Bygge og anlæg - 94063-2020

26/02/2020    S40

Danmark-Odense: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 040-094063

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 029-066011)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll
E-mail: msk@skjode.dk
Telefon: +45 27221712
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://byggeprojekt.dk/
Internetadresse for køberprofilen: www.fabbo.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fagentrepriser vedr. levering og montering af præfabrikerede betonelementer og badekabiner til byggefelt 1.4 Øst Familieboliger - FAB, Lavsenvænget 1, 5200 Odense V

Sagsnr.: 03777 - Gartnerbyen 1.4 Øst Familieboliger
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

Udbuddet omfatter 2 fagentrepriser vedrørende:

1) Levering af præfabrikerede betonelementer inkl. montering af elementer og badekabiner, samt

2) Levering af præfabrikerede badekabiner, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/02/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 029-066011

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 00:00
Læses:
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 23:59
Afsnit nummer: IV.2.7
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 00:00
Læses:
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: