Il sito TED accoglie i formulari elettronici eForms dal 2.11.2022. La funzione di ricerca è cambiata: occorre adattare i parametri predefiniti della ricerca per esperti. Scopri le novità nella sezione Attualità del sito e nella guida aggiornata.

Lavori - 94566-2017

14/03/2017    S51

Ungheria-Budapest: Lavori di posa di binari

2017/S 051-094566

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Numero di identificazione nazionale: AK01331
Indirizzo postale: Akácfa utca 15.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1072
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Wagner Zoltán
E-mail: wagnerz@bkv.hu
Tel.: +36 14616500
Fax: +36 13226438
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.bkv.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.fovkozbesz.hu/kozbesz.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Numero di identificazione nazionale: AK23538
Indirizzo postale: Andrássy út 12.
Città: Budapest
Codice NUTS: HU101 Budapest
Codice postale: 1061
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Kádár Attila
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Tel.: +36 19206312
Fax: +36 19206398
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fovkozbesz.hu
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft.
Numero di identificazione nazionale: AK23538
Indirizzo postale: Andrássy út 12.
Città: Budapest
Codice postale: 1061
Paese: Ungheria
Persona di contatto: dr. Kádár Attila
Tel.: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Codice NUTS: HU101 Budapest
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.bkv.hu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fovkozbesz.hu
I.6)Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciója: vágányépítési, alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása; vasúti távközlési, központi diszpécser rendszerek korszerűsítése.

Numero di riferimento: FKLM/16/2017
II.1.2)Codice CPV principale
45234116 Lavori di posa di binari
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

Kivitelezési szerződés a budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó vágányépítési és alagúti munkák; biztosítóberendezés felújítása, valamint vasúti távközlési és központi diszpécser rendszerek korszerűsítése megvalósítására.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234116 Lavori di posa di binari
45223220 Lavori di rustico
45234125 Stazione della metropolitana
45221248 Lavori di costruzione di rivestimenti di gallerie
45210000 Lavori generali di costruzione di edifici
45223000 Lavori di costruzione di strutture edili
45231400 Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45231600 Lavori di costruzione di linee di comunicazione
45232332 Lavori sussidiari per telecomunicazioni
45234115 Lavori di segnaletica ferroviaria
45311000 Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
45312100 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
45312200 Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto
45314000 Installazione di dispositivi di telecomunicazione
45316000 Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
71245000 Piani di approvazione, piani di esecuzione e specifiche
45234124 Metropolitana per trasporto passeggeri
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU101 Budapest
Luogo principale di esecuzione:

Budapest.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Vágányépítési és alagúti munkák: Vonali fővágányok építése vb. pályalemezen 33 430 vm; Vonali fővágányok építése zúzottkő ágyazaton 481 vm; Kitérők beépítése fővonalon: 44 csoport; 3. sín bontása és építése: 34 288 m. A vonalon a 90-100 cm-es sínalátámasztások 75 cm-re besűrítése. Leerősítések, icosit kúpok bontását követően pályabeton javítása, vízelvezető folyókák felújítása/kialakítása. Alagút falán vezetett kábelekből a keresztezések pálya alatti átvezetéssel való megoldása.

Pályabeton spontán repedések jav.: ~ 7 600 m; Feltáskásodás megszűnt.: ~ 160 m2; Lepattogzások, bemarások megszűnt.: ~ 2 650 m2; Terjeszkedési hézag hibák megszűnt.: ~240 m2; Kémiai reakciók okozta korróziók megszűnt.: ~840 m2; Sárkivetődés a pályabeton alól: ~50 m2; Szabálytalan kábelátvezetések kitöltése ~330 db; Egyéb hibák: ~2 950 db.

Vízelvezetés javítása alagutakban: 13 300 m. Alagutak szigetelés javítása: 13 300 m, ~ 100 000 m2.

Egyéb alagúti munkák: Kábeltartók cseréje és építése: 293 000 m; Alagúti világítás felújítása lámpa testek cseréjével: 7 100 db; Földelő gerinchálózat, földelő szondák létesítése: 36 db; Alagúti tűzivízhálózat, szerelvényekkel: 17 100 m; Vonali műtárgyak bontási és szerkezetépítési, szigetelés javítási munkái: 25 db.

