Usluge - 95217-2018

03/03/2018    S44

Belgija-Bruxelles: Ažuriranje sadržaja prava potrošača i marketinga za područje prava potrošača portala e-pravosuđa

2018/S 044-095217

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 020-040719)

Pravna osnova:

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: just-04-cft@ec.europa.eu
Telefon: +32 22981708
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Ažuriranje sadržaja prava potrošača i marketinga za područje prava potrošača portala e-pravosuđa

Referentni broj: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge - QB07 - QB05
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Svrha je ovog ugovora pružiti usluge Komisiji stalnim ažuriranjem informacija koje se nalaze u području prava potrošača portala e-pravosuđa.

Zemljopisni opseg rada obuhvaćat će sve države članice Europske unije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/02/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 020-040719

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Umjesto:
Datum: 06/03/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 10/04/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Umjesto:
Datum: 08/03/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 12/04/2018
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: