TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 93249-2017

14/03/2017    S51

Luxembourg-Luxembourg: Udviklingsarbejde (pilotundersøgelser) for statistikker til udenlandske direkte investeringer, der er baseret på det endelige ejerskabskoncept, og statistikker til udenlandske direkte investeringer, der skelner mellem transaktioner for nyetablerede udenlandske direkte investeringer og udenlandske direkte investeringer, der resulterer i overtagelser

2017/S 051-093249

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
Postadresse: Bâtiment Ariane, 00/B063, Tri central, 400, route d'Esch
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Kontaktperson: Ms Maria Helena Figueira, Director of Directorate G ‘Global business statistics’
E-mail: ESTAT-DIRECTORATE-G-CALL-FOR-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2156
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: statistikker.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udviklingsarbejde (pilotundersøgelser) for statistikker til udenlandske direkte investeringer, der er baseret på det endelige ejerskabskoncept, og statistikker til udenlandske direkte investeringer, der skelner mellem transaktioner for nyetablerede udenlandske direkte investeringer og udenlandske direkte investeringer, der resulterer i overtagelser.

Sagsnr.: ESTAT/G/2017/002.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud omfatter: udviklingsarbejde (pilotundersøgelser) for statistikker til udenlandske direkte investeringer (FDI), der er baseret på det endelige ejerskabskoncept, og statistikker til udenlandske direkte investeringer, der skelner mellem transaktioner for nyetablerede udenlandske direkte investeringer og udenlandske direkte investeringer, der resulterer i overtagelser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79330000 Statistiske tjenesteydelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hovedudførelsessted:

i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med udviklingsarbejdet (pilotundersøgelser) er:

1) at fremsætte betingelser samt metodologisk ramme for at præsentere nye dataindsamlinger vedrørende:

— endeligt investeringsland (indadgående FDI)

— endeligt værtsland (udadgående FDI)

— transaktioner for nyetablerede udenlandske direkte investeringer mod udenlandske direkte investeringer, der resulterer i overtagelser (både indadgående og udadgående FDI).

2) at vurdere omkostninger ved de relevante dataindsamlinger

3) at vurdere kvaliteten af statistikkerne

4) at vurdere tværnationale sammenlignelighed.

Hovedopgaverne er:

1) opgave 1 — udarbejdelse af pilotundersøgelser

2) opgave 2 — løbende bistand til deltagende lande i løbet af pilotundersøgelsesfasen

3) opgave 3 — evaluering af pilotundersøgelserne.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/05/2017
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/05/2017
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Eurostat, Room B4/444, Joseph Bech Building, 5, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBOURG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

En bemyndiget repræsentant for hver tilbudsgiver må være til stede ved åbningen af bud. Virksomheder, der ønsker at deltage, anmodes om at informere herom ved fremsendelse af en e-mail til mailboksen, der er angivet i punkt I.1 senest 48 timer i forvejen. Denne meddelelse skal underskrives af en bemyndiget ansat hos tilbudsgiveren og skal angive navnet på den person, der skal overvære åbningen af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2017