Műtárgy és pályabeton csatlakozásánál a vízelvezető folyókák tisztítása, javítása (~1 700 m), a felszíni szakaszon (~1 800 m) a vízelvezetés megoldása. Kapcsolódó elektromos, gépészeti munkák: Pozitív tápkábel kötések, negatív sínátkötések; Alagút világítás átépítése; Vonali kábelezés; Alagúti földelő gerinchálózat kiépítése; Váltófűtés átépítése; Gépészeti ber. tartalmazó vonali műtárgyak szigetelése, felújítása; Tüzivíz ellátás kiépítése.

Kőér utcai járműtelepi munkák: Vágányok építése zúzottkő ágyazaton: 4 548 m; Kitérők beépítése: 20 csoport; 3. sín bontása és építése: 3 831 m.

17,3 km hosszú (alagúti és felszíni) vonalon, a vonal állomásain, metró járműtelepen és diszpécser központban vasúti távközlési rendszerek és központi diszpécserek 3 irányító rendszereinek rekonstrukciója, telepítése, kivitelezése, a bizt.ber. berendezések felújítása úgy, mint:

— Vasúti távközlési berendezések, optikai gerinchálózat telepítése a vonal 20 állomásán, a járműtelepen, és a diszpécserközpontban,

— Tűzjelző és oltásvezérlő rendszer létesítése a 20 állomáson, mintegy 20000 m2 területen, valamint felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése a 20 állomáson, a rendszerek állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálása,

— Összevont (Központi) diszpécser rendszer (KFM, KFO, KUD1, KUD2, MÜDI1 és MÜDI2) szállítása és telepítése, korszerűsítése,

— Járműtelepi diszpécser (BLP) hírközlési felügyeleti rendszereinek kiépítése,

— Bizt.ber munkák:

— M3 vágánykép módosításnak megfelelő bizt.ber. átalakítások, felújítás a teljes vonalon (17,3 km és járműtelep; a bizt.ber 85 db váltót kezel),

— Önműködő jelzőüzem kiterjesztése 5 helyszínen, peronvész áramkörök átalakítása mind a 20 állomáson.

A közbeszerzési dokumentumok a munkákhoz kapcsolódó kiviteli terveket tartalmazzák. Feladat: valamennyi építési munkához szükséges kiegészítő tervezési feladatok a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, AT által megajánlott anyagok, gépek, berendezések, technológiák ismeretében, valamint az ideiglenes és technológiai tervek elkészítése.

AK a vágányépítéshez szükséges új sínanyagot, tervezett új kitérőket beszerezte, nyertes AT-nek beépítést megelőzően leszállíttatja a Kőér utcai járműtelepre. AK az AVR felszedési, felújítási és visszahelyezési munkákat saját hatáskörben végzi el.

Részletes leírás: 3-4. kötet.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Vállalt többletjótállás a minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Projektvezető (lásd III.1.3) M2. a) pont) 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: III.1.3 M2. b) pont szerinti felelős műszaki vezetői pozícióra jelölt szakember 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 50
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 34
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

A szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)Informazioni complementari

Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.

Értékelés módszere:

1. Vállalt többletjótállás és 2-3. Szerződés teljesítésében résztvevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata: egyenes arányosítás.

4. Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás.

Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Fekete Tímea (00939), helyettes: Mádi Zita (00947).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik. A Kbt. 74.§ (1) bek. alapján ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

Kizáró okok ig.: A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. szerint kell igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 8, 10.§-a szerint, ill. ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá.

321/2015. (X. 30.) Korm. r. 15.§ (1) bek. szerint ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vonatkozásában csak az ESPD-t köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állása tekintetében.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 15.§ (2) bek. szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevő a Kbt. 67.§ (4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be.

A nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a felhívás feladásának napjánál.

Ajánlatban nyilatkozni kell változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozat is); változásbej. eljárás esetén csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbej. kérelmet és érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

2.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§ (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari tevékenységet végző, ajánlatban szereplő gazdasági szereplők kötelesek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezői névjegyzékben szerepelni. Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, v. engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznie.

2.2. A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a tervezési tevékenységet végző, ajánlatban nevezett gazdasági szereplő az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepeljen, ill. nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés v. a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal v. szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

2.1.,2.2.-ben foglaltak hiánya esetén ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősül.

2.1.-2.2.:Ajánlattevőnek -a Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján a kap. rend. bocsátó szervezetnek- ajánlatba benyújtandó ESPD IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági min. követelménynek.

Építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatait Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő ellenőrzi. Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti,kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani. Építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai vonatkozásában a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek és nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

A Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre von. a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

P1.; P2. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1.§ (1) értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4), (6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására:

P1.: Az ajánlattevőnek illetve azon közös ajánlattevőnek, aki jelen alkalmassági követelményt igazolja, csatolnia kell a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját – a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év vonatkozásában, ha az adott gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (2) értelmében, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2.: az ajánlattevőnek illetve a közös ajánlattevőknek csatolnia kell az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) értelmében, ha az ajánlattevő a fenti P1 és/vagy P2 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, köteles az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról az ajánlattételi határidőt megelőző kiegészítő tájékoztatás (Kbt. 56. § szerint) során felvilágosítást kérni.

A P1. és P2. pontban foglalt alkalmassági minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Kr. 19.§ (6) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

A P1. és P2. alkalmassági követelmények vonatkozásában vasút alatt a 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet szerinti felszín alatti vasút és/vagy közúti vasút és/vagy országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak értendők.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

P1: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rend 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a letelepedés helye szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített beszámoló alapján, a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év adózott eredménye egynél több évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) értelmében, ha az ajánlattevő a P1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából: (vasútépítésből és/vagy vasút átépítéséből és/vagy vasút felújításából és/vagy biztosítóberendezés építéséből és/vagy biztosítóberendezés átépítéséből és/vagy biztosítóberendezés felújításából és/vagy vasúti távközlési berendezések építéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések átépítéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések felújításából) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a legalább 12 000 000 000 HUF összeget.

P2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem rendelkeznek az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasútépítésből és/vagy vasút átépítéséből és/vagy vasút felújításából és/vagy biztosítóberendezés építéséből és/vagy biztosítóberendezés átépítéséből és /vagy biztosítóberendezés felújításából és/vagy vasúti távközlési berendezések építéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések átépítéséből és/vagy vasúti távközlési berendezések felújításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – legalább 12 000 000 000 HUF árbevétellel.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

M1-M2. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 1.§ (1) értelmében ESPD IV. részében részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Közös ajánlattételkor közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ajánlatkérő a Kbt.69.§ (4),(6) bek. értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően felhívja ajánlattevőt az alkalmasságot igazoló dokumentumok benyújtására.

M1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt.65.§ (1) b) pont és a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21. § (2) a) pontja alapján csatolni kell a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb – műszaki átadás-átvétellel lezárt – alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő építési beruházásairól szóló, a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 22.§ (3) szerinti, szerződést kötő másik fél által aláírt referenciaigazolás(ok)at, amelyek referenciánként külön-külön tartalmazzák legalább az alábbiakat:

— teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: év/hó/nap), helye;

— szerződést kötő másik fél neve, információt adó neve, elérhetősége;

— építési beruházás tárgya, elvégzett munkarészek bemutatása olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

— ellenszolgáltatás összege vagy mennyisége és közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő teljesítéséért kapott ellenszolgáltatás 321/2015.(X.30) Korm. r. 22.§ (5) bekezdés szerinti összege;

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

Egyenértékű:

a), cd): országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak,közúti vasút,felszín alatti vasút;

b) földalatti vasúti műtárggyal vasúti alagút,földalatti állomás;

c),ca) felszín alatti vasúttal országos vasúti pálya hálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak,közúti vasút;

cb) vasúti állomással földalatti állomás

cc) vasúti állomással egyenértékűek más közlekedési célú létesítmények,kereskedelmi-,sport-,oktatási-,ipari létesítmények,szállodák,irodaépületek.

Mérőszám:

a)vm hossza,csoportkitérő száma;nettó HUF;

b)nettó HUF;m2;

c) nettó HUF;vm hossza;állomás száma és

ca) váltó száma;nettó HUF;

cb) alapterület m2;nettó HUF;

cc) helyszín száma;nettó HUF;

cd) diszpécserrendszer száma.

