Storitve - 94237-2019

28/02/2019    S42

Francija-Pariz: Upravljane omrežne storitve

2019/S 042-094237

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poštni naslov: CS 60747, 103 rue de Grenelle
Kraj: Paris
Šifra NUTS: FR101 Paris
Poštna številka: 75345 Paris Cedex 07
Država: Francija
E-naslov: procurement@esma.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.esma.europa.eu/page/procurement

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4535
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Upravljane omrežne storitve

Referenčna številka dokumenta: PROC/2019/02
II.1.2)Glavna koda CPV
72410000 Storitve ponudnika
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

ESMA potrebuje v svojih novih prostorih (5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCIJA) lokalno omrežje z brezžično in fiksno povezavo ter dostopom do interneta, varnostne storitve in druge povezane storitve, ki jih bo treba zagotoviti oktobra 2019.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72710000 Storitve lokalnih omrežij
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FR101 Paris
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCIJA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

ESMA potrebuje naslednje storitve: LAN kot storitev, WiFi kot storitev, oddaljeni dostop kot storitev, VPN kot storitev, dostop do interneta, storitve povezovanja v oblak, posredniški posli z vrednostnimi papirji v oblaku, gostovanje in dopolnilne storitve.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

5 možnih podaljšanj za 1 leto.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:

Najemna pogodba za nove prostore ESMA bo trajala do leta 2028, zato bo najdaljše trajanje okvirne pogodbe 10 let; tj. začetno trajanje 5 let z morebitnimi podaljšanji. To bo zmanjšalo tveganje morebitnih prekinitev storitev zaradi spremembe izvajalca in tveganje znatnih dodatnih stroškov.

IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/04/2019
Lokalni čas: 23:59
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/04/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

103 rue de Grenelle, Paris 7, FRANCIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki lahko na odpiranje ponudb pošljejo zastopnike, vendar morajo o tem obvestiti ESMA vsaj 2 delovna dni pred odpiranjem ponudb. Med odpiranjem ponudb se preverjata le fizična integriteta in pravočasnost ponudnikov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrunewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija

Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg

Internetni naslov: http://www.curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/02/2019