Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 95184-2018

03/03/2018    S44

Spania-Alicante: Gestionarea și exploatarea serviciilor de infrastructură și de restaurant

2018/S 044-095184

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa, 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune
Număr naţional de înregistrare: N0111015D
Adresă: C/ Josep Pla, 2, Torres Diagonal Litoral, edificio B3
Localitate: Barcelona
Cod NUTS: ES511 Barcelona
Cod poștal: 08019
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3287
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Gestionarea și exploatarea serviciilor de infrastructură și de restaurant

Număr de referinţă: AO/018/17
II.1.2)Cod CPV principal
55300000 Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

EUIPO, în numele său și în numele Fusion for Energy, intenționează să atribuie un contract-cadru pentru gestionarea și exploatarea serviciilor de infrastructură și de restaurant, inclusiv pentru banchete și întâlniri, furnizarea de distribuitoare automate și distribuitoare de apă și alte servicii și activități legate de obiectul acestei achiziții.

Serviciile vor fi efectuate în principal la sediile autorităților contractante.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 12 400 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod NUTS: ES511 Barcelona
Locul principal de executare:

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală: Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante.

Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune: c/ Josep Pla, 2, 08019 Barcelona.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul contractului include furnizarea de servicii operaționale, servicii auxiliare și de servicii specializate legate de gestionarea și funcționarea infrastructurii de restaurant, precum și achiziționarea de bunuri pentru utilizarea în cadrul serviciului.

Serviciile operaționale sunt cele oferite în mod obișnuit și includ:

— Gestionarea și funcționarea unui restaurant cu auto-servire, unui restaurant à la carte, unei cafenele și a unui chioșc, precum și a bucătăriile lor,

— Prestare de servicii de catering la cererea pentru evenimente și întâlniri,

— Furnizarea, instalarea și întreținerea distribuitoare automate de alimente și băuturi și a distribuitoarelor de apă,

— Serviciu de fructe.

Serviciile auxiliare solicitate de autoritatea contractantă includ următoarele:

— întreținerea și repararea echipamentelor de bucătărie,

— curățarea zilnică a bucătăriilor și a spațiilor de servit masa.

Serviciile specializate includ activități care pot permite respectarea oricărei solicitări sau furnizarea oricărui serviciu solicitat de autoritățile contractante în cadrul unei gestionări de servicii de catering.

Contractantul este responsabil de gestionarea achizițiilor de echipamente, mașini și/sau articole noi pentru utilizarea în cadrul serviciilor de catering prestate autorităților contractante.

Contractantul nu are exclusivitate în ceea ce privește serviciile de catering pentru evenimente, care pot fi organizate de o companie externă la discreția autorităților contractante. Nu are nici exclusivitatea asupra vânzării de alimente. În prezent, EUIPO are un chioșc care oferă produse ambalate și o brutărie, așadar oferta se poată extinde.

Contractantul trebuie să implementeze și să actualizeze în mod corespunzător sistemul HACCP (Analiza riscurilor și punctelor critice de control, Regulamentul (CE) nr. 852/2004), care trebuie să fie specific pentru EUIPO, în conformitate cu standardele sale de calitate și să adopte orice schimbări care pot apărea. Acesta trebuie să fie accesibil la fața locului pentru inspecție de către EUIPO.

În plus, în cel mult 1 an de la semnarea contractului, contractantul este obligat să fie certificat de către un organism extern de acreditare într-un sistem de management de mediu (EMAS, ISO 14001 sau echivalent) la locul de muncă al EUIPO. Această certificare include toate serviciile care fac obiectul contractului.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 12 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 2
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/04/2018
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/04/2018
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spania.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți.

Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail către procurement@euipo.europa.eu până la 23.4.2018.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:

Niște vizite pe site/ședințe de informare sunt programate:

— EUIPO: 26.3.2018 (ora 11:00) la următoarea adresă: Avenida de Europa, 4, Alicante, Spania,

— F4E: 20.3.2018 (ora 10:00) la următoarea adresă: c/ Josep Pla, 2, Torre Diagonal Litoral B3, 08019 Alicante.

Fiecare ofertant poate trimite maximum 2 reprezentanți.

Numele și numerele documentelor de identitate ale reprezentanților trebuie trimise către EUIPO prin e-mail către procurement@euipo.europa.eu până la 16.3.2018.

Documentele licitației vor fi disponibile pentru descărcare la adresa indicată la punctul I.3.

Site-ul va fi actualizat periodic și este responsabilitatea ofertanților să verifice eventualele actualizări, modificări sau răspunsuri la întrebări pe parcursul perioadei de licitație.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburgo
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/02/2018