Storitve - 95213-2018

03/03/2018    S44

Belgija-Bruselj: Študija za opredelitev pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki

2018/S 044-095213

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Poštni naslov: Rue de la Loi 200
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: B-1049
Država: Belgija
E-naslov: OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3253
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3253
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: boj proti goljufijam

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija za opredelitev pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki

II.1.2)Glavna koda CPV
79314000 Študija izvedljivosti
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Komisija EU naroča zunanjo študijo za opredelitev/razvoj enotnega nevtralnega pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v državah članicah in EU. Študija bo zagotovila orodje za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobakom v posameznih državah članicah in v EU kot celoti. Študija mora vključevati tudi možnosti o tem, kako določiti obseg trgovine s tobačnimi izdelki, tj. pretok takšnih izdelkov v, znotraj in iz EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis javnega naročila:

Nedovoljena trgovina s cigaretami in drugimi tobačnimi izdelki je globalni pojav, ki samo v EU povzroči letno izgubo več kot 10 000 000 000 EUR v javnih prihodkih. V sporočilu Komisije iz leta 2013 „Okrepitev boja proti tihotapljenju cigaret in drugih oblik nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki – Celovita strategija EU“ so opredeljeni številni ukrepi, ki jih je treba sprejeti za preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki, vključno z izboljšanjem določanja obsega nedovoljene trgovine s tobakom.

V zvezi s tem naroča Komisija EU zunanjo študijo za opredelitev/razvoj enotnega nevtralnega pristopa za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v državah članicah in EU. Študija bo zagotovila orodje za določitev obsega nedovoljene trgovine s tobakom v posameznih državah članicah in v EU kot celoti. Študija mora vključevati tudi možnosti o tem, kako določiti obseg trgovine s tobačnimi izdelki, tj. pretok takšnih izdelkov v, znotraj in iz EU.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Program Hercule III – zaščita finančnih interesov EU in tretji progam za ukrepe unije na področju zdravja
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 250-526301
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/04/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Francoščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/04/2018
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

European Antifraud Office (OLAF), Front desk, Rue Joseph II 30, B-1000 Brussels, Belgija.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb je lahko navzoč 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Prošnjo za udeležbo na odpiranju ponudb je treba poslati na naslov:

OLAF-FMB-TENDERS@ec.europa.eu do 4.4.2018 pred 16:00.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/02/2018