M2. Ajánlathoz csatolni kell a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 21.§ (2) b) pontjának megfelelő cégszerűen aláírt nyilatkozatot azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat (ahol releváns), saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, rendelkezésre állási nyilatkozatát. Szakmai önéletrajz tartalmazza min. a teljesítésbe bevonni kívánt szakember iskolai, szakmai végzettségét (ahol releváns), munkahelyei megnevezését, szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— építési beruházás ismertetése az alkalmassági követelményeknek megfelelő tartalommal,

— a szakember által az építési beruházásokon ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését,

— tevékenység kezdő, befejező idejét (év, hónap),

— ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel a szakember munkaviszonyban v. foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy időben párhuzamos építési beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.

M1-M2. pontban foglaltak esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) megfelelően alkalmazandó.

M1.-M2. vonatkozásában vasút illetve vasútvonal alatt a 2005. évi CLXXXIII törvény, valamint az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998 (VII.3.) KHVM r. szerinti felszín alatti vasút és/vagy közúti vasút és/vagy országos vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak értendők.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M1.Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rend. jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapban előírásoknak,szerződésnek megfelelően teljesített,műszaki átadás-átvétellel zárt alábbi referenciákkal:

a) max. 3 szerződésből, össz. min. nettó 11 000 000 000 HUF értékben vagy min. 25 000 vm hosszban vasúti építési munkára (vasúti pálya építés és/vagy átépítés és/vagy felújítás) von. referencia,melyből min. 1 tartalmaz min. 20 csoport kitérő beépítést és/vagy cserét is; és melyek közül min. 1 tartalmazza a vasúti pályaépítés és/vagy átépítés és/vagy felújítás mellett víztelenítést és műtárgy építést és/vagy felújítást és kábelfektetést is.

b) min. 1 db földalatti vasúti műtárgy min. nettó 500 000 000 HUF értékű vagy 5 000 m2 szigetelés készítésére és/vagy javítására von. referencia;

c) felszín alatti vasútvonalon és vasúti állomáso(ko)n vasúti biztosítóberendezések és vasúti távközlési berendezések építési vagy átalakítási vagy felújítási munkáinak referenciájával,amely vagy ossz. min. nettó 8 000 000 000 HUF értékű vagy a vasútvonal hossza összességében elérte a min. 25 000 vm-t és az építési vagy átalakítási vagy felújítási munkákkal érintett vasúti állomások száma összességében a min 6 db-ot, és mely referenciák összességében magukban foglalták az alábbi mennyiségű vagy értékű munkarészeket is:

ca) felszín alatti vasút vonalán villamos állítású váltó vezérlését végző biztosítóberendezések építési vagy átalakítási vagy felújítási munkáinak végzése, amely vagy min. nettó 100 000 000 HUF értékű vagy a váltók száma elérte a min. 6 db-ot; és

cb) vasúti állomás tűzjelző hálózatának építése, felügyeleti rendszerbe integrálásával, amely vagy min. nettó 40 000 000 HUF értékű vagy a vasúti állomás területe elérte a min. 1000 m2 ossz. területet; és

cc) utasforgalmi IP kamerás megfigyelő rendszerek kiépítése, állomási és központi felügyeleti rendszerbe integrálással, amely vagy min. nettó 30 millió HUF értékben vagy min. 2 vasúti állomáson épült ki; és

cd) min. 1 összevont diszpécserrendszer szállítása és telepítése.

Referenciák:összességében foglalja magába a fenti munkák mindegyikét, ajánlattevők 1 vagy több referenciával is megfelelhetnek.

