Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 93828-2020

26/02/2020    S40

Belgicko-Brusel: Podpora začatia a vykonávania klimatického paktu

2020/S 040-093828

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Climate Action
Poštová adresa: CLIMA A.4 – Planning, Financial Resources and HR Business Correspondent BU-24 00/061
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora začatia a vykonávania klimatického paktu

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.A.3 – Adaptácia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/04/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora preskúmania rezervy stability trhu systému obchodovania s emisiami EÚ

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.1 Vývoj politiky v oblasti obchodovania s emisiami a obchodovanie s nimi formou aukcie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/05/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby tretej spoločnej aukčnej platformy

II.1.2)Hlavný kód CPV
90000000 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.1 – Vývoj politiky v oblasti obchodovania s emisiami a obchodovanie s nimi formou aukcie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
16/03/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Posúdenie prihlášok nových účastníkov a zmien na úrovni výroby pre bezplatné pridelenie kvót v rámci systému obchodovania s emisiami vrátane zariadenia technickej podpory

II.1.2)Hlavný kód CPV
90000000 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.2 – Uplatňovanie systému obchodovania s emisiami a IT.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/05/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Podpora uplatňovania nariadenia EÚ 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA B.3 – Medzinárodný trh s uhlíkom, letecká a námorná doprava.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/07/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Emisie a/alebo účinky iných látok ako CO2 v leteckej doprave počas letu v nadväznosti na prvú štúdiu (2019-2020 EASA-DG MOVE), ďalej podľa článku 30 ods. 4 smernice o obchodovaní s emisnými kvótami EÚ, vrátane zváženia príslušných politických opatrení

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.B.2 – Uplatňovanie systému obchodovania s emisiami a IT.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva o vypracovaní štúdie.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/07/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hodnotenie opatrení v oblasti klímy v Európskom sociálnom fonde (ESF+)

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.1 – Stratégia a ekonomické hodnotenie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
16/03/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ročné preskúmanie rozhodnutia o spoločnom úsilí (effort sharing decision – ESD) súpisov skleníkových plynov členských štátov podľa nariadenia o mechanizme monitorovania

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.2 – Správa vecí verejných a spoločné úsilie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/04/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Vypracovanie certifikačného mechanizmu na odstraňovanie uhlíka

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA C.2 – Správa vecí verejných a spoločné úsilie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
15/06/2020

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Ďalší rozvoj nástroja na výpočet energetickej spotreby vozidiel VECTO

II.1.2)Hlavný kód CPV
90700000 Environmentálne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

CLIMA.C.4 – Cestná doprava.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

obstarávanie služieb.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
18/05/2020

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/02/2020