai,

— 2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai,

— 3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1 kategorija – vadovų mokymai

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
80590000 Tutorial services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

1 kategorija – vadovų mokymai: veiklos efektyvumo temomis, tokiomis kaip veiklos valdymas, finansiniai rodikliai, planavimas ir biudžeto valdymas ir panašiomis; veiklos vystymo temomis, tokiomis kaip paslaugos procesų valdymas, procesų automatizavimas ir skaitmenizavimas, saugos ir rizikų valdymas, pokyčių valdymas, efektyvus komunikavimas ir panašiomis; darbo su klientais temomis, tokiomis kaip derybų įgūdžių tobulinimas, klientų pasitenkinimo (NPS) didinimas, klientų pritraukimas ir išlaikymas ir panašiomis; darbo su komanda temomis, tokiomis kaip grįžtamasis ryšys, darbuotojų motyvacija, sudėtingų pokalbių valdymas, komandos formavimas ir panašiomis.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
80590000 Tutorial services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

2 kategorija – bendrųjų gebėjimų mokymai, tokiomis temomis kaip laiko valdymas, emocinis intelektas, streso valdymas, kūrybiškas mąstymas, prezentavimo įgūdžių lavinimas, efektyvi komunikacija, įtakos darymas ir panašiomis.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
80590000 Tutorial services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

3 kategorija – vidinių lektorių ruošimo mokymai.

Konkretūs reikalavimai įsigyjamam pirkimo objektui bus pateikiami konkretaus pirkimo, vykdomo DPS pagrindu, dokumentuose.

II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Tiekėjas paraiškoje turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) (žr. DPS dokumentų 2 priedą) ir DPS dokumentų 4 priede nurodytus dokumentus.

Detali nurodytų dokumentų pateikimo tvarka nustatyta DPS dokumentų 10.5–10.9 punktuose.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

Viešasis pirkimas skirtas sukurti dinaminę pirkimo sistemą.

IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 20/02/2024
Local time: 00:00
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – LG) kartu su UAB „LG Keleiviams“, AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ bendrai atlieka viešąjį tarptautinį pirkimą taikydama DPS ir jos galiojimo laikotarpiu numato įgyti Lietuvos geležinkelių įmonių grupės vadovų ir darbuotojų mokymų paslaugas.

DPS galiojimo terminas – 4 metai. DPS galiojimo terminas gali būti trumpinamas – LG turi teisę nutraukti DPS galiojimą anksčiau šiame punkte nustatyto jos termino.

Tiekėjai gali teikti paraiškas per visą DPS galiojimą. Tiekėjai, kurių paraiškos atitiks DPS dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kuriems bus leista dalyvauti DPS, bus kviečiami teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo pagal LG poreikį.

LG pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkretaus pirkimo DPS pagrindu išsiųs tik įvertinęs paraiškas, gautas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos. Kiti kvietimai dėl konkrečių pirkimų bus siunčiami ir vėliau paraiškas pateikusiems tiekėjams, kuriems, jas įvertinus, bus leista dalyvauti DPS.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Tiekėjas DPS metu turi teisę ginčyti LG veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama laikantis šių reikalavimų:

1) pretenzija turi būti pateikta per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie LG priimtą sprendimą dienos arba LG pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) pretenzija teikiama faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugų teikėją ar kitą tinkamą vežėją.

Tiekėjas, nesutikęs su LG sprendimu arba jei LG per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatytais terminais ir tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/02/2020