M.2. Alkalmatlan ajánlattevő,ha nem rend. alábbi,szerz. teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekkel:

a) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki

aa) közlekedésépítési beruházások kivitelezésében min. 60hó gyakorlatot szerzett és

ab) részt vett 1 olyan vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási projektirányításban,mely tartalmaz:

— kitérő beépítését vagy cseréjét és

— kábelfektetési munkákat és

— földalatti műtárgy szerkezetépítési és/vagy szigetelési munkákat.

b) 1 fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető pozícióra,aki min. 36hó vasúti pályaépítési és/vagy átépítési és/vagy felújítási gyakorlattal rendelkezik.

c) 1 fő felelős műszaki vezető pozícióra vasúti biztosítóberendezés felújítási kivitelezéséhez,aki min. 36hó szakmai gyakorlatot szerzett vasútvonalon végzett,

— biztosítóberendezés építésénél és/vagy felújításánál.

d) 1 fő felelős műszaki vezető pozícióra vasúti távközlési hálózat kivitelezéséhez,aki min. 36hó szakmai gyakorlatot szerzett közlekedési célú létesítmények

— komplex távközlési vagy felügyeleti és kommunikációs rendszereinek,és/vagy

— távközlési átviteltechnikai optikai gerinchálózatok vagy IP adatátviteli rendszerek vagy számítógépes integrált rendszerek építési és/vagy átépítési és/vagy felújítási vagy installációs munkáiban.

1 szakember 1 pozíció.

Gyak. idő releváns felsőfokú végz. megszerzésétől számít.

M2.a) szakember esetében „közlekedésépítési beruházás” alatt alábbi közlekedési építmények kivitelezésére vonatkozó beruházások értendőek:

A) út, kerékpárút, gyalogosút kivitelezése vagy

B) vasút, felszín alatti vasút kivitelezése vagy

C) repülőtér, kikötő kivitelezése vagy

D) A)-C) pontban meghatározott építmények műtárgyai (híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal stb.) kivitelezése.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

Ajánlatkérő teljesítési biztosítékot, hibás teljesítési biztosítékot, jótállást, késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért, meghiúsulási kötbért, munkaterület átadásából származó késedelem miatti kötbért, adott esetben előlegvisszafizetési biztosítékot köt ki.

Részletes feltételeket a karakterkorlátra tekintettel a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Tartalékkeret nettó szerződéses ár 5 %-a. Felhasználása a szerződéstervezet szerint.

Vállalkozó kéthavonta nyújthat be részszámlát, az elsőt a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 10 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet több a szerződés nettó értékének 95 %-nál. A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(2); (3)-(6); (10)-(11); Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek., és a 272/2014. (XI.5.) Kr. szállítói finanszírozási szabályai, a 322/2015. (X.30.) Korm.r. 32/A. § és az Art. 36/A § is irányadóak. A támogatás intenzitása 100 %.

Előleg: max. a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás – tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 50 %-ának megfelelő összeg. Az előleget a tényleges teljesítést tartalmazó részszámlákkal együtt köteles a Vállalkozó visszafizetni, ami beszámítással történik. A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF. A további előírások a szerződéstervezetben.

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 26.§ alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 350 000 000 HUF/káresemény és 700 000 000 HUF/év mértékű felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítás meglétét írja elő a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 11.§ alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 30 000 000 HUF/káresemény és 100 000 000 HUF/év mértékű tervezői felelősségbiztosítás meglétét írja elő.

Nyertesség esetén az M2.a)-b) pozícióra megajánlott szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti MV-KÉ, az M2. c) pozícióra MV-VV, az M2. d) pozícióra pedig MV-TV jelű érvényes jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell.

A kamarai nyilvántartásba vételről szóló ajánlattevői nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/04/2017
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/04/2017
Ora locale: 11:00
Luogo:

Fővárosi Közbeszerzési Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12. II. emelet nagytárgyaló).

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok bontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek. A bontási eljárásra egyebekben Kbt. 68. § (1)-(4), (6)-ában szereplő rendelkezések az irányadóak.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1.Közbesz. dok-t ajánlatonként legalább 1 ajánlattevőnek v. ajánlatban nevezett alvállalkozónak el kell érnie. Közbesz. dok. elérése és Visszaigazoló lap kitöltése, I.3. pont szerinti elérhetőségek egyikére visszaküldése v. ajánlatba csatolása az eljárásban való részvétel feltétele. Ajánlatkérő kieg. táj-t az I.3. szerinti elérhetőségen teljes terjedelemben,korlátozásmentesen elérhetővé teszi.

2.Benyújtandó nyilatkozatok:Kbt. 66.§ (2) bek. (eredeti),Kbt. 66.§ (4) bek.,Kbt. 134.§ (5) bek.,Kbt. 65.§ (7) bek.(nemleges is),Kbt. 66.§ (5) bek.68.§ (4) bek. szerint,ESPD.

