Szolgáltatások - 94237-2019

28/02/2019    S42    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Franciaország-Párizs: Menedzselt hálózati szolgáltatások

2019/S 042-094237

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA)
Postai cím: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Város: Paris
NUTS-kód: FR101
Postai irányítószám: 75345 Paris Cedex 07
Ország: Franciaország
E-mail: procurement@esma.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Menedzselt hálózati szolgáltatások

Hivatkozási szám: PROC/2019/02
II.1.2)Fő CPV-kód
72410000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak új helyszínén (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCIAORSZÁG) vezeték nélküli és vezetékes csatlakozással ellátott helyi hálózatra van szüksége, internet hozzáféréssel és biztonsági, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokkal 2019. októberében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
72710000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR101
A teljesítés fő helyszíne:

5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCIAORSZÁG.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ESMA a következő szolgáltatásokra tart igényt: LAN mint szolgáltatás, WiFi mint szolgáltatás, távoli hozzáférés mint szolgáltatás, VPN mint szolgáltatás, internet-hozzáférés, felhőkapcsolati szolgáltatások, felhőhozzáférést kezelő biztonsági közvetítési (Cloud Access Security Brokerage, CASB) szolgáltatások, tárhelyszolgáltatási és kiegészítő szolgáltatások.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 60
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

5 (egyenként 1 év időtartamú) lehetséges meghosszabbítás.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

Az ESMA helyszínére irányuló bérleti szerződés 2028-ig érvényes, ezért a keretszerződés maximális időtartama 10 év, melyből az első szakasz a lehetséges meghosszabbításokkal együtt 5 évig tart. Ez csökkenti a szerződő fél lecseréléséből adódó lehetséges, a szolgáltatás megszakítására vonatkozó kockázatokat, valamint a jelentős többletköltségek kockázatát.

IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/04/2019
Helyi idő: 23:59
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/04/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

103 rue de Grenelle, Paris 7, FRANCIAORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők küldhetnek képviselőket a tenderbontásra, azonban erről legkésőbb a tenderbontás előtt 2 munkanappal tájékoztatniuk kell az ESMA-t. A tenderbontás során kizárólag a pályázatok fizikai sértetlenségét és határidőnek való megfelelőségét ellenőrzik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrunewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg

Internetcím: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai Ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország

Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bíróságának Törvényszéke
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg

Internetcím: http://www.curia.europa.eu

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/02/2019