TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 95174-2016

22/03/2016    S57

Alankomaat-Haag: Lääketieteelliset palvelut sekä työterveys- ja työturvallisuuspalvelut

2016/S 057-095174

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Faksi: +31 703180808
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europol.europa.eu
Hankkijaprofiilin osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1383
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1383
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lääketieteelliset palvelut sekä työterveys- ja työturvallisuuspalvelut

Viitenumero: N/C5/1514.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000 Työterveyshuollon palvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän hankintamenettelyn kohteena on lääketieteellisten palvelujen ja työterveys- ja -turvallisuuspalvelujen toimitus. Palveluihin sisältyvät muun muassa toimipaikassa toimivien yrityksen lääkärin ja 2 työterveydenhoitajan palvelujen toimittaminen, sairauslomien seuranta, työhönottoon liittyvät, vuosittaiset ja muut lääkärintarkastukset, työterveyskatsauksiin liittyvät palvelu sekä työkyvyttömyys- ja välitystapaukset. Odotuksena on, että kyseiset palvelut suoritetaan osittain Europolin päätoimipaikassa Haagissa ja tarjoajan terveyskeskuksen toimitiloissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85141000 Sairaanhoitohenkilöstön palvelut
85312300 Ohjaus- ja neuvontapalvelut
85148000 Lääketieteelliset analyysipalvelut
71317200 Terveys- ja turvallisuuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso tarjouspyyntö, osallistumishakemus (vaihe I) ja tarjouseritelmät (vaihe II).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 2 200 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa mahdollisesti 2 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan.

Sopimuksen kokonaiskestoaika on enintään 48 kuukautta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 1
enimmäismäärä: 99
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Europol aikoo pyytää tarjouspyyntömenettelyn toiseen vaiheeseen kaikki hakijat, jotka ovat ilmoittaneet, että ne eivät ole missään poissulkemistilanteessa ja jotka täyttävät valintaperusteet.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tähän tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat ovat saatavilla maksutta sähköistä tarjoamista koskevasta ”e-tendering”-linkistä (katso kohta I.3).

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä ”e-tendering”-verkkosivuston ominaisuuksia vasta kirjauduttuaan sivustolle.

Kirjauduttuaan sisään käyttäjät voivat rekisteröityä tarjouspyyntöön, mikä tarkoittaa sitä, että he saavat ilmoituksia ja voivat kysyä tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hakijat/tarjoajat eivät saa olla missään unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta 28.10.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/1929 (varainhoitoasetus) 106 ja 107 artiklassa luetelluista tilanteista.

Asiaan liittyvät vaadittavat asiakirjat on ilmoitettu hankinta-asiakirjoissa.

Hakijoiden on todistettava, että niillä on kansallisen lainsäädännön mukaan valtuudet suorittaa sopimus.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

hakijoiden taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen on oltava sellainen, että ne voivat toimittaa vaaditut palvelut.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

hakijoiden keskimääräisen vuotuisen liikevaihdon on oltava vähintään 1 000 000 euroa kunakin viimeksi päättyneistä 2 tilikaudesta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

hakijoiden on todistettava, että niillä on riittävät ammatilliset valmiudet ja tekninen suorituskyky sopimuksen suorittamiseksi.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Yrityksen valmiudet:

— vuosina 2013–2015 hankittu vähintään 3 vuoden kokemus tässä tarjouspyynnössä kuvattujen terveyspalvelujen ja lääketieteellisten palvelujen toimittamisesta julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille kansallisella/kansainvälisellä tasolla,

— hakijan kattava organisatorinen rakenne ja henkilöstörakenne, josta ilmenee henkilöstön kokonaismäärä sekä johtohenkilöstön, toiminnallisen henkilöstön ja terveydenhoitohenkilöstön määrä,

— toimitilojen on sijaittava kohtuullisen matkan päässä Haagissa olevasta Europolin päätoimipaikasta (enintään 80 kilometriä teitä pitkin), ja niihin on päästävä helposti sekä julkisilla kulkuneuvoilla että autolla,

— kattavat yrityksen turvallisuuden hallintaa koskevat käytännöt ja toimintatavat,

— laadunvarmistustoimet, jotka ovat työterveys- ja -turvallisuuspalvelujen toimittamisen kannalta merkityksellisten toimivaltaisten viranomaisten/organisaatioiden sertifioimia,

— sopimuksesta vastaava johtaja, joka vastaa sopimuksen hallinnasta ja toteuttamisesta ja pystyy viestimään englanniksi.

Toimipaikassa toimiva yrityksen lääkäri ja tämän sijainen:

Hakijan on ehdotettava toimipaikassa toimivaa yrityksen lääkäriä ja tämän sijaista, joiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvalmiudet:

— ammatilliset valmiudet, jotka osoitetaan vähintään 2 vuoden ammatillisella kokemuksella yleislääkärinä toimimisesta ja vähintään 3 vuoden kokemuksella työterveyteen ja työturvallisuuteen erikoistuneena lääkärinä toimimisesta,

— vahvistus valmiuksista viestiä sujuvasti englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti,

— yrityksen lääkärin (ja sijaisen) on oltava rekisteröitynyt ”Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register” -ammattirekisteriin (BIG-rekisteri) ja asiaankuuluvaan erikoislääkärirekisteriin,

— yrityksen lääkärin (ja sijaisen) on oltava valmiit suorittamaan turvallisuusselvitys (”Confidentiel UE” / ”EU Confidential”) ja allekirjoittamaan salassapitosopimus.

Toimipaikassa toimivat työterveydenhoitajat:

Hakijan on ehdotettava 2:ta toimipaikassa toimivaa työterveydenhoitajaa, joiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

— ammatilliset valmiudet, jotka osoitetaan vähintään 5 vuoden ammatillisella terveysalan kokemuksella työterveydenhoitajana toimimisesta,

— vahvistus valmiuksista viestiä sujuvasti englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti,

— työterveydenhoitajien on täytynyt rekisteröityä ”Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg register” -ammattirekisteriin (BIG-rekisteri),

— työterveydenhoitajien on oltava valmiit suorittamaan turvallisuusselvitys (”Confidentiel UE” / ”EU Confidential”) ja allekirjoittamaan salassapitosopimus.

Tietosuoja:

Hakijan on osoitettava, että se noudattaa nykyistä tietosuojaa koskevaa oikeudellista viitekehystä eli seuraavia:

— yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY sekä

— tarjoajan kansallisella tasolla pakollinen kansallinen tietosuojalainsäädäntö.

Hakijoiden on myös ilmoitettava, ovatko ne suorittaneet toimenpiteitä tai sitoutuvatko ne suorittamaan erityisiä toimenpiteitä täyttääkseen yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6385_en.htm

Hakija on täytynyt toteuttaa mekanismit ja valvontatoimet, jotta

— voidaan varmistaa tiedonvaihdon salaus,

— voidaan varmistaa tiedon turvattu arkistointi, säilytys, hävittäminen, luottamuksellisuus ja koskemattomuus.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

katso kohdassa III.1.3 annetut tiedot.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 16/04/2016
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Postiosoite: Eisenhowerlaan 73
Postitoimipaikka: The Hague
Postinumero: 2517 KK
Maa: Alankomaat
Sähköpostiosoite: procurement@europol.europa.eu
Puhelin: +31 703025000
Faksi: +31 703180808
Internetosoite: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/03/2016