3.Ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg ajánlati biztosítékot kell nyújtani, összege 50 000 000 HUF. Biztosíték teljesíthető átutalással BKV Zrt. Metró Felújítási Projekt Igazgatóság MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20107996-49020102 sz. számlájára. Átutalás esetén feltüntetendő a befizetés jogcíme.Átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolatát,vagy bank-/biztosítói garancia/kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati pld-a ajánlathoz csatolandó.

Óvadék kivételével kedvezményezettként BKV Zrt-t (1980 Budapest,Akácfa utca 15.) kell feltüntetni. Ajánlat beadásával egyidejűleg nyújtott ajánlati biztosítéknak min. IV.2.6) szerinti ideig kell érvényben lennie. Ld. még: közbesz. dok.

4.Ajánlatkérő szerződés teljesítésére von. pénzügyi,gazd-i, és műszaki,szakmai alkalmasság felt-t,igazolását 321/2015.(X.30.) Kr. 28.§ (3) bek.-éhez képest szigorúbban határozta meg.

5.Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat tart.Időpont: 27.3.2017. 23.30,találkozó:Deák tér állomás bej., 30.3.2017. 23:30,találkozó:Deák tér állomás bej.,Részletek közbesz. dok-ban.

6. Ajánlatkérő a tervek műszaki tartalmáról konzultációt tart.Időpont: 21.3.2017. 9:00 Helyszín:1143 Bp.,Hungária krt.46.,164-es tárgyaló.

7.1. részszempontnál 24 hó és afeletti többlet jótállási idő megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 24 hónapként veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál, és a megajánlások egységesen 100 pontot kapnak. A 2. és 3. részszempontoknál max. további 36 hó és az afeletti többlet hó megajánlásokat Ajánlatkérő egyaránt 36 hónapként veszi figyelembe, és 100 pontot kapnak.

8.Kbt. 61.§(4) szerinti részajánlattétel kiz. indoka:M3 vonal egy egységes vasúti pályarendszer. M3 metróvonal vasúti biztonsága megköveteli,hogy a teljes vonalon a vasúti pálya,a biztosítóberendezések,a csatlakozó távközlési rendszerek, központi diszpécser rendszerek 1 egységben, illeszkedő technológiával,teljes körű műszaki tartalommal valósuljanak meg. Vasúti pálya,csatlakozó rendszerek sikeres műszaki átadása,használatba vételi engedélyének beszerzése csak így lehetséges. A rendszereket egy munkaterületen belül kell egyidejűleg megvalósítani úgy,hogy a metróvonal rekonstrukciója során az alagút egyes szakaszain biztosítandóa metró szerelvények üzemszerű közlekedése. A munkák és menetrendszerű közlekedés összehangolása,felelősségi hatáskörök meghatározása csak egyértelmű generálkivitelezői irányítás mellett valósítható meg,amely valamennyi szakági munkát magában foglal. Elvárás az egyes,nyomvonalasan telepítendő műszaki rendszerek egységessége a közbeszerzés tárgyát képező vonalszakaszon.Azonos munkaterületre tekintettel a fentiek teljesülése mellett biztosítható,hogy a munkák befej. után a megépített létesítményekért vállalt jótállási kötelezettségek egyértelműek legyenek. Ajánlatkérő köteles elfogadni egyenértékű műszaki megoldásokat,termékeket,ezt a részajánlat-tétel kizárná.

9. Alkalmazandó Kbt. 81.§ (4)-(5) bek.

10. IV.2.6.:2 hó 60 naptári napnak értendő.

11. Továbbiak közbesz. dok-ban.

12. Ajánlatkérő-tekintettel, hogy az Európai Unió az M3 Projekt támogatásáról még nem döntött-Kbt. 53.§ (5) bek. alapján felhívja gazd-i szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja,ha ajánlattételi határidő lejártát követően ajánlati kötöttség ideje alatt Mo. Kormánya v. Fővárosi Önkorm. a projekt pénzügyi fedezetének biztosítására nem vállal garanciát.

13. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.75.§(2)bek.e)pontját.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó utca 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
13/03/2017