Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 93828-2020

26/02/2020    S40

Belgia-Brüssel: Toetus kliimapakti algatamisele ja rakendamisele

2020/S 040-093828

Eelteade

Tegemist on üksnes eelteatega

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Climate Action
Postiaadress: CLIMA A.4 – Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent BU-24 00/061
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Teabevahetus
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toetus kliimapakti algatamisele ja rakendamisele

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA A.3 – kohanemine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
15/04/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toetus ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) turustabiilsusreservi ülevaatamisele

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA.B.1 – heitkogustega kauplemise süsteemi poliitika areng ja enampakkumine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uurimisleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
31/05/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kolmanda ühise enampakkumisplatvormi teenused

II.1.2)CPV põhikood
90000000 Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA.B.1 – heitkogustega kauplemise süsteemi areng ja enampakkumine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 750 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
16/03/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Uute osalejate ja tootmistaseme muutuse avalduste saastekvootide tasuta eraldamiseks hindamine, sh kasutajatoe vahend

II.1.2)CPV põhikood
90000000 Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA.B.2 – heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine ja IT.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
31/05/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Toetus meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli käsitleva määruse (EL) 2015/757 rakendamisele

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA B.3 – rahvusvaheline süsinikuturg, lennundus ja merendus.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uurimisleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
15/07/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Muust kui CO2-heitest tingitud lennunduse heited ja/või mõju, täiendades esimest uuringut (2019–2020 EASA-DG MOVE), lisaks ELi heitkogustega kauplemise süsteemi direktiivi artikli 30 lõikele 4, sh asjakohaste poliitika meetmete kaalutlused

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA.B.2 – heitkogustega kauplemise süsteemi rakendamine ja IT.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Uurimisleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
15/07/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kliimameetmete hindamine Euroopa Sotsiaalfondis (ESF+)

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA C.1 – strateegia ja majandushindamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
16/03/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse raames liikmesriikide kasvuhoonegaaside andmekogude ülevaatamine vastavalte järelevalvemehhanismi määrusele

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA C.2 – valitsemisviis ja saavutuste jagamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 800 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
15/04/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Süsiniku eemaldamise sertifitseerimisvahendite kavandamine

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA C.2 – valitsemisviis ja saavutuste jagamine.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 300 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
15/06/2020

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Sõidukite energiatarbimise arvutamise vahendi (Vehicle Energy Consumption calculation Tool (Vecto)) edasine arendamine

II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

CLIMA.C.4 – maanteetransport.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 400 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Teenusleping.

II.2.14)Lisateave
II.3)Hanketeate avaldamise eeldatav kuupäev:
18/05/2020

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
19/